Literatura 1. poloviny 20. století – literární období

 

 Jméno: Literatura 1. pol. 20. století

 Přidal(a): Sabina

 

 

 

Charakteristika období:

– ovlivněna 1. sv. válkou

– rozvoj techniky a civilizace

– rozvoj fašismu (Itálie, Německo) a komunismu (Rusko – po r. 1917 – Velká říjnová socialistické revoluce

– rozpad Rakouska-Uherska

– 28.10.1918 – vznik československého státu (T.G.Masaryk)

 

Filozofické směry:

Pragmatismus = zákony a pojmy jsou pravdivé jen tehdy, pokud jsou prospěšné v praxi (např. K. Čapek)

Marxismus = sociální a politické zaměření, heslo „všichni jsou si rovni“

 

Umělecké směry:

Secese = reakce na rozvoj vědy a techniky; návrat k přírodě; ornamentálnost, dekorativnost, asymetričnost

Architektura: přemíra dekoru (A. Gaudí)

Malířství: rostlinné motivy, ornament, krása ženské postavy (A. Mucha)

 

Avantgarda = úsilí o experiment, hledání nových věcí, nové myšlenky

 

Vitalismus = reakce na 1. sv. válku; oslava života, prostých věcí

 

Expresionismus = reakce na 1. sv. válku; zdůraznění pocitů úzkosti, osamění, obavy, tísně; snaha zachytit intenzivní prožitek a děsivé představy

 

Kubismus = cubus = krychle

Malířství: geometrické tvary domů – krychličky, objekt byl rozkládán na jednotlivé geometrické tvary a poté byl zpětně skládán, obrazy z několika úhlů (Pablo Picasso)

 

Futurismus = směr obrácen k přítomnosti a budoucnosti; obdiv k moderní technice, městské civilizaci, velkoměstu

– snaha vytvořit umění, které by odpovídalo ruchu a tempu nadcházejícího průmyslového věku

 

Kubofuturismus = zachycení skutečnosti z mnoha úhlů pohledů; spontánnost, dynamičnost – má to spád; odstranění interpunkce a osvobození verše (polytematičnost)

 

Dadaismus = dada = slovo nalezené po náhodném otevření slovníku spičkou nože

– reakce na válku; negace všeho, co je ve světě (proti násilí a válce)

– snaha šokovat, provokovat, mystifikovat

– důraz na asociaci, náhodu, nelogičnost

 

Surrealismus =  vliv psychoanalýzy S. Freuda – nevědomí ovlivňuje naše chování à zdroj uměleckét tvorby je v lidském podvědomí

– spontánnost, nelogičnost, neplánovanost

 

Poetismus = vyznává umění života (=žít a užívat si), život by měl být jeden velký zábavní park; radost ze života, obdiv k modernímu světu a k umění (cirkus, varieté)

– důraz na optimismus, hravost, vtip, asociace, obraznost (=metafory), rým

– důraz na zvukovou stránku

 

Existencialismus = člověk jako osamocený jedinec, soutřeďuje se na své vnitřní „já“ plné úzkosti, pocitu beznaděje, zoufalství, odporu a vědomí toho, že smrt je nevyhnutelná

 

Socialistický realismus = vznik v SSSR; úsilí o zobrazení skutečnosti ve společenském vývoji a třídních rozporech, sociální kritičností navazuje především na kritický realismus

 

Realismus = úsilí o všestranné a hluboké zachycení skutečnosti

 

Světová literatura 1. pol. 20. století – poezie

Francie (avantgarda):

 

1) Guillaume Apollinaire

– kubofuturista

– básník, prozaik, dramatik

  • Alkoholy

Pásmo – polytematická (mnohotématická) báseň

  • Kaligramy – sbírka básní – obrazů, ideogramy (= kaligramy) = báseň vytváří obraz

 

2) Tristan Tzara

dadaista

– autor – Sedm manifestů dada

 

Německo:

1) Christian Morgenstern

přčdchůdce dadaismu, surrealismu, expresionismu

  • Šibeniční písně

 

Rusko:

1) Velimir Chlebnikov

kubofuturista

– tvůrce tzv. zaumného jazyka (slova jsou zvukově kvalitní, ale bez bližšího významu)

  • Křidélkuje zlatopisem

 

2) Vladimir Vladimirovič Majakovskij

vývoj od kubofuturismu k socialisticky orientované poezii

  • Oblak v kalhotách

 

3) Sergej Alexandrovič Jesenin

představitel imažinismu

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.