Nevolnost – rozbor díla

rozbor-díla

 

Kniha: Nevolnost

Autor: Jean Paul Sartre

Přidal(a): Aleš Fajstaver

 

Jean-Paul Sartre (1905 – 1980)

 • pařížská rodina intelektuálů
 • při studiu na VŠ se seznamuje se Simone de Beauvoir
  • celoživotní partnerka
  • teoretička feminismu a socialismu
 • léta – pobyt v Berlíně – seznamuje se s filosofií Husserla, Kierkegaarda
 • 1940 – účastní se 2. sv. války – francouzský voják
  • zajat v Alsasku – propuštěn
  • účast v odbojovém hnutí la Résistance
 • po válce inklinuje ke komunistické straně – nikdy se nestal členem
 • po sovětské invazi do Maďarska (1958) jeho inklinace ke komunismu ochladne
 • kritizuje komunismus z leva
  • levicový anarchismus, anarchokomunismus
  • inspirace v Jugoslávii, Kuba, Čína – proti SSSR
 • 1964 – oceněn Nobelovou cenou za literaturu
  • odmítnul převzít – spisovatel se nesmí stát institucí

Díla:

 • 1938 Nevolnost
 • 1939 Zeď (zeď jako ztráta iluze věčného žití a očekávání blízké smrti)
 • 1943 Mouchy (parafráze Orestei, počátek existencialistického dramatu)
 • 1946 Existencialismus je humanismus (filosofický manifest existencialismu)
 • 1960 Uragán nad cukrem (idealizace revoluce na Kubě a samotného Fidela Castra)

 

Období: 1. polovina 20. století

Existencialismus

 • křesťanský – Søren Kierkegaard, Karl Jaspers
 • ateistický – Jean-Paul Sartre, Albert Camus, José Ortega y Gasset.
 • filosofický směr – vychází z německých filosofů
  • Martin Heidegger, Edmund Husserl
 • uvědomění si svobody v mezních situacích
 • revolta proti absurditě lidského údělu
 • jediná jistota je smrt
 • Představitelé:
  • Albert Camus
   • Cizinec, Mýtus o Sisyfovi, Mor
   • svoboda v utrpení, absurdita lidského života, svoboda v poznání své bezmocnosti
  • Boris Vian
   • Protikladné vnímání existencialismu proti Camymu a Sartrovi
   • Boj s absurditou smíchem, ironizující existencialismus
   • Pěna dní
    • parodie na Sartra – Jean-Sol Partre
   • Jacques Prévert, Georges Brassens

 

Surrealismus

 • vychází z Apollinaira – formuje André Breton
 • osvobození mysli; zachycení snů, představ, pocitů
 • fantazie nebržděná logikou
 • důraz na hru a nahodilost
 • nedodržují se žádná pravidla verše (rým, rytmus)
 • Představitelé:
  • André Breton, Tristan Tzara
  • Toyen, Jindřich Štýrský, Konstantin Biebl
  • Salvador Dalí, René Magritte

 

Rozbor díla: Nevolnost, 1938

Forma: Próza

Literární druh: epika

 • obsah je vypravován, má příběh, který má děj, určené místo a čas, příčinné souvislosti. Příběh je rozvíjen vypravěčem a postavami.

Literární žánr: deníková novela

 • příběh psaný prózou, hlavní dějová linie
 • hlavní a vedlejší postavy
 • kratšího rozsahu
 • psáno deníkovou formou

 

Témata a motivy

 • přebytečnost
 • pocit Hnusu, Nevolnosti
 • nalezení smyslu života – nemožné nalezení – přežití
 • neměnnost hlavní postavy – mění se pouze svět
 • deindividualizace společnosti
 • hodnoty a předsudky společnosti
 • absurdita vlastní existence

 

Hlavní postavy

 • Antoine Roquentin – zcestovalý člověk, zašitý v ospalém maloměstě; mívá pocity Nevolnosti/Hnusu/Nausei – odpor ke všednostem; pociťuje hnus ze sebe samotného; cítí se přebytečný celou svou existencí – jako živý i mrtvý; píše knihu o Markýzi de Rollebon; miluje Annu; nemění se;
 • Anna – bývalá přítelkyně Antoina, nechce svůj život promarnit; postupně přichází o svoje životní ideály; žije i poté, co ztratila chuť k životu – přežila sama sebe;
 • Autodidakt – chce přečíst všechny knihy v knihovně; čte podle abecedy; Antoine ho za to obdivuje; je to humanista a socialista – miluje společnost – chodí do knihovny, aby byl mezi lidmi; pedofil

 

Jazykové prostředky a slovní zásoba

 • spisovný i hovorový jazyk
 • popisy citově zabarveny
 • převažují vnitřní monology hlavní i postavy – deník
  • i krátké dialogy postav
 • vynechaná slova ve větách – zdání „nalezeného“ deníku

 

Kompoziční výstavba

 • ich-forma
 • bez kapitol – text členěn nadepsanými dny – hodinami
  • deníková forma

 

Stavba

 • reálný prostor – různá místa
 • čas – blíže neurčený, pravděpodobně čas autorova života – polovina 20. stol.
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.