Jeptiška – rozbor díla k maturitě (5)

 

Kniha: Jeptiška

Autor: Denis Diderot

Přidal(a): Ulmova.verca

 

 

 

 

Období

Klasicismus – umělecký směr 17. a 18. století, který vznikl za Ludvíka XIV. Napodobování antiky. Tvorba směřovala k dodržování estetických klasických norem. Klasicismus svazuje člověka i uměleckou tvorbu řadou velmi přísných a striktních pravidel. Zdůrazňuje střízlivý rozum a pravidelný řád

 

Empír – vrcholná forma klasicismu

 

Osvícennství – evropské myšlenkové hnutí 18. století.Vyznával se rozum a rovnosti občanů. Bylo zaměřeno proti církvi.

 

Další  autoři

Itálie – Carlo Goldoni – reformátor upadající komedie dell arte, (Sluha dvou pánů)

Francie – Pierre Corneille – Cid (veršovaná tragedie)

Moliere – Lakomec (tragedie)

Anglie – Jonathan Swift – Gulliverovy cesty (imaginární cestopis)

_Daniel Defoe – život a zvláštní podivná dobrodružství Robinsona Crusoe, námořníka z Yorku

Německo – Johann Wolfgang Goethe – Faust (dramatická báseň)

 

Denis Diderot (1713 – 1784)

Byl francouzský spisovatel a filosof.Studoval na Jezuitských kolejí a v Paříži získal titul magistra umění.Věnoval se filosofii, matematice. fyzice, přírodním vědám a literární tvorbě.

Podílel se na sepsaní Enciklopedi aneb racionálního slovníku věd, řemesel a umění.

 

Další díla:

Romány – Jakub Fatalista, Rameauův synovec

Drama – Otece rodiny, Nemanželský syn

Přírodní témata – myšlenky o výkladu přírody

 

Jeptiška

Epika – psychologický román (román v dopisech)

18. století

Francie – Paříž a okolí

 

Klášter Panny Marie – byla sem poslána svými rodiči. Zde udělala ostudu, nechtěla složit řeholní slib

Klášter v Longchamp – šla tam dobrovolně poté, co se dozvědala pravdu o svém otci. Představená De Moni a později Krystýna

Klášter Sv. Eutropa v Arpajonu – přeložena z Longchamp. Zdejší představená milovala Zuzanu (lesbické sklony)

Dům paní Madinové – zde pracovala po útěku z kláštera

 

Zuzana Simoniová byla nemanželské dítě. Zpočátku o vůbec nevěděla. Zuzana byla o dost chytřejší, krásnější a nadanější než její dvě nevlastní starší sestry. Za Zuzany sestrami chodili nápadnící a když uviděli Zuzanu tak se jim začala líbit protože byla o dost krásnější než její sestry. Nápadníci kteří chodili za sestrami začali později chodit za Zuzanou. Zuzana myslela že vše vyřeším tím, že o tom řekne rodičům. Rodičům se nelíbilo, že byl o Zuzanu větší zájem něž o straší sestry a tak se rozhodli Zuzanu poslat do kláštera. O pár dní později Zuzana skutečně ve svých sedmnácti letech nastupuje do kláštera Panny Marie.

 

V klášteře se necítí Zuzana vůbec dobře a prostředí kláštera se jí velmi protiví. Mezitím co je Zuzana v klášteře byly obě její sestry provdány a tak si Zuzana myslela že ted bude řada na ní. Zuzana je nucena ke složení řeholního stavu. Na poslední chvíli stav odmítne a přes velkou ostudu je poslána zpět domů. Doma je vězněna v malé komůrce. V této době jí matka prozradí že není dcera pana Simonina a že její pravý otec je mrtvý. Zuzana tak pochopila proč se k ní její otec tak choval. Tato situace jí přivedla k přesvědčení složit řeholní stav.

Přichází do kláštera v LongChamp, kde je zdejší představenou sestra De Moni.

Zuzana složí slib a zdejší matka představená se snaží Zuzaně život v klášteře usnadnit. Pomáhá jí se vším co se dá ale za krátkou chvíli umírá. Nastupuje nová matka představená se svým krutým režimem. Mučení a urážky jsou pro ni každodenní záležitostí. Chce se vzdát svého postavení v klášteře a za pomoci sestry Uršili se jí povede spojit s advokátem Maunorim. Mezitím co běží proces o zrušení slibu, o kterém jeptišky netuší, jí začínají mít v klášteře rádi. Napomohl k tomu její hudební talent. Později se setkává s advokátem a dostane zpět její cel. Představená se dozvěděla, že se chce Zuzana vzdát slibu. Sestry se za ní modlili aby zůstala v klášteře ale to bylo marné a tak jí omezili přísun jídla a pití. Zakázali jí chodit do zpovědnice a vzali jí růženec. Zakázali jí modlit a vzali jí boty. Zakazovali jí aby se dotýkala věci a věcí, kterých se dotkla se nesměl už nikdo jiný dotknout. Kněz se rozhodl jednat a poslal žádost arcibiskupovi. O několik měsiců později je Zuzana skutečně přeložena do jiné kláštera a to do Arpajonu do Sainte – Europe, který vede knězův přítel Manorin.

 

Místní představená je na Zuzana až moc hodná. Má lesbické sklony a prožívá se Zuzanou milostné chvíle. Ostatní jeptišky jí nemají rádi za to. Jak je u matky představené oblíbená. Nejvíc na ni žárlila sestra Terezie, kterou měla představená dříve v oblibě. Lesbické sklony matky představené nepřijdu Zuzaně vůbec divné. Když byla Zuzana u zpovědi, byla varována před matkou představenou. Zuzana se začala matce představené stranit a ta se z toho zbláznila a později zemřela. Po ní umírá hned sestra Terezie. Ostatní jeptišky dávali vinu za smrt představené vinu Zuzaně a pro Zuzanu nastává opět peklo.

 

Zuzana plánuje útěk, ke kterému ji pomohl Manouri Útěk se jí povede ale při přelézání zdi spadla a těžce si poranila záda. Dostala se do domu pani Madinové, kde byla zaměstnána jako pomocnice v prádelně. Zuzana zjistila, že život na svobodě není o moc jednoduší, bála se prozrazení. Dopisovala si s Markýzem a domluvili se, že za ním přijede na venkov a budou vychovávat jeho dceru. Zuzana se s Markýzem nikdy nesetkala a na následky svého zranění umírá.

 

Kompozice

Dopisová forma panu Makýzy de Croismare

Spisovný jazyk

Styl vyprávěcí

Obsahuje přímou řeč

Chronologický děj psaný er formou

 

Příběh je založen na skutečné události jeptišky Margarity Delemarrové. Markýz de Croismare byl osudem této dívky zaujat, a tak Diderot se svými přáteli vymyslili příběh, ve kterém se jeptiška obrací na Markáze ve formě dopisů. Markýz netušil, že autorem dopisů je Diderot a tak se začal dívkou zabývat. Nakonec nechali v příběhu dívku zemřít a řekli Markýzi pravdu. Markýz přijal pravdu s humorem.

 

Hlavní postavy

Marie Zuzana Simoniová – Zuzana je nemanželská dcera nejmladší ze tří sester. V sedmnácti letech byla dovedena do kláštera. mladá,upřímná silná, krásná a  talentovaná dívka, umí zpívat

rodiče Zuzany – neměli Zuzanu vůbec v oblibě

matka představená De Moni –  v klášteře Longchamp, měli se zuzanou hezký vztah. Byla velmi obětavá

matka představená Krystýna – v Longchamp, neměla Zuzanu v oblibě

sestra Uršula – pomáhala v utajení Zuzaně

Manouri – advokát, který pomáhal Zuzaně s útěkem, velmi hodný a obětavý čloběk

matka představená v klastre Arpajon – měla Zuzanu ráda. Měla k ní lesbické sklony

otec Lamoine – Zuzana se mu zpovídala

sestra Terezie –milovala představenou, žárlila na Zuzanu. Po smrti představené taky zemřela

Markýz de Croismare –  měla u něj slíbenou práci jako chůva jeho dcery

 

Umělecké prostředky

Autor používá temné barvy (prostředí v cele)

 

Hlavní myšlenka

Kritika náboženské morálky

Kritika církve

Právo na svobodu a vlastní rozhodnutí

Další podobné materiály na webu: