Ruchovci a lumírovci – literatura (2)

 

 Jméno: Ruchovci a lumírovci

 Přidal(a): lkolesa

 

 

 

 

Ruchovci

 • škola národní
 • 1868 almanach Ruch (na počest položení základního kamene k Národnímu divadlu)
 • Časopis Osvěta
 • program: orientace na národní a sociální tematiku, na historii, velký zájem o venkov, typický vztah k rodné půdě = vlastenectví
 • Svatopluk Čech
 • Eliška Krásnohorská
 • Ladislav Quis
 • Josef Václav Sládek (dočasně)

 

Svatopluk Čech

 • Básník, prozaik, žurnalista a autor zábavné prózy
 • Život
  – Narodil se na Benešovsku. S rodiči často cestoval, a tak měl možnost poznávat český venkov a stal se jeho obdivovatelem. Chodil na gymnázium v Litoměřicích a v Praze, kde studoval práva. V době studia působil jako redaktor politického deníku Pokrok. Šest let se věnoval advokátní praxi a od roku 1973 spoluredigoval časopis Lumír. Společně s bratrem obnovil časopis Květy. Psal fejetony do Národních listů a do Světovzoru. Navštívil Kavkaz a Dánsko. Jeho cesty byly inspirací k jeho další tvorbě. Zemřel v Praze.
 • Dílo
  -Epika
  :
  – Historická témata – z husitství (Husita na Baltu, Žižka)
  – z pobělohorské (Václav z Michalovic, Adamité)
 • Venkovská témata:
  Ve stínu lípy- oslava českého kraje, rodné země
  – 7 veršovaných veselých i smutných příběhů, které si vyprávějí sousedi pod košatou lípou
  Lešetínský kovář- příběh venkovského kováře, který brání svojí dílnu a domov, proti cizímu kapitálu.
  -Sekáči
  – o životě venkovských dělníků, protest proti národnímu útlaku
 • Alegorické básně:
  -Evropa, Slavie
 • Satiry:
  -zvířecí epos Hanuman
 • Lyrika:
  – Politická, národní i vlastenecká
 • Jitřní písně – jedná se o veršované satiry. Staví se v nich do role mluvčího národa. Básně mají meditativní charakter, vycházejí z básníkových úvah
 • skladba Písně otroka – obraz otroka= >symbol nesvobodného člověka, národa i básníka, alegorická forma, 3 oddíly skladby :
  – lyrické verše (vzpomínky na dávnověk)
  – epické jádro = příběh lásky otroka k otrokyni, touha po svobodě, tragický závěr
  – vrchol = závěr (básníkova vize do budoucnosti)
 • Próza – satiry (broučkiády) :
  Nový epochální výlet pan Broučka, tentokrát do XV. století:
  – Autor zasadil svého hrdinu, majitele pražského domu, do husitské Prahy v době obležení křižáky a bitvě na Vítkově. To mu umožnilo srovnání zbabělého, ustrašeného, přízemního a choulostivého měšťáka s idealizovanými husitskými Pražany, kteří byli naopak stateční, odvážní

 

Eliška Krásnohorská
– Básnířka, prozaička, libretistka, publicistka, literární kritička, překladatelka a aktivistka ženského hnutí o vzdělání žen

 • Život
  – Eliška Krásnohorská (vl. Jménem Alžběta Pechová) si zvolila své umělecké jméno podle obce Krásná Hora nad Vltavou, kam v dětství jezdila. V šestnácti letech onemocněla nevyléčitelnou nemocí, která jí znemožňovala pohyb. Tehdy už publikovala verše. Psala kritické statě o lit. do časopisu Osvěta, do Květů a do Ruchu. Spolupracovala s Karolínou Světlou v ženském emancipačním hnutí, redigovala Ženské hnutí a zasloužila se o to, že v Rakousku bylo otevřeno první dívčí gymnázium. Zemřela v rodné Praze.
 • Básně
  Z máje žití, ze Šumavy, K slovanskému jihu (intimní a přírodní lyrika, slovanství)
 • Librety
  – Hubička, Tajemství, Čertova stěna, Viola = pro Bedřicha Smetanu
  – Blaník = pro Zdeňka Fibicha
 • Překladatelka
  -Puškin, Mickiewicze, Byron
 • Knihy pro děti
  – cyklus dívčích románků Svéhlavička

 

Lumírovci
– tzv. škola kosmopolitní
– časopis Lumír
– úsilí povznést českou lit. Na světovou úroveň
– vliv myšlenkových proudu cizích
– původní tvorba i překlady

 

 

Josef Václav Sládek
– Básník, novinář, organizátor lit. života a překladatel

 • Život
  – Pocházel ze Zbirohu. Studoval jazyky a přírodní vědy na filozofické fakultě. Literárně začínal jako redaktor v almanachu Ruch. Dva roky strávil s Severní Americe, kde se živil jako novinář, učitel a procoval na farmách i na lodi. Zážitky ztvárnil ve fejetonech a poezii. Po návratu působil jako redaktor Národních listů, profesor a lektor angličtiny. 1877-98 redigoval časopis Lumír, psal také do Národních listů a do časo. Osvěta, Světovzor a Květy. Zemřel ve Zbirohu.
 • Dílo:
  – Básník:
  1) osobní lyrika – zachycuje základní situace lids. života, lidskou bolest, osobní žal nad ztrátou ženy, lásku k druhé ženě a dětem, k matce, stesk po vlasti; forma elegie :
  – např. sbírky Básně( téma smutku a žalu nad smrtí milované ženy, ale i motivy ces do Ameriky), Jiskry na moři, Světlou stopu, Slunce nad stínem
  2) Sociální a vlastenecká lyrika
  Role chudých – hluboký vztah k domovu, venkovu, sociální nespravedlnost
  b. Točič – o tiskařském dělníkovi a jeho snu o štěstí
  b. Silen buď a b. Hlavy vzhůru – výzva k národní hrdosti a sebevědomí, víra v lepší budoucnost
  3) Oslava venkova a selství
  – rolník=symbol národní nezdolnosti, hluboký vztah k přírodě
  např. sb. Selské písně a České znělky:

  -představa českého sedláka a selství, podal zde život rolníka a jeho životní postoje. Krátké uzavřené básně
  4) Básník pro děti
  – obrazy ze světa dětství, učí lásce k rodičům, vlasti a přírodě
  – 3 sbírky : Zlatý máj, Skřivánčí písně, Zvony a zvonky
  5) Překladatel
  – zvl. z angličtiny – Byron, Burns a 33 dramat Shakespearových

 

Jaroslav Vrchlický
– Nejvýznamnější osobnost generace lumírovců
– Básník (80 sbírek), prozaik, dramatik, literární kritik, průkopník moderních básnických směrů v české poezii a překladatel z 18 jazyků

 • Život
  – Jaroslav Vrchlický (vlas. Jménem Emil Frída) pocházel z Loun. Studoval teologii, z níž přestoupil na filozofii. Po třech letech studia odjel do Itálie, kde působil jako vychovatel a intenzivně studoval román. literatury. Po návratu získal místo tajemníka na české technice. Po založení akademie věd a umění se stal jejím tajemníkem. 1893 se stal profesorem na Karlově univerzitě. V roce 1908 vážně onemocněl. Zemřel v Domažlicích.
 • Dílo
 • Poezie:
  -Intimní lyrika:

  -V raném období
  láska k ženě, dětem, rodině, pocit štěstí
  – např. Dojmy a rozmary, Eklogy a písně
  – Pozdní lyrika – Obrat od vyznavače lásky k životu k rezignaci a samotě (vliv osobního zklamání, životní tragédie- manželská krize, ..)
  – např.- Okna v bouři
             – b. Za trochu lásky šel bych světa kraj– vyjádření smutku, protikladnost zpovědi: odmítá lásku, ale touží po ní
  Přírodní lyrika – obrazy přírody splývají s obrazy básník. Šťastných chvil; např. Strom života
  Vlastenecká a reflexivní lyrika– O budoucnosti národa, láska k českému jazyku – např. sb. Má vlast, Písně poutníka
 • Epika
  – Cyklus Zlomky epopeje (básnické dějiny lidstva od mytického dávnověku až po současnost), inspiroval se zejména Hugovou Legendou věků. Cyklus se skládá z reflexivní lyriky (sbírky Duch a svět, Sfinx, dědictví Tantalovo, Brevíř moderního člověka, Skvrny na slunci), která tvoří „páteř“ cyklu, dále z drobné epiky (Mýty, Selské básně) a rozsáhlých epických básní (Hilarion, Twardowski, Bar Kochba)
 • Drama
  – veselohra Noc na Karlštejně – zápletky vyplývají ze zákazu přístupu žen na hra, romantický příběh o ženské odvaze a žárlivosti.
  – Melodramatická tragédie Hippodamie (s hudbou Zdeňka Fibicha) – je zde řešena otázka viny a trestu,čerpá z řecké mitologie
 • Překlady
  – Světové poezie i drama
  – Hugo, Dante, Petrarca, Byron, Shelley, ….