Máj – rozbor díla k maturitě (4)

rozbor-díla

 

Kniha: Máj

Autor: Karel Hynek Mácha

Přidal(a): Nela

 

 

Karel Hynek Mácha 

 • český básník, prozaik a dramatik, zakladatel novodobé české poezie
 • studoval filozofii a práva, hrál v ochotnickém souboru Kajetánského divadla i v českých představeních Stavovského divadla
 • pohřeb jeho ostatků na Vyšehradě v květnu 1939 se stal národní manifestací.
 • počáteční tvorba německy, později psal česky – vliv Jungmanna
 • zemřel na choleru krátce před svatbou s Lori Šomkovou, jen deset dní před svými šestadvacátými narozeninami (pohřeb v den plánované svatby)

Tvorba:

 • Cikáni, Obrazy ze života mého, Pouť krkonošská, Boleslav, Bratrovrah, Bratři, Křivoklát (1. část cyklu Kat – Valdek, Vyšehrad, Karlštejn)

 

Literárně-historický kontext

Český romantismus (30. a 40. léta 19. století)

 • Francouzská revoluce 1789, lidé ztratili ideály, nesouhlas, nespokojenost
 • rozpor mezi snem a skutečností, člověk X společnost, pocit osamění, důraz na city a fantazii
 • splín = stav, člověk je zklamaný, ale nebrání mu to vytvářet si další ideály
 • hrdina totožný s autorem, výjimečný, neumí se přizpůsobit, nešťastná láska, tragický konec
 • inspirační zdroj – gotika
 • román = rozsáhlé výpravné dílo, více hlavních postav, dějových linií
 • Karel Jaromír Erben, Josef Kajetán Tyl

 

Máchovi pokračovatelé:

 

Rozbor díla: Máj

literární druh: poezie

literární žánr: báseň

 

Básnické prostředky:

 • a.     epiteton konstans – „bělavé páry, bledá tvář luny“
 • b.     epiteton ornans – „růžový večer, večerní břeh, jezero hladké“
 • c.     přirovnání – „co slzy lásky“
 • d.     metafora a personifikace – „jezero zvučelo tajný bol“
 • e.     oxymorón – „mrtvé milenky cit“, „zbortěné harfy tón“
 • f.      metonymie – „hrdliččin zval ku lásce hlas“
 • g.     pleonasmus – „modrý blankyt“
 • h.     apostrofa – vězňův poslední pozdrav země
 • i.      gradace – „temná je noc, temnější mně nastává“
 • j.      kontrasty (tma x světlo)

 

Kompozice:

 • dedikace (věnování), 4 zpěvy a 2 intermezza
 • 3 tragédie – Jarmilina, Vilémova, obecně lidská

 

Místo

 • Především v přírodě někde v okolí Bezdězu a Doks. Také ve vězení.

 

Postavy

 • Hlavní postavy
  • Vilém – loupežník, beznadějně zamilovaný do Jarmily, pomstychtivý, žárlivý, nešťastný
  • Jarmila – miluje Viléma, krásná,  nešťastná
 • Další postavy:
  • Otec Viléma – je krutý, svede Jarmilu
  • Hynek (sám autor) – depresivní, na konci se ztotožňuje s Vilémem
  • Kat – spravedlivý

 

Obsah (děj) díla

 • Osud Viléma, strašného lesu pána, který zabije svůdce své dívky Jarmily, aniž by tušil, že zabije vlastního otce. Za tento čin je uvržen do vězení a následujícího dne popraven. Jarmila ukončí svůj život ve vlnách jezera
 • 1. zpěv: básník oslavuje krásu májové přírody. Jarmila v podvečer prvního májového dne, kdy příroda hýří krásou a svěžestí, očekává na břehu jezera svého milence. Místo něho však přichází jeden z jeho druhů a přináší zprávu o Vilémově smutném osudu
 • 2. zpěv: básník vložil do Vilémových myšlenek všechny své vlastní pochybnosti proti soudobé společnosti. Tato společnost donutila svou krutosti Viléma k tomu, aby násilím mstil svou zlobu. Také se zde objevuje filozofická úvaha o smyslu života a věčnosti času (věčnost přírody X doba do popravy Viléma).
 • 1. intermezzo: půlnoc, duchové se připravují na příchod strašného lesů pána na popravu
 • 3. zpěv: vrchol básně, Vilém se ještě před popravou vyznává ze své lásky k vlasti.
 • 2. intermezzo: Vilémovi druhové truchlí nad smrtí svého pána
 • 4. zpěv: v závěru básně přichází básník na místo popraviště, vidí zbytky Vilémova těla a báseň končí zvoláním: „Hynku! Viléme! Jarmilo!“, čímž naznačil, jak se ztotožňuje s Vilémovými revolučními výtkami společnosti

 

Kritika díla

 • Máj byl přijat velmi špatně => zdálo se, že narušuje ideu krásna, porušení výchovného rázu české literatury (Tyl), jiní zase nepochopili význam díla, hlavní byl názor F.X. Šaldy, že s Máchou vešel do českého života i umění revolucionář, který to myslel se životem a uměním velmi vážně.