Kníška Karla Kryla – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Kníška Karla Kryla

Autor: Karel Kryl

Přidal(a): Moniem

 

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA:

Literární druh a žánr: lyrikapoezie → protestní písně, milostné básně

 

Literární směr:

poezie a písňové texty z let 1960-1971; česká poezie 2. pol. 20. stol. – kniha vydána v exilovém nakladatelství Index v Kolíně nad Rýnem

 

STRUKTURA LITERÁRNÍHO DÍLA:

Hlavní námět: protisovětská a vlastenecká tematika; vyjádření autorových pocitů v dané době

 

Motivy: protest; láska; vlastenectví; biblické motivy; …

Lyrický subjekt: autor

Pojetí: melancholické, sarkastické

Kompoziční výstavba: básnická sbírka

 

Básně:

Sbírka obsahuje 72 básní (spousta z nich byla i zhudebněná), milostných i politicky angažovaných. Mezi milostné básně patří: Kateřina; Hanina; Monika; Ellena; Píseň pro Zuzanu; Balada Manoně a spousta dalších. K politicky angažovaným patří: Bratříčku, zavírej vrátka; Bratři; Ruska ruleta – je v nich zdůrazněn protest proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 na naše území. Některé básně byly inspirované biblickými texty, např.: Salome; Kain IX.; Žalm 71; … K dalším známějším básním patří: Pasážová revolta (kritika davového chování); Anděl; Morituri te salutant (z latiny= jdoucí na smrt tě zdraví); Píseň neznámého vojína; Veličenstvo kat; …

 

Hlavní myšlenka díla: protest proti násilí v jakékoli podobě; zamyšlení nad základními lidskými hodnotami, které byly v průběhu dějin často pošlapávány a ničeny; znechucení z kompromisů

Slovní zásoba: bohatá (různé jazykové vrstvy)

Umělecké prostředky: metafory; symboly; alegorie (skrytý význam)

Rým: virtuózní rým

 

Stylistická charakteristika textu:

Součástí knihy jsou i autorovy ilustrace; často chybí interpunkce; formální dokonalost…

 

LITERÁRNÍ HISTORIE:

Autor:

Život:

Karel Kryl (1944-1994) – československý básník, písničkář a grafik. Byl jedním z hlavních představitelů českého protikomunistického protestsongu v letech 1968-1989. Někdy se mu také přezdívá „básník s kytarou“. Narodil se Kroměříži v rodině knihtiskařů, která vlastnila tiskárnu v Novém Jičíně v 50. letech zlikvidovanou komunisty. Měl starší sestru Marii a mladšího bratra Jana. Karel Kryl absolvoval Keramickou školu v Bechyni, ale po té se rozhodl věnovat hudbě a poezii. Jeho první vydanou písní je Nevidomá dívka. První desku vydal půl roku po invazi sovětských tanků. Titulní písnička „Bratříčku, zavírej vrátka“ údajně vznikla naprosto spontánně v noci 22. srpna, jako okamžitá reakce na vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa, která byla později zakázána. Karel Kryl odjel z Československa 9. 9. 1969 původně jen na písničkářský festival v západoněmeckém hradě Waldecku, ale po dvou týdnech si zažádal o politický azyl a  tak v Německu zůstal. Zpočátku se cítil osamocený a ztracený v cizí kultuře s cizím jazykem, ale setkal se s lidmi, kteří mu poskytli pomoc. Ostatní desky až do roku 1989 vycházely v exilu, v ČS se jeho nahrávky kopírovaly a tak se dostaly do všeobecného povědomí. Spolupracoval s redakcí Svobodné Evropy, podílel se na sportovních a hudebních pořadech. Psal básně, písně a knihy. Nikdy nepožádal o německé občanství, protože nechtěl přijít o české. Do ČS se vrátil 30. listopadu 1989, aby se zúčastnil pohřbu své matky. Po krátkém nadšení ze Sametové revoluce Kryl na počátku roku 1990 uveřejňuje kritickou píseň „Sametové jaro“, později pokračuje v kritice dalšími písněmi (Demokracie; Kádrují mě; Strejček Strach a teta Obava; …). Byl hrubě nespokojen se společenskou situací, politickou reprezentací a celkovým směřováním, proto se rozhodl nijak neangažovat v České a Slovenské republice. Zemřel náhle a nečekaně na srdeční příhodu v Mnichově ve věku nedožitých 50 let.

 

Dílo: 17 kryptogramů na dívčí jména; Slovíčka; Z mého života; Půlkacíř (rozhovor, kde vyjádřil svou nespokojenost s polistopadovým vývojem); Krylogie; Znamení doby; Ostrav pokladů; Lot; Země lhostejnost; a další.

 

Charakteristika uměleckého směru nebo literární skupiny:

Exilová literatura – vydávaná v zahraničí, psána exulanty i domácími autory, kteří nesměli publikovat, necenzurovaná díla. Významná exilová nakladatelství: Sixty – Eight Publishers (Toronto – J. Škvorecký); Index (Kolín nad Rýnem); …

Písňové texty psali například Jaroslav Hutka; Jaromír Nohavica a Vladimír Merta.

 

Společensko-politický vývoj:

Politická situace:

Vpád vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna 1968, okupace státu, normalizace → tvrdý totalitní režim, nesvoboda, zákaz publikování, politická manipulace.

Každodenní život v dané době: atmosféra zoufalství, beznaděje, deprese a nesvobody

 

Vliv na dílo: politická situace znatelně ovlivnila dílo i celou tvorbu autora

 

Inspirace daným literárním dílem: někteří umělci přezpívaly jeho písně: Daniel Landa (Moritutri te salutant; Anděl; Pasážová revolta); skupina Embassy (Anděl)

 

LITERÁRNÍ KRITIKA:

Dobové vnímání díla: písně oslovily širokou veřejnost – staly se známými i přesto, že byly režimem zakázané

Aktuálnost tématu: jeho písně jsou mnohými stále vnímány jako aktuální, některé téměř zlidověly