Kníška Karla Kryla – rozbor díla k maturitě (3)

 

Kniha: Kníška Karla Kryla

Autor: Karel Kryl

Přidal(a): Don

 

 

 

 

 

1. Obecná charakteristika textu

a) lehce lyrizovaná epika, písňové texty- básnická skladba, určená ke zpěvu, typická je prostota vyjádření, přesný hudební rytmus, rým a pravidelná sloka, často se objevuje refrén

b) česká poválečná literatura, samizdat a exil, 70. a 80. léta 20. stol.

 

2. Hlavní myšlenka díla

Vyjádření vlastního názoru na dobu, kritika doby, alegorické vyjádření znechucení nad soudobými poměry; u milostné poezie ukazuje vlastní nitro, pocity a dojmy.

Jeho texty jsou namířeny proti násilí v jakékoli podobě, proti neoprávněným agresím. Zamýšlí se i nad základními lidskými hodnotami a právy člověka, které byly často v průběhu dějin ničeny a pošlapány.

 

3. Tematická výstavba

Jedná se o milostné i politicky angažované básně

Milostné: Kateřina, Elena, Píseň pro Zuzanu, Hanina, Balada Manoně, Zpívání pro Miss Blanche, Prsten s Kamejí;

Politicky angažované: Bratříčku, zavírej vrátka; Ruská ruleta;Bratři- Zde je zdůrazněn protest proti vstupu vojsk v srpnu 1968 na naše území.

zhudebněny- Nevidomá dívka, Král a klaun, Anděl, Pieta, Morituri te salutant, Píseň neznámého vojína, Salome, Bratříčku, zavírej vrátka, Veličenstvo kat

 

4. Kompoziční výstavba

Střídavý verš, pravidelný rytmus vhodný pro písně

Tuto knihu doplnil o své ilustrace, které se však nenachází ve všech výtiscích, které byli publikovány.

některé básně vypráví z pohledu ženy- Gulášová polífka

 

5. Jazyková výstavba

bohatá slovní zásoba, mnoho obrazných vyjádření, metafor a metonymií, zvukomalby a hyperboly, občas užití vulgarismu, jinak spisovná čeština

ruské výrazy- báseň Bratři

latinské citáty- Inter arma silent Musae

archaismy i knižní výrazy

přechodníky

slučovací spojky- spontánní promluva- i sádrovou bystu/ i slova jež slýcháš/i vzduch který dýcháš

 

6. Literárněhistorický kontext

a) literatura po roce 1945

1960-1971 – Kryl je aktivní zejména po roce 1968, kdy v emigraci reaguje na okupaci Československa svými protestsongy

autoři reagují na válku

literární skupiny- Skupina 42

Květen

kolem časopisu Host do domu

v literatuře- dogmatismus (strnulé myšlení, neochota o věcech diskutovat), schematismus (šablonovitost, víme, jak se bude postava vyvíjet)

mnozí autoři kritizováni, nesměli publikovat, desítky z nich byli v tzv. monstr procesech odsouzeni k vězení nebo trestu smrti

po smrti Stalina- liberalizace literatury

konec 50. let- Semafor, divadlo Na Zábradlí

1967- 1968 – tzv. pražské jaro- vrchol volnosti

70. léta- normalizace- oficiální, samizdatová a exilová literatura- omezení literatury

po listopadu 1989 došlo k zásadnímu zvratu, skončila totalita

b) poezie v době okupaceJiří Orten (Deníky Jiřího Ortena, Ohnice)

Skupina 42– hledání smyslu lidské existence, užívají civilní styl bez metafor, vše vyjadřují přímo- Ivan Blatný( Pomocná škola Bixley), Josef Kainar( Nové mýty), Jiří Kolář( Prométheova játra)

Květen– poezie všedního dne, která se snažila ukázat život v jeho každodenních problémech, snažili se zrušit patetický tón dřívější tvorby- Miroslav Holub(Kam teče krev), Karel Šiktanc( Jak se trhá srdce), Jiří Šotola( Podzimníček)

tendenční poezie (oslavuje rodnou zemi, mír)- Vítězslav Nezval (Zpěv míru), František Hrubín (Hirošima, Proměna)

Host do domu– bilancující poezie, smysl života- Oldřich Mikulášek(Ortely a milosti), Jan Skácel(Co zbylo z anděla)

experimentální poezie– Jiří Kolář, Josef Hiršal, Ivan Wernisch

beatnici– Václav Hrabě(Blues pro bláznivou holku), Antonín Brousek

underground– alternativní kultura, navazují na antikulturní vzpouru umělců v Západě v 60.letech- Ivan Martin Jirous( Magorovy labutí písně), Egon Bondy( Invalidní sourozenci), Václav Havel

mladí básníci– Jáchym Topol(Miluju tě k zbláznění), Zdeněk Rotrekl, J.H.Krchovský(Noci, po nichž nepřichází ráno)

c)písničkáři– Vladimír Merta- P. S.; Balades de Prague

Jaroslav Hutka- Stůj, břízo zelená

Vlastimil Třešňák- Zeměměřič; Koh-I-Noor

Jaromír Nohavica- Divné století, Moje smutné srdce, Darmoděj

Pavel Dobeš

Ivo Jahelka

Jiří Dědeček

 

7.Autor

a) skladatel, písničkář,grafik,  po roce 1969 emigroval , žil v Mnichově, pracoval v rozhlasové stanici Svobodná Evropa

po listopadu 1989 se vrátil, ale byl nespokojený, vrátil se do Německa, zemřel na infarkt

vyjadřuje protest a zoufalství z událostí ze srpna 1968, je cynický, satirický, vulgární

drsné, reálné texty

ovlivněn francouzským šansonem

b) Bratříčku, zavírej vrátka

Rakovina

Maškary

 

8. Inspirace literárním dílem

Daniel Landa – znovu nazpíval některé z písní Karla Kryla- Morituri te salutant

Další podobné materiály na webu: