K majáku – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: K majáku

Autor: Virginia Woolfová

Přidal(a): AAA

 

Děj této životopisné prózy (je to delší novela) se neustále točí kolem majáku, jak pomyslného, tak skutečného. Vlastně mi připadá, že toto dílo ani děj moc nemá, leda velmi skrovný. Celá kniha je o pocitech, myšlenkách, a celkovém momentálním rozpoložení členů rodiny Ramsayových a jejich přátel. Kniha se skládá ze tří částí nazvaných Okno, Čas běží a Maják.

Vztahy popsané v knize na mě působí chladně, neosobně.

 

Okno

V první části díla se seznamujeme s rodinou Ramsayových a jejich přáteli, kteří s nimi často sdílí jejich dům.

Nejmladší člen rodiny, James, neustále touží po cestě k majáku, matka (paní Ramsayová) mu dává naději, ale pan Ramsay vždycky cestu zamítne, až to někdy vypadá, jako kdyby syna schválně trápil (např. paní Ramsayová řekne: „Pokud zítra bude hezky, mohli bychom se vydat k majáku“, načež pan Ramsay řekne: „Zítra určitě bude pršet, to nebudeme moci jet k majáku.“).

 

Čas běží

V prostřední, nejkratší části knihy, se událo celkem dost zvratů, čas postoupil značně dopředu, přičemž všechny důležité informace byly sděleny takovým zvláštním způsobem. Text byl psán obvykle jako v první části, a najednou tam byly hranaté závorky a v nich napsané, kdo všechno z rodiny zemřel (Prue, Andrew, paní Ramsayová), a co důležitého se stalo. Pak zase chvíli normální text – a zase nějaká „jobovka“ v hranatých závorkách.

Paní McNabová, uklízečka, zůstala po 10 letech sama v domě. V době nepřítomnosti rodiny dům hodně zchátral, takže se paní McNabová má co ohánět, aby vše dala do pořádku, než se nekompletní rodina vrátí zpět.

 

Maják

Vypravěčem této části se stává Lily Briscoová, osamělá žena se šikmými očky ve středním věku (čtyřicet let). Chce domalovat svůj obraz, který začala malovat před deseti lety a ještě ho nedokončila. Ale myšlenky na jeho dokončení nosila stále v hlavě.

Pan Ramsay se vydává s dětmi Jamesem (16 let) a Cam (17 let) na cestu k majáku. Děti tam ale jet nechtěly, jedou tam z donucení, takže cestu sabotují a svého otce nesnášejí. James by mu nejraději vrazil kůl do srdce.

 

Postavy:

 – Pan Ramsay – chce být neustále litován

 – Paní Ramsayová – velmi krásná; dobře se stará o svého manžela; má sklony k přehánění; snaží se lidem linkovat jejich životy

 – děti: James, Cam, Prue, Andrew, Nancy, Jasper, Rose, Roger

 – Lily Briscoová, Charles Tansley

 – Paul Rayley, Minta Doylová – tito dva se vzali, ale nebyl to moc šťastný svazek

 – William Bankes, Augustus Carmichael

 – paní McNabová

Kniha vůbec není čtivá, Woolfová tam používá dlouhá souvětí, občas užívá onikání. Jinak je jazyk obyčejný, spisovný.

Zařazení do literárně-historického kontextu

◦   modernizace techniky a výroby, silné modernizační snahy ve všech oblastech umění

◦   Sigmund Freud

▪  z německé rodiny žijící na Moravě

▪  psychiatr

▪  psychoanalýza (člověk je řízen dvěma instinkty : sexuálním a destrukčním pudem)

▪  dílo: Výklad snů – sny jsou buď zážitky (i dožívání) nebo potlačené touhy

◦   Albert Einstein

▪  teorie relativity – ovlivnila vnímání prostoru, času a pohybu

▪  1921 – Nobelova cena za fyziku

▪  podílel se na kvantové teorii – týká se role pozorovatele, náhody a pravděpodobnosti

◦   Friedrich Nietzsche

▪  vystupoval proti omezování člověka; vyznával živelnost

▪  na místo po bohu posadil nadčlověka (svobodný, zodpovědný, silný)

▪  „Bůh je mrtev“ – slavná věta

▪  Dílo:    Tak pravil Zarathustra

                                   Zrození tragédie z ducha hudby

  • modernistické směry a tendence

 

◦   Existencionální filozofie (= existencionalismus, existencialismus)

▪  zkoumá existenci člověka ve světě, do kterého byl vržen

▪  pociťuje úzkost, strach

▪  existence je konečná

▪  Edward Munch – obraz Výkřik

◦   Kubismus (kubus = krychle)

▪  zejména v malířství

▪  Pablo Picasso

▪  rozkládá skutečnost na jednotlivé prvky

▪  dívá se na skutečnost z mnoha úhlů pohledu

◦   Futurismus (futurum = budoucnost)

▪  vznik v Itálii

▪  Filippo Tommaso Marinetti

▪  Manifest futurismu v Paříži v Deníku Figaro

▪  odmítali tradiční básnické prostředky

▪  chtěli vnést do literatury dynamiku

▪  odmítali interpunkci

▪  v básních matematická znaménka, hudební značky

◦   Kubofuturismus

▪  kubismus + futurismus

▪  zachycuje skutečnost z mnoha úhlů pohledu → prolínání časových rovin, polytématičnost

▪  zdůrazňuje grafickou podobu básně

▪  vznikají obrazové básně (kaligramy)

▪  Guillaume Appolinaire

◦   Dadaismus

▪  vyjadřuje odpor proti nesmyslné válce

▪  Tristan Tzara

▪  snaží se provokovat, burcovat

▪  schválnosti, recese, aby namíchli měšťáky

▪  chtěli naprostou svobodu, anarchii (při tvoření básní)

▪  řazení obrazu bez logické souvislosti

◦   Surrealismus (= nadskutečnost)

▪  čerpá z Freudovy psychoanalýzy

▪  André Breton, Paul Eluard

Virginia Woolfová (1882 – 1941)

  • vychovával ji sám (i její sestru) její otec se svou manželkou (protože nedůvěřoval tehdejším dívčím školám
  • kritička, esejistka, vydavatelka, filozofka
  • vytvořila (spolu s manželem) v Londýně uměleckou skupinu Bloomsbury Group (duchovní a umělecká revolta proti viktoriánství, proti jeho mechanickému a pozitivistickému pojetí umělecké tvorby)
  • subjektivní a impresionistické vidění skutečnosti
  • v dílech oslabení děje, hlavním těžištěm je děj ve vědomí postav (formou vnitřního monologu – proudu vědomí); hlavně myšlenky, pocity
  • psala hlavně prózu

 

  • Dílo

◦   Paní Dallowayová (Mrs Dalloway)

◦   K majáku (To the Lighthouse)

◦   Vlny

◦   Orlando

◦   Flush

◦   Mezi akty

◦   povídky Smyčcový kvartet

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.