Lumírovci, Ruchovci – literární období

 

 Jméno: Lumírovci, Ruchovci

 Přidal(a): ShAke

 

 

 

 

Lumírovci, Ruchovci

 • 70. a 80. léta
 • zklamání, že Rakouská monarchie dala možnost samostatného vývoje maďarům
 • česká scéna velice zklamaná
 • někteří se začali aktivně věnovat kulturnímu dění, někteří viděli pokračování české literatury ve spojení s literaturou evropskou
 • dva směry/dvě zaměření
 • národní skupina (Ruchovci) – autoři, kteří měli za cíl dál pokračovat v národnostní politice, vracet se do minulosti, vyzdvihovat vše co je české, lidová slovesnost, autoři, navazovali na literaturu národního obrození, národní témata, otázky češství, spojeno s liberálním pohledem snažit se posílit češství, almanach Ruch -> ruchovci
 • světová skupina (Lumírovci) – kosmopolitní, přiblížení ke světové literatuře, světová literatura by měla být zdrojem i pro tu českou literaturu, chtěli se blížit směru, který se promítal ve Francii (parnacismus) – dílo by mělo být dokonalé svou formou a nešlo o děj, velmi složité, časopis Lumír

 

 • nejdříve skupiny proti sobě
 • poté už se více přátelili mezi sebou
 • bohatší měšťanská společnost -> představa zjednodušené literatury, příběhy přesně dané, končící dobře, jednoduché básně, mnozí autoři proti “maloměšťáctví” brojili
 • maloměšťák – člověk, který nemá příliš velký rozhled, všechno zjednoduše, hlavním základem je jeho vlastní prospěch, co není v jeho prospěch je špatné a co je v jeho prospěch je dobré

 

Svatopluk Čech

 • Ruchovci
 • národnostní charakter, díla typická pro tento směr
 • básník a prozaik, publicista
 • synem hospodářského úředníka /střední vrstva/
 • otec vlastenec, obdivoval dílo všeslovanské vzájemnosti
 • stěhování po středních čechách -> poznával příběhy v městech a vesnicích, pod vlivem vlastenecké literatury se formovala i jeho literární činnost
 • redaktor časopisu Lumír (před vyhraněním dohadů), Národní listy, Květy
 • hodně cestoval -> hodně se objevuje v jeho dílech
 • nejdůležitější umě princip -> prvky vlastenectví, politický význam, všeslovanské ideály
 • velká část děl – epická (mohlo se promítnout vlastenectví) s prvky romantismu, zobrazení současného člověka s liberálními myšlenkami
 • národní i sociální tematika
 • rozsáhlé popisy, díla příliš patetická, citově přehnaná, ne moc realistická vzhledem k tomu jak některá z těch děl skončí, jednoduchá (ideální vesnice)
 • venkov bývá zobrazován jako mravný, čistý
 • národnostní a všeslovanská otázka vzájemnosti
 • Adamité, Roháč na Sioně
  • doba husitská
 • Evropa a Slavie
  • alegorická díla, vyjádření situace za pomoci jinotaje/alegorie
  • události po roce 1848
  • Evropa symbolický název lodi (alegorie), na této lodi političtí vězňové, kteří jsou odváženi do vyhnanství a vzbouří se, prostřednictvím vzpoury je vidět jaké jsou rozpory mezi anarchisty a demokratickými radikály
  • symbolicky ukázáno jak tento boj končí zkázou lodi/Evropy
  • Čech, který jako jediný je nositelem zdravého rozumu, není fanatik
  • odsouzení revolučních snah

 

 • loď se zástupci Slovanů, vzpoura lodníků
 • názory Slovanských národů, které jsou char. mírou boje a jeho obsahu
 • vyplývá z toho, že Slované neměli stejné názory
 • slovanský selský komunismus -> důraz na venkov, jednota
 • Ve Stínu Lípy
  • básnické povídky z českého venkova
  • pozitivnější vyprávění venkovanů
  • nejde o děj, ale o zpracování
 • Lešetínský Kovář
  • alegorická na konkrétním příběhu
  • první vydání zkonfiskování, považování z negativní
  • venkovské prostředí – ukazují se změny sociální, národnostní
  • příběh dějově velmi jednoduchý
  • spor mezi českým kovářem a německým podnikatelem, který chce koupit kovárnu
  • boj českého živlu s německým, tradiční způsob života na venkově a “kapitalistický”
  • ne reálné
  • spojení dvou mladých lidí (kovář i kapitalista zemřou a dojde k tomu, že jejich děti se vezmou)
 • Jitřní písně, Nové písně, Písně otroka
  • symbolické vyjádření národa, národnostní a sociální problémy (písně otroka)
 • Hanuman
  • opičí stát, který se chce poevropčit
  • proti kosmopolitismu (přijímání věcí, které nejsou typické a tradiční, problém konzervatismu)
  • satirické, kritické
 • nejznámější próza v dnešní době
 • Broučkiády
 • Pravý výlet pana broučka do měsíce
  • pan Matěj Brouček – maloměšťák, dbá na své pohodlí, zájmy, velmi jednoduchý
  • Brouček se ve dvou dílech dostává do různých prostředí
  • mezi měsíčňany, měsíčňané éterické bytosti, žijí především uměním (Hvězdomír Blankytný), jsou příliš zahleděni do sebe
  • svým způsobem kritika některých těch lumírovců, ti kteří mají odstup od běžného života, zabývají se uměleckou stránkou
  • Svatopluk Čech je nepovažuje za ideální
  • kontrast -> na jednu stranu přehnaná fantazie a na druhé straně člověk bez fantazie (Brouček, který je velice jednoduchý, je na druhé straně)
 • Nový epochální výlet pana Broučka, tentokráte do 15. století
  • najednou se po probuzení dostane do 15. století, na jednu stranu vtipné -> odlišný jazyk, zvyky, na druhé straně -> velká kritika maloměšťactví, brouček se nechce do toho vměšovat, protože si chtěl udržet své pohodlí
  • satirické dílo, které kritizuje maloměšťáky
  • má dojít k osvobození Prahy husity
  • je vtažen do bitvy
  • jde mu o sebe, tvrdí jak je Čech a když potká německá vojska tak je Křižák

 

Eliška Krásnohorská

 • do časopisu napsala kritický článek vůči Lumírovcům
 • autorka, básnířka, překladatelka, kritička
 • jiné jméno, nebylo pro ženy obvyklé aby psaly
 • angažování v ženském hnutí -> v této době to byl trochu problém, co se týká ženského hnutí
 • ženské hnutí – teprve se vytvářelo, spojeno s vyššími vrstvami žen, které bojovaly za práva (jiné ženy na to neměli čas)
 • prosazovala vzdělání žen
 • z její iniciativy -> založení dívčí školy Minerva (římská bohyně moudrosti)
 • chtěli aby dívky měli možnost se vzdělávat (jazyky, domácí hospodaření)
 • psala libreta – opery B. Smetany (Hubička, Tajemství, Čertova stěna) –
  historicko-venkovská témata spojená se vztahem mladých lidí
 • Svéhlavička – román pro dívky (vzdoruje svému otci a je dána do školy, kde zjistí že se musí chovat jinak, než se chová, nutnost vzdělání žen, některé dívky potřebují být zaměstnané a vzdělané
 • když se vrací domů, tak ve vesnici je česko-německý problém (problematika společnosti, toho co bylo)
 • poezie pro dívky, kde se snažila ukázat správný směr mladým dívkám

 

Josef Václav Sládek

 • přešel z jedné skupiny do druhé
 • obojí – Ruchovec i Lumírovec
 • nejprve Ruchovské (redaktor Ruchu) a potom k Lumírovskému
 • narodil se a potom trávil čas ve Zbirohu (u Berouna)
 • otec byl dělník, zednický mistr, studoval gymnázium a potom se zaměřil na studia přírodních věd
 • studium cizích jazyků – překladatel, odjel do Ameriky – vychovatel, učitel, redaktor krajských novin, dělník na stavbě železnice
 • obě stránky života v Americe
  • velká občanská svoboda
  • rasová diskriminace a snaha o vyhlazení původního indiánského obyvatelstva
 • národní listy
 • profesor angličtiny na obchodní akademii a filozofické fakultě
 • těžká nervová choroba, revmatismus, závěr života nebyl úplně nejšťastnější, přesto se to ne vždy objevuje v dílech
 • díla převážně lyrická – osobní, subjektivní pocity, národní pocity – lyrika vlastenecká, politická, lyrika intimní (osobní) a meditativní (přemýšlení nad určitou otázkou)
 • básník českého sedláka (venkov velmi pozitivní prvek) – Selské písně a České znělky
 • poezie, próza, dramata
 • zajímavé je že Sládek je první autor, který tvoří přímo pro děti
 • překlady důležité, překládal v řadách jazyků, překlad 33 svazků Shakespeara

          Básně, Jiskry na moři

 • lyrické sbírky
 • poezie osobní, vlastenecká, americké zážitky, venkovské motivy jako lidové písně a sociální balady
 • snaží se o objektivní pohled
 • dílo odlišné s tím, že se snaží velice jednoduše vyjádřit skutečnost, velice racionální

          Selské písně a České znělky

 • spojeno s českým venkovem
 • mravní síla, rodný kraj, vesnická příroda
 • velmi pozitivní i když se zde promítají sociální problémy, které tu jsou
 • víceménně obdiv k venkovnskému životu

          Ze života, Sluncem a stínem

 • otázky o smyslu lidské existence
 • problémy se zdravím -> promítá se v básnických dílech

 

Moderní dětská poezie – dětská fantazie, výchovné,

 

vytvoření odborného textu – slohová práce, poznámky v bodech – co důležitého by mělo být o lumírovcích, ruchovcích a autorech

 

 Julius Zeyer

 • limírovec
 • dramatik
 • prozaik
 • významná osobnost
 • vyšší střední rodina obchodníka s dřívím
 • matka z židovsko německé rodiny
 • vychováván v německém prostředí a německy
 • mateřská jazyk němčina
 • silné citové prožitky
 • určitý prvek snění – citovost silná
 • Zeyer pravděpodobně homosexuál
 • technické vzdělání, aby převzal firmu
 • studia nedokončil -> otec ho zaměstnal v rodinném podniku
 • služební cesty – rozšíření obzoru
 • studium literatury, studium jazyka, vychovatel šlěchtických dětí
 • Francie
 • tajemné příběhy, láska, důvera, spolehlivost, tolerance, velká láska, vášeň, city ve vztahu mezi lidmi
 • prvky z historie, středověk a romantismu
 • silný vztah
 • nenávist, smrt
 • hledání ideálu života, člověka
 • čestní, věrní, silní lidé ve vztahu
 • středověké prvky, symboly
 • záliba ve starší literatuře
 • dlouhé pasáže, snaha zobrazit historické momenty -> EPIKA

 

VYŠEHRAD

 • pět básní mytologickýc

 

KAROLINSKÁ EPOPEJA

 • čtyři příběhy
 • historie
 • doba Karla Velikého – fr. císaře
 • návrat do středověku, rytířské příběhy, ctnosti, hrdniství, věrnost
 • ctnosti a nectnosti

 

ROMÁN O VĚRNÉM PŘÁTELSTVÍ AMISE A AMILA

hluboké city, středověk

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.