Heinovské noci – rozbor díla

rozbor

 

Kniha: Heinovské noci

Autor: Karel Šiktanc

Přidal(a): T

 

 

Po úspěšném atentátu československých parašutistů na Reinharda Heydricha v roce 1942 byla obec Lidice ve středních Čechách v důsledku heydrichiády vypálena a dokonale srovnána se zemí a veškeré místní obyvatelstvo vyvražděno nebo odsunuto do koncentračních táborů. Jediné co zůstalo, byla hrušeň nedaleko potoka, která byla Němci považována za uschlou, sutí byl zavezen rybník a vše srovnáno k nepoznání. Na Kladně byly lidické děti po tři dny zkoumány, nakolik jsou z „rasového hlediska“ vhodné k převýchově.

 

Literární historie

Karel Šiktanc (1928 Hřebec u Kladna –)

 • český básník, textař, scénárista, novinář a překladatel (z ruštiny)
 • vystudoval učitelský ústav, studium na Vysoké škole pedagogické nedokončil
 • novinářskou práci začal v Mladé frontě
 • v jeho tvorbě se silně projevil zážitek z vyhlazení Lidic – sousední vesnice, kde měl mnoho kamarádů
 • jeho počátky byly velmi ovlivněny komunistickou ideologií
 • od roku 1950 byl redaktorem Československého rozhlasu, působil v časopise Květen
 • za normalizace upadl v nemilost a musel opustit své zaměstnání – publikoval v samizdatu v cizině
 • obdržel cenu Jaroslava Seiferta, Českého literárního fondu, Státní cenu za literaturu…

Další autorova tvorba

 • Nebožka smrt, Adam a Eva, Český orloj (obsahuje 12 básní, která jsou pojmenovány podle měsíců v roce, oslava venkovského života, náboženské postavy), Srdce svého nejez, Šarlat, Zimoviště, Pohádky chudé na řádky (pro děti)
 • Heinovské noci – vydány k patnáctému výročí osvobození naší vlasti

 

Rozbor díla: Heinovské noci 

FORMA

Literární druh – lyricko-epické

 • Lyrika – nemá děj, je to druh poezie vyslovující subjektivní básníkovy pocity, jeho úvahy, myšlenky a nálady, upřednostňující monologické vyjádření v první osobě. Lyrika většinou neobsahuje děj, byť může obsahovat některé epické prvky, jako jsou náznak děje, postava a prostředí.
 • Epika – jeden ze základních druhů literatury, základem je vypravování děje, v němž se odrážejí osudy, chování, prožitky a vztahy lidí v určitém přírodním a společenském prostředí, žánry epiky: velké (epos, román), střední (pohádka, pověst, novela, povídky, legenda, bajka), malé (anekdota), lyrickoepické (balada, romance)

 

Literární žánr – lyricko-epická básnická skladba s proměnlivou dynamikou

 • Nejtypičtější lyricko-epické žánry: balada, romance
 • Balada – pochmurný děj a tragický závěr, Goethe, Čelakovský (Toman a lesní panna, Erben – Kytice), Bezruč (Slezské písně), Wolker (Těžká hodina).
 • Romance – veršovaná skladba se šťastným zakončením, milostná tématika, v mnohém protiklad balady.

 

Doba vzniku díla

 • Vydána k 15. výročí osvobození naši vlasti (1945 → 1970), ilustrována dětmi z Lidic a Buštěhradské mateřské školy

 

Myšlenka díla (téma)

 • Autor vzpomíná na všechny oběti vypálených Lidic, které zažil jako dítě žijící ve vedlejší vesnici.

 

Motiv

 • Vzpomínka na oběti vypálených Lidic (autor vše zažil jako dítě, žil ve vedlejší vesnici)
 • Informování o vlivu hrůznosti války na lidskou psychiku

 

Téma

 • vypálení Lidic

 

Stylistická charakteristika textu

 • Spisovný jazyk, složitá kompozice, stále vracející se motivy (kruhová kompozice), střídání tématu, stále opakující se milostný refrén – ubývají mu verše až do ztracena (sugestivně tak roste tíha bezmoci)
 • Působí jambický rytmus, enumerace křestních jmen ve vokativu vyvolávají dojem běžného svolávání, ale jsou ve své podstatě posledním oslovením

 

Tropy a figury

 

OBSAH

Prostor – Lidice, 10. červen 1942

Okolnosti vzniku – název podle německého básníka Heinricha Heine – snaha o narušení poválečného vnímání všeho německého za špatné, cituje Heineho lyrické čtyřverší, historické prameny se shodují s Šiktancovými verši

Vyvěšení rudého praporu na jednom z kladenských komínů hutních pecí a vyšetřování gestapem – prapor symbolem vzdoru proti okupantům, častý výskyt červené barvy (= naděje KSČ x zkáza, požár, krev).

Do druhé části, příchodu násilí a zkázy do Lidic, uplatňuje Šiktanc další výrazové prostředky – výčty a anaforicky opakovanou spojku opakovanou spojku a – jeho opakovaným použitím dochází k účinku ke gradaci, tak jak narůstají zločiny.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.