Husické období – literatura

 

 Jméno: Česká próza v meziválečném období

 Přidal(a): sliwkova.svetlana

 

 

 

 

LITERATURA OBDOBÍ HUSITSKÉHO

CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ HUSITSKÉHO:

  • Počátkem 15. stol. nastává v Evropě společenská krize, která rozděluje Evropu do dvou táborů ( byli zde dva papežové: v Římě a fr. Avignonu)
  • 1409 – vydání Dekretu Kutnohorského ( odebírá hlasovou převahu Němcům, kteří odchází do Německa a pomlouvají českého krále).
  • července 1415 – upálení mistra Jana Husa
  • 1419 – začátek husitských válek
  • Husité: skupina lidí, kteří přijímají podobojí ( hostie= oplatek + víno= Kristova krev) a věří v příchod Krista

 

PŘEDCHŮDCI HUSOVI:

Usilovali o nápravu společnosti na podkladě náboženství, byli to většinou kazatelé.

 

Konrád Waldhauserkazatel, kterého z Německa pozval Karel IV. Jeho kázání byla určena pro vyšší vrstvy či církevní představitelé, obyčejní lidé mu nerozuměli, kázal německy. Kritizoval církev, ale nikdy si ji neznepřátelil.

 

Matěj z Janova – kázal latinsky pro vyšší vrstvy, obyčejní lidé mu nerozuměli, zůstal nepochopen

 

Jan Milíč z Kroměříže – kázal česky, byl obratný řečník, oblíbený u lidových vrstev

 

Tomáš Štítný ze Štítného – pocházel z jižních Čech, autor nábožensko-vzdělávací prózy na vysoké úrovni. Vysvětloval Bibli tak, aby mu rozuměli obyčejní lidé i děti.

 

JAN HUS – OSOBNOST A DÍLO:

Narodil se v Husinci(jižní Čechy),

Kázal v Betlémské kapli kde začínal se svými radikálními reformátorskými myšlenkami, kritizoval církev a její prodej odpustků (bohatí se vykupovali ze svých hříchů, peníze používal i král, proto se Husa nezastal). Arcibiskup mu kázání zakázal.. Byl dán do klatby(církev ho prohlásila za kacíře, musí opustit Prahu.)

  1. 1414 odjíždí do Kostnice, kde probíhá řešení krize, Hus má možnost své učení odvolat, ale je pak upálen 6.7. 1415.

 

Výklad Viery, Desatera a Páteře – česky napsaný výklad 3 hlavních modliteb, je ostrou kritikou církve

 

Dcérka – návod pro ženy, jak správně žít

 

Knížky o svatokupectví – Hus zde kritizuje prodej odpustků

O církvi –jediné dílo psané latinsky,tvrdá kritika církve. Tvrdí, že hlavou církve není papež, ale Kristus. Hlavní argument pro koncil v Kostnici.

 

Postila – vysvětluje části bible dle svých kázání

 

Husovy listy z Kostnice – obhajuje svou víru, kolovaly v opisech.

 

Provedl pravopisné úpravy – nahradil spřežkový pravopis diakritickým(zavedl tedy háčky a čárky : aa-á, rz-ř, cz-č)

 

LEGIONÁŘSKÁ LITERATURA

  • autoři, kteří psali o legiích nebo v nich sami působili (legie = dobrovolnické vojenské jednotky Čechů a Slováků za 1.sv. války, působící ve francouzské, italské a ruské frontě.

 

JAROSLAV HAŠEK

– Narodil se v Lipnici, kde také zemřel na celkové vyčerpání

Byl redaktorem časopisu Svět zvířat (psal o neexistujících zvířatech)

– Založil politickou stranu – Strana mírného pokroku v mezích zákona

– Vstoupil do česko- slov.  Legií, přebíhá k Rudé armádě

 

Napsal přes 1200 povídek: Trampoty pana Tenkráta:, Můj obchod se psy a jiné humoresky

 

Sepsal dílo své politické strany: Dějiny Strany mírného pokroku v mezích zákona

 

1912 vychází první podoba budoucího Švejka – Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky

Definitivní podoba ( 1920 – 1923)

 

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války – románová tetralogie = 4 díly:

Přeloženo do 60 jazyků, celá kniha je ironickým obrazem 1.sv.války. Byla napsána nespisovnou češtinou, užíval vulgarismy- proto byla kniha velmi oblíbená. Čtvrtý díl však nedokončil.

 

Hl. postava je voják Josef Švejk.

Jsou vykládány 2 verze jeho povahy: 1. Prosťáček, kt. je oddán vrchnosti

Prohnaný chytrák, svou hloupost předstírá

 

Román nemá jednotnou zápletku, děj se skládá z volně řazených epizod a vyprávěných historek. Dílo začíná příchodem Švejka z Prahy přes jižní Čechy směrem na haličskou frontu (Turecko). Autor chce zesměšnit válku, její nesmyslnost. Pohrdá byrokracií, pohrdá církví.

 

Další postavy: Polní kurát Otto Katz, nadporučík Lukáš

-existuje i filmové zpracování, loutkový film

 

RUDOLF MEDEK

Nejpopulárnější z meziválečných autorů, dosáhl hodnosti generála. Proslul svými kritikami proti demokratickým autorům.

 

Anabázepentalogie (5 dílů) sleduje posledních 20 měsíců 1.sv. války v legiích

Plukovník Švec– Uvedeno v Nár.divadle. Vzniklo na základě skutečných událostí. Jedná se o dobrovolnou smrt velitele legionářské jednotky, který prožíval vnitřní zápas mezi nacionalistickou a bolševickou orientací.

 

JOSEF KOPTA

Psal jen autobiografická díla. Byl velmi oblíbený kvůli romantice příběhů.

 

Třetí rota  románová trilogie o osudech česko slovenských legií na ruské frontě. A osudy ruských vojáků po nárvatu domů.

 

FRANTIŠEK LANGER:

Dramatik a prozaik židovského původu.V ruských legiích působil jako lékař.

 

Železný vlk   – povídková kronika legií

Jízdní hlídkadrama, uvedeno ve Vinohradském divadle. O osudech českých vojáků, bojujících proti bolševikům v Rusku.