Obraz Doriana Graye – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Obraz Doriana Graye

Autor: Oscar Wilde

Přidal(a): Paja

 

 

Literární druh

 • Epické dílo

 

Literární forma  

 • Výrazovou formou je próza

 

Literární žánr

 • Román (autor jej označoval jako esej)

 

Literární kontext

 • Literární moderna:
  • kulturní období závěru 19.století
  • nové směry: impresionismus, dekadence, symbolismus
  • Dekadence: zalíbení v náladách smutků,skepse, deprese, narcismus, mysticismus, čisté umění= lartpourtlartismus (Wilde, Baudelaire, Rimbaud, Whitman)

 

Autor

 • Oscar Wilde:
  • pocházel z Irska
  • pohotový, výřečný, vše ironizoval
  • velký buřič proti anglickým konvencím (homosexuál)
  • jediný román: Obraz Doriana Graye
  • pohádky: Cantervillské strašidlo, Štastný princ
  • komedie: Jak je důležité míti Filipa, Vějíř lady Windermenové, Ideální manžel

 

Téma

 • Otázka morálky a svědomí, zkaženost charakteru, lidské sebevědomí

 

Hlavní myšlenka

 • Krása není vždy to nejdůležitější

 

Jazyk  a styl

 • Filozoficky zaměřené dílo – dlouhé promluvy o pohledu na svět a společnost, kritika společnosti, zesměšnění vyšších členů společnosti
 • Dlouhé popisy interiéru, hororové prvky, ironie, aforismy
 • Spisovný jazyk, občas použité archaismy a zastaralé výrazy – např. údobí, ruměnec, apod.

 

Místo a čas díla

 • Londýn 19.století

 

Kompozice

 • Chronologická kompozice
 • Rozdělení na kapitoly
 • Předmluva- autor zde objasňuje svůj záměr, předmluva vyvolala bouřlivé reakce

 

Postavy

 • Wilde postavil dílo na kontrastu tří hlavních postav, každá z nich nabízí jiný pohled na to, co je morální, a co už ne

 

 • Dorian Gray
  • na počátku nezkušený mladík
  • neobyčejně krásný (modré oči, zlaté vlasy)
  • postupem času je pro něj velkou autoritou Henry, jeho jediného uznává
  • zamiluje se do své krásy, vysloví přání zůstat navždy mladý
  • v díle dokonalý mravní přechod hrdiny –  z mravně čistého chlapce se stává zvrhlík

 

 • Lord Henry Wotton
  • dekadentní aristokrat
  • jeho mluva sestává ze sarkasmů, paradoxů, aforismů
  • podle něj není nic důležitější než krása a mládí

 

 • Basil Halward
  • malíř, romantik
  • naprosto učarován krásou Doriana Graye (pravděpodobně je do něj zamilovaný)

 

 • Sibyla Vane
  • mladá, nadaná herečka
  • velmi naivní, romantická, velmi zamilovaná do Doriana
  • spáchá kvůli Dorianovi sebevraždu

 

 • James Vane
  • bratr Sibyly, lehce neotesaný dobrodruh, námořník

 

Děj

 • Příběh vypráví o mladém Dorianu Grayovi. Ten svou krásou učaruje malíře Basila Hallwarda. Stává se jeho modelem a múzou. Jednou, když Dorian stojí opět Basilovi modelem, dá se do řeči s malířovým přítelem, lordem Henrym a nechá se oslnit jeho názory o fungování světa – to, co hýbe světem je prý krása a mládí. Dorian si uvědomí, že portrét, který mu maluje Basil, bude za několik let nemilosrdně připomínat, jak byl krásný, zatímco on sám již bude zchátralý. Proto vysloví přání, aby známky úpadku nenesl on, ale ten portrét. Jeho přání je naplněno. Z portrétu se stává zrcadlo Dorianovy duše, obraz se mění a odráží hříchy, které Dorian Gray páchá. Dorianova tvář zůstává beze změny, stále mladá a krásná…

 

Inspirace, zdroje autora, okolnosti vzniku díla

 • Vlastní život a názory, hedonismus (slast je nejvyšší dobro)
 • Poprvé uvedeno v časopise v roce 1890, ihned vyvolal odmítavé reakce

 

Inspirace dílem

 • Řada děl o Oscaru Wildovi
 • Řada divadelních zpracování
 • 2006 – český muzikál
 • 2009 a 2004 – filmová zpracování

Další podobné materiály na webu: