Máj – rozbor díla k maturitě (6)

 

Kniha: Máj

Autor: Karel Hynek Mácha

Přidal(a): Terezak

 

KAREL HYNEK MÁCHA

–        český básník

–        představitel českého romantismus

–        zakladatel moderní české poezie

–        umírá ve 26 letech po zápalu plic

–        právník, hrál také jako ochotník v divadle u Kajetánů

–        dělal koncipienta v Litoměřicích

–        hrob c Litoměřicích – po okupaci převezen na Vyšehrad

–        díla : Obrazy ze života mého – cyklus próz ( Márinka, Večer na Bezděsu )

 

Cikáni –  román ( děj podobný Máji )

–        1. vykladatel Máchova díla : Karel Sabina – Úvod povahopisný

–        objasňuje čím je Mácha výjimečný

–        1858 vydal (Sestavili ho Neruda a Hálek)  almanach Máj

–         Mácha byl v tehdejší době nepochopen – kritizován, byl nevlastenecký

–         psal zpočátku německy – byl ovlivněn četbou německých romantiků

 

MÁJ

Literární žánr:

  • lyrickoepická báseň = dílo má děj a jsou zde líčeny i pocity

 

Námět:

  • doba, kdy prožívá velkou lásku k Lori a trpí přívaly žárlivosti, chce oslavit májovou přírodu – děj je vedlejší

 

Doba místo děje:

  • okolí Doks u Máchova jezera

 

Jazykový plán:

–        jazyk tehdejší doby

–        obraz přírody – barvitost (barvy kontrastní, záměrná kombinace: modrá a bílá)

–        kontrasty: jarní příroda X poprava, život X smrt

–        ubjektivizace (vztah básníka a lyrického hrdiny)

–        dramatická kompozice: vzestup, vrchol, sestup ( gradace děje )

–        epiteta: básnický přívlastek (bělavé páry, modrý blankyt)

–        přirovnání: co slzy lásky

–        oxymóron: umřelé hvězdy svit, mrtvé milenky cit ( protichůdná pojmenování )

–        metonymie: hrdliččin zval ku lásce hlas (obrazné pojmenování na základě věcné podobnosti)

–        důraz na zvukovou stránku verše – lhal lásky žal

–        rýmy: sdružené, střídavé, obkročné

–        opakování počáteční sloky

–        v závěru: ich forma

–        monolog;dialog

 

Výstavba textu:

úvod, 4 zpěvy, 2 intermezza (= vsuvka = mezihra nakrátko přerušující hlavní děj, vedlejší událost )

1.zpěv: Obraz Májové přírody, sebevražda Jarmily skokem do jezera. Motiv lásky a nevěry.

2.zpěv: Vilém ve vězení, úvahy o vině. Kontrast v čase – věčnost přírody a omezenost jeho        zbývajícího času do popravy. Pocit křivdy a vzdoru

intermezzo: Půlnoční popraviště v přípravě na popravu Viléma.

3.zpěv: Vrchol, poprava Viléma. Vilémovo vyznání lásky k přírodě a rodné zemi. Obžaloba společnosti

intermezzo: Nářek Vilémových druhů.

4.zpěv(epilog): Po čase přichází poutník, autor se ztotožňuje, zamyšlení nad tragikou lidského osudu. Závěr tragický.

 

EXPOZICE – Byl pozdní večer, první máj

KOLIZE – Zpráva od plavce

KRIZE – Vilém zabije otce

PERIPETIE – Poprava

KATASTROFA – Zemře nejen otec, ale i Vilém a Jarmila se utopí

 

Hlavní postavy:

Vilém (strašný lesů pán): žárlivý, pomstychtivý, odsouzený na smrt – nevěří ve svou vinu, lituje    sám sebe, zatracuje se za svůj osud dává vinu svému otci, který jej v mládí vyhnal z domu, má strach z posmrtného života, neví co přijde

Jarmila: krásná, zamilovaná – oddaně čeká na Viléma, slabá-zpráva od plavce ji zdrtila, neunesla Vilémův osud -> skočila ze skály a utopila se (jeden z výkladů)

Hynek: sám autor, zamyšlený, depresivní, otřesen Vilémovým osudem, ztotožňuje se s Vilémem

 

Hlavní myšlenka :

–        oslava májové přírody

–        láska

–        kritika tehdejší společnosti

–        nezvratitelný osud

–        touha člověka po lásce a svobodě a schopnost obětování se pro ni

–        nadčasové dílo (vězni nejsou smířeni se svým osudem)

 

ňatek

Umělecký text

To vše zločinec ještě jednou zřel,

To vše, jež nyní opustiti měl,

a hluboký srdce mu žel uchvátil;

hluboce vzdechne – slza slzu stíhá-

ještě jednou – posledně – vše probíhá,

pak slzavý v nebe svůj zrak obrátí.

Po modrém blankytu bělavé páry hynou,

Lehounký větřík s nimi hraje;

A vysoko – v daleké kraje

bílé obláčky dálným nebem plnou,

a smutný vězeň takto mluví k nim:

„Vy, jenž dalekosáhlým během svým

Co ramenem tajemným zemi objímáte,

Vy hvězdy rozplynulé, stíny modra nebe,

Vy truchlenci, jenž rozsmutnivše sebe,

V tiché se slzy celí rozplýváte,

Vás já jsem posly volil mezi všemi.

 

– situace výňatku

– ve vězení, mění se ze zločince na vězně, čekání na popravu

– charakterizovat postavy ve výňatku ( Viléma )

– dokázat příslušnost textu k literárnímu směru – najít typicky rysy romantismu

– charakterizovat romantického hrdinu

 

ňatek

Neumělecký text

Režisér F. A. Brabec odhalil v rozhovoru pro MF Dnes svou Máchovskou pouť, která byla trnitá. Citujeme „Když jsem pronikl hlouběji do Máje, zjistil jsem, že v něm Mácha rozjímá nad smrtí, nad činem, nad smyslem života, a úplně nejvíc ho zajímá, co bude potom, jaká tam je tma a černá díra. Což mě tedy upřímně řečeno skoro odradilo.“ Pak se ale přemohl, „chytil se dvou tří čtyřverší“ a je z toho film. Hynku! Viléme!! Jarmilo!!! Hilfe!!!!

 

–        souvislost obou textů –  mluví o jednom díle – publicistický styl

–        účel vzniku textu –  jde asi o (recenzi režiséra) rozhovor s režisérem – proč se mu nechtělo psát máj – jelikož dílo nemá děj – je obtížné ho zpracovat, dílo popisuje city a pocity, film je chmurný

–        odovodit postoj autora textu k filmovému zpracování Máje

–        interpretovat úsek Hynky, Viléme, Jarmilo, Hilfe

Další podobné materiály na webu: