Na západní frontě klid – rozbor díla k maturitě (7)

rozbor-díla

 

Kniha: Na západní frontě klid

Autor: Erich Maria Remarque

Přidal(a): barusch

 

Erich Maria Remarque

 • vlastním jménem Erich Paul Remark
 • německý prozaik a dramatik
 • syn vazače knih, nejprve chtěl být hudebníkem a malířem
 • r. 1916 odešel jako dobrovolník do 1.sv. války, r. 1918 byl raněn
 • po 1.sv. válce vystřídal několik povolání – účetní, obchodní cestující, agent se hřbitovními náhrobky, varhaník
 • cestoval po Evropě, r. 1931 se přestěhoval do Švýcarska
 • zajímal se o automobilové závody, chvíli i sám závodil – objevuje se v jeho dílech
 • po nástupu německého fašismu se r. 1933 dostal na listinu zakázaných autorů (proti válce -> nepohodlný nacistům)
 • r. 1938 zbaven německého občanství-> emigrace
 • r. 1939 odjel do NY, kde získal americké občanství
 • po válce se vrátil do Švýcarska
 • r. 1958 si vzal filmovou hvězdu Paulette Goddart (bývalá manželka Charlieho Chaplina)
 • r. 1970 zemřel na srdeční chorobu
 • literární úspěch založen na napínavém ději, účinné charakteristice postav, nekompromisním, humanistickém, antifašistickém a antimilitaristickém postoji
 • sentimentální příběhy, naturalistické válečné scény, úvahy, dokumentárnost

Další díla:

 • Cesta zpátky – volné pokračování po návratu z války
 • Tři kamarádi
 • Miluj bližního svého- romány, oslava přátelství a lásky (=jediné pozitivní hodnoty, které prověřila válka)
 • Černý obelisk– osudy vojáků z 1. sv. války, návrat z války
 • Jiskra života, Čas žít, čas umírat– tematiky nástupu fašismu, koncentrační tábory, 2. světová válka

 

Literárně-historický kontext

Světová literatura 1. pol. 20. stol

 • reakce na 1. světovou válku, meziválečná literatura, reakce na 2. světovou válku
 • po válce hluboký společenský i duchovní otřes– výrazná stopa i v literatuře
 • otřesné zkušenosti a strašné zážitky z války
 • svědectví, varování pro další generace
 • blízký autorům „ztracená generace“ – generace, zničena válkou, přestože unikla jejím granátům – ztráta ideálů o životě, smrti, demokracii, neumějí se začlenit zpátky do společnosti

 

Další autoři tohoto období:

 

Rozbor díla: Na západní frontě klid

Obecné informace

 • vydáno roku 1928

 

Dílo

 • generační román, autobiografické rysy (využil své zkušenosti z 1.světové války)
 • kniha se rychle stala bestsellerem
 • osudy studentů bojujících na frontě
 • naturalistické válečné scény, líčení zranění a duševního utrpení, úvahy o smyslu života i války, vzájemné zabíjení -> ztráta iluzí, protest proti nesmyslné válce
 • tragika nenaplněného života
 • slova v úvodu knihy: „Tato kniha nemá být ani obžalobou, ani vyznáním. Má být toliko pokusem podat zprávu o generaci, která byla zničena válkou – i když unikla jejím granátům.“
 • líčení ztráty životních ideálů, neschopnost vojáků vrátit se po válce do běžného života → blížil se autorům ztracené generace
 • neexperimentuje s časovou rovinou

 

Literární druh, žánr a směr

 • literární druh:
  • epika – děj, časové a příčinné souvislosti, vypravěč + postavy
 • literární žánr:
  • román- rozsáhlý příběh psaný prózou, hlavní a vedlejší dějové linie, epizody, mnoho postav (vyvíjí se), do děje vstupuje vypravěč
 • literární směr:
  • realismus  pravdivý obraz tehdejší doby, bez příkras

 

Plán tematický

 • téma:
  • západní fronta v období 1.světové války, mladí muži, kteří narukovali se zde trápí, válka ničí jejich představy o životě
  • nesmyslnost a absurdita války
 • motivy:
  • válka, přátelství, konflikt mládí a smrti, ztráta iluzí, protest, snaha přežít, drsnost doby, umírání, změna hodnot
 • myšlenka díla:
  • ukázat realitu války, utrpení a bídu, ale zároveň silné přátelské vztahy
 • prostředí:
  • válečná bojiště západní fronty (hranice Francie a Německa), 1.světová válka

 

Plán kompoziční

 • kompozice: chronologická
 • prvky retrospektivy, kdy Pavel vzpomíná na minulost
 • psáno ich-formou, pouze závěr o smrti Pavla je v er-formě
 • rozděleno na kapitoly
 • gradace díla
 • závěr uzavřený – smrt Pavla

 

Plán jazykový

 • spisovný jazyk, převažuje řeč autora
 • vyprávění většinou v ich- formě, závěr v er- formě
 • vulgární výrazy

 

Jazykové prvky

 • Enumerace – sytí a spokojení
 • Zdrobnělina – jablíčiko
 • Nářečí – musili
 • Cizí slova – frajtr (svobodník)
 • Zastaralá slova – fysika
 • Oslovení – ty starej košťále
 • Hovorová slova – dyť
 • Přirovnání – tlustý jako křeček v zimě
 • Jednotky míry – půl libra
 • Personifikace – vítr si hraje

 

Hlavní postavy

 • Pavel Bäumer
  • mladý gymnazista, v 18 letech narukuje se spolužáky do války
  • válka ho změní k tvrdšímu
  • uprostřed války dostal dovolenou, ale nedokázal se vrátit do běžného života
  • přátelé pro něj znamenali mnoho, často pro ně riskoval život, způsobil si zranění, aby s nimi mohl zůstat
  • často vzpomíná na školní dny
  • silná povaha, soucitný s ostatními (pomáhá mladším vojákům, obdaruje ruské zajatce)
  • během války dojde ke zpochybnění jeho dřívějších hodnot, ztratí iluze o životě i o válce, zažije strach
 • Albert Kropp
  • bývalý spolužák Pavla, dostanou se spolu do kláštera, léčí si zranění, nakonec mu amputují nohu a on život vzdává
 • Müller
  • bývalý spolužák, vláčí sebou všude učebnice a sní o maturitě
 • František Kemmerich
  • umírá na začátku knihy
 • Katcza
  • Stanislav Katczinský, nejlepší přítel, naučí Pavla, jak se o sebe postarat, je hlavou party
 • Kantorek
  • bývalý třídní učitel, nabádal chlapce, ať se nahlásí do války, sám pak skončil u útvaru, když to Pavel viděl, tak mu šikanu přál – vinil ho ze ztráty mladých životů a zažitého utrpení
 • Himmelstoss
  • velitel výcviku, nejdřív chlapce šikanoval, pak mu dali najevo, že si to nenechají líbit, časem ho válka obměkčila

 

Děj

Po vypuknutí první světové války se Pavel se svými spolužáky z gymnázia rozhodne na popud svého profesora vstoupit do armády. Po desetinedělním výcviku plném Himmelstossova šikanování prodělávají zákopové boje na západní frontě – v první linii. Pavlovu rotu tvoří až na výjimky mladí a nezkušení chlapci. Časem zjišťují, že už vlastně neumí nic jiného, než bojovat. V zákopech se Pavel setkává i s Himmelstossem a Kantorkem. Jako první z Pavlových přátel zemře Kemmerich po amputaci nohy. Po odpočinkovém táboře Pavel odjede na měsíční dovolenou domů, kde nachází matku umírající na rakovinu. Pavel je znovu na frontě a při jedné průzkumné hlídce se schová do kráteru od granátu, kam však skočí jeden Francouz Duval a Pavel ho bez váhání zabije, čehož později velmi lituje. Je to první člověk, kterého zabil rukou (předtím jen střílel). Večer se Pavel proplíží zpět na frontu. Müler zemře na přímý průstřel břicha světlicí. Pak Pavlova rota dostává za úkol hlídat vyklizenou vesnici se skladem jídla, kde si alespoň odpočinou. Záhy jsou ale překvapeni dělostřeleckou palbou. Pavel s Albertem jsou zraněni a převezeni do jedné nemocnice, kde Albert po amputaci nohy umírá. Je léto roku 1918. Na frontě je očekávána mohutná ofenzíva. Z Pavlových přátel zbývá už jen Katczinský, který je při jednom útoku postřelen do nohy. Pavel ho na ramenou odnese do nemocnice, kde zjišťuje, že Kat dostal ještě jeden zásah – střepinou do hlavy, na jehož následky na Pavlových zádech zemřel. Pavel Bäumer umírá v září 1918, v tak tichý a klidný den, že oficiální zprávy z fronty už jen oznamují „Na západní frontě klid.“ Smrtí hlavního hrdiny kniha končí (pro zajímavost tj. 2 měsíce před koncem války).

 

Okolnosti vzniku a vliv díla

 • dílo oslavuje lidskou solidaritu, vzniklo jako popis válečného stavu a psychiky mladých lidí ve válce se zakomponovanými vlastními zkušenostmi
 • na základě knihy byl r. 1930 natočen stejnojmenný film, který získal Oscara (režisérem Lewis Milestone, podruhé zfilmováno r. 1979 režisérem Delbertem Mennem