Edison – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Edison

Autor: Vítězslav Nezval

Přidal(a): Howky

 

Vítězslav Nezval

a) Autor žil v letech 1900 – 1958. Dílo vzniklo roku 1928.

b) Nezval byl vůdčí osobnost avantgardy a patřil ke spolku Devětsil. Edison je lyricko-epická skladba, která vzniká v meziválečném období a vyvrcholí ji období zvané poetismus. Báseň vyšla jako součást básnické sbírky Básně noci.

c) Vítězslav Nezval byl politikem, členem Devětsilu, psal pro noviny a pracoval jako dramaturg. Jeho tvorba je různorodá, protože na něj během života působilo několik uměleckých směrů. Podílel se na spoluzaložení poetismu, dále na něj měl vliv surrealismus, socialistický realismus a další směry 1.poloviny 20. století. Edison je považován za stěžejní dílo poetismu.

d) Rozdíl Seiferta a Nezvala je například v tématech děl, Seifert se zaobírá i válkou a píše i více melodicky a zpěvně.

 

Edison

a) Téma: Edisonův přínos společnosti

 

Dělí se na 5 zpěvů:

1.zpěv: autor jde z herny domů a potká sebevraha, který zde vystupuje jako symbol (beznaděj, řešení)

2.zpěv: zaobírá se Edisonovým mládím a porovnává se s ním

3.zpěv: zabývá se technikou a vynálezy

4.zpěv: přemýšlí nad smyslem života

5.zpěv: navrací se do reality do svého bytu

 

b) Myšlenka: Uvažuje nad smyslem života a na tom, co po lidech zůstane po smrti

 

c) Autor popisuje cestu z herny domů a příchod do domu, mezitím jsou prokládány části ohledně Edisonovy tvorby a života a končí to zase návratem do domu autora.

 

d) Postavy

Nezval – píše subjektem lyrického mluvčího ( jeho hlas tvoří pozadí veškerého dění, vypráví a komentuje příběhy, osoby přivádí na scénu tak, že je charakterizuje a cituje)

Edison – symbol, zástupce pokroku techniky

 

Jazyk

a) Píše spisovným jazykem, používá volný verš, který se rýmuje. Užit je rým sdružený, podle struktury AABB. Používá jedenáctislabičný a dvanáctislabičný verš s trochejskou stopou.

b) Dílo je rozděleno na 5 částí.

c) Báseň je polytematická a je postavena na protikladech např. básník-sebevrah. Samotná postava Edisona má vést k asociacím s protikladem.Například u žárovky světlo-tma, den – noc. Nevyskytuje se zde interpunkce.

 

d) Používá několik básnických prostředků:

aliterace –  opakování stejných hlásek na začátku slova

anafora – opakování stejných slov na začátku verše

enumerace – výčet

asociace – vznik představy na základě jiné představy

metafory – obrazné vyjádření

personifikace – zosobnění

Protiklady – zřetelné na opakovaném refrénu, který se mění

zvukomalba

Další podobné materiály na webu: