O rodičích a dětech – rozbor díla (2)

rozbor-díla

 

Kniha: O rodičích a dětech

Autor: Emil Hakl

Přidal(a): anezka

 

Emil Hakl (1958)

 • Český spisovatel, novinář, básník, aranžér, knihovník, reklamní textař
 • vlastním jménem Jan Beneš
 • konzervatoř Jaroslava Ježka – obor tvorba textu
 • založil volné literární sdružení analfabet – aktivity sdružení: pravidelná autorská vystoupení v různých pražských i mimopražských klubech
 • od roku 1988 se věnuje psaní prózy

Dílo:

 • Skutečná událost – 2013, Magnesia Litera – Román o tom, co vzejde z jednoho obyčejného rande, jednoho obyčejného přátelství, jedné obyčejné exekuce a z obyčejné touhy po pomstě.
 • Pravidla směšného chování – novela
 • Intimní schránka Sabriny Black – první Haklův román, příběh hlavní hrdinky je uspořádán do mozaiky krátkých na sebe navazujících historek o marném přátelství, a ještě marnější lásce a o hledání aspoň trochu nezávislé existence.

 

Literárně historický kontext

SOUČASNÁ ČESKÁ LITERATURA

 • datuje se od roku 1990 (po pádu komunismu) po současnost
 • na počátku se vydalo mnoho nových knih (způsobeno pádem režimu)
 • exilová a samizdatová díla zahltila trh
 • vznikala nová nakladatelství a exilová zanikala
 • došlo k obnově nebo novému založení časopisů
 • postmoderna – vše je v ní dovoleno
 • nová témata, erotické prvky, padají tabu, důraz na autenticitu, deníkové zápisy

 

AUTOŘI NAROZENI PŘED ROKEM 1990

 • Milan Kundera
  • emigrant, přišel o československé občanství, knihy Směšné lásky, Žert
 • Václav Havel
  • poslední československý a první český prezident, divadelní hry, zahradní slavnost, Audience

 

NOVÍ AUTOŘI V ROCE 1990

 • Michal Viewegh
  • humor, kniha o vyrůstání v Československu: Báječná léta pod psa

 

NOVÍ AUTOŘI PO ROCE 2000

 • Patrik Hartl (spisovatel, režisér)
  • film: Prvok, Šampón, Tečka a Karel režie, námět
  • próza: Prvok, Šampón, Tečka a Karel

 

Rozbor: O rodičích a dětech 

Literární druh, forma a žánr

 

Téma + motiv

 • Téma: setkání dvaačtyřicetiletého Jana Beneše s otcem. Zaznamenává jejich vzájemný rozhovor, který se odehrává během jednoho odpoledne a večera
 • Motivy: Dialogy mezi otcem a synem o ženách, vztazích, erotice. Jedná se však také o rozmluvách odporného rázu.

 

Kompoziční výstavba

 • 14 kapitol
  • jednotlivé epizody znázorňují jednotlivé příběhy
 • Jednotlivá témata a motivy na sebe nenavazují a nemají logickou strukturu
 • Dílo je vystavěno bez příčiny, následku a logické souvislosti
 • Do chronologického děje se dostávají minulé příběhy a vzpomínky = retrospektiva
 • není rozvíjena a vyřešena zápletka -> jde o volný proud myšlenek a příběhů
 • jednota času – děj probíhá v rámci jednoho dne

 

Vyprávěcí způsoby + Typy promluv

 • vyprávění probíhá v -ich formě
 • formou dialogů
 • přímá řeč
 • častý vnitřní monolog syna, úvahy

 

Jazykové prostředky a jejich funkce

 • spisovná – hovorová čeština
 • odborné termíny (názvy zvířat a rostlin, letadel)
 • krátké věty
 • přesný fonetický přepis dialogu

Tropy a figury

 • čas od času vulgarismy a citově zabarvené (expresivní) výrazy
 • eufemismy (zjemnění, přikrášlení)
 • deminutiva (zdrobněliny)
 • latinská pojmenování
 • neologismy
 • metafory, personifikace
 • přirovnání

 

Časoprostor

 • Čas: Jedno odpoledne a večer, počátek 21. stol.
 • Prostor: lokality Prahy (Letná, Stromovka), restaurace, ZOO

 

Hlavní postavy

 • Jan Beneš – Hlavní postava (42, autor) počítačový grafik, sklony k negativismu
 • Ivan (otec) – Janův otec (71), bývalý biolog v zoologické zahradě, nyní přivýdělek
 • Aktivní vedlejší postavy se v próze spíše neobjevují a jejich hodnota spočívá v dobarvení atmosféry celé prózy
 • Hanka – synova přítelkyně
 • Robert – Janův syn
 • Martina – Matka Roberta
 • Matka – Janova matka
 • Pepík – její druhý manžel

 

Děj

Děj Celá kniha se odehrává během jedné odpolední procházky Prahou.  Syn a otec společně procházejí odlehlými částmi hlavního města, Praha tak tvoří jen kulisu, která nenarušuje děj.  Syn s tátou vedou dialog.  Vzpomínají, komentují věci kolem sebe, povídají si historky o všem možném.  Vytahují staré křivdy, synovi běžící hlavě vnitřní monolog, při kterém se velmi často vyskytují vzpomínky na jeho dětství, na rozvod rodičů a odchod otce.  Během procházky se dozvíme, že syn nedávno zjistil, že má i dospělého syna, o jehož existenci donedávna nevěděl.  Bojí se, aby nebyl jako svůj otec.  Kniha končí pozdě v noci.  Otec a syn jsou sentimentální, mimo jiné i vlivem veškerého alkoholu, který cestou zkonzumovali

 

Budoucí vliv + Zajímavosti

 • Nejúspěšnější dílo Hakla
 • cena Magnesia Litera 2003
 • přeloženo do několika jazyky (např. nizozemština)
 • zfilmováno Vladimírem Michálkem