Pán much – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Pán much

Autor: William  Golding

Přidal(a): Mikee

 

 

MÍSTA  A DOBA

Neznámý tichomořský ostrov

Blízká budoucnost – William Golding žil v letech 1911-1993 a bojoval v druhé světové válce. Kniha vyla vydána v roce 1954. Dle všech okolností, které jsou v knize uvedeny (letadlová bitva vysoko nad ostrovem aj.) jsem došel k závěru, že nejpravděpodobnější možná doba, kdy se děj mohl odehrávat je druhá světová válka (poznámka návštěvníka).

 

LITERÁRNÍ  DRUH, ŽÁNR

epika, próza, román

Román je kombinací robinsonády a vědecko-fantastického žánru.

 

CHARAKTERISTIKA  DÍLA

Podobenství o dobru a zlu. Ukazuje, že děti jsou schopné rafinovaného zla a varuje před degradací lidských vztahů, mravů a hodnot. Ukazuje, jak se člověk ve vypjaté životní situaci vrací ke svým živočišným pudům spojených se snahou o přežití a vítězstvím silnějšího. Varuje před zničením civilizace.

 

STRUKTURA  DÍLA

tři roviny románu :

  • příběhová – realisticky ztvárněný pobyt trosečníků – vlastní děj,
  • nábožensko-morální rovina – člověk v důsledku izolace a pod vlivem strachu propadá skrytým barbarským půdům, uvolňuje v sobě zlo, chlapci si kladou otázku, zda budou spaseni ( autor tím myslí, že budou zachráněni z ostrova nebo jim budou odpuštěny jejich hříchy) – změna lidského chování pod vlivem izolace, snaha přežít,
  • alegorická rovina – varuje před krizí civilizace, jejím rozpadem, ukazuje společenské problémy 20.století – ostrov představuje model celého světa a civilizace

 

JAZYKOVÉ  PROSTŘEDKY

psáno er-formou, použití nespisovných výrazů (a voheň), personifikace (kmen pomalovaných divochů se zahihňal), metonymie (skupina divochů – chlapců), metafory (smích vytryskl), prostý styl s bohatým slovníkem

 

OBSAH

Děj se odehrává během jaderné války na tichomořském ostrově, kam se zřítí letadlo letící z Anglie plné dětí ve věku mezi 7 a 12 roky. Chlapci se stávají robinsony, na shromáždění je zvolen náčelník – Ralph, jeho pomocníkem se stává tlouštík Piggy (Čuňas). Ralph je urostlý mladík, který se snaží pomocí mušle sjednat klid a pořádek mezi všemi dětmi. Chce nastínit určitý řád, který by měli všichni dodržovat, aby se dostali z ostrova. Patřil mezi ně lov a oheň. Lastura, na kterou se dalo troubit, znázorňovala sešlost celého kmenu. Díky Čuňasovým brýlím oheň zapálili a určili pár lidí na jeho udržování. Dále určili další lidi na stavění přístřešků, aby měli kde spát. .První dny na ostrově uplynou celkem poklidně, až se tu objeví strach chlapců z čehosi neznámého – obzvláště nejmenší chlapci se děsí tajemné obludy. Právě strach zapříčiní rozpory v táboře. Každý má jiný názor na to jak se s obludou vypořádat, ale pro Ralpha, který to vše považuje za nesmysl, je nejdůležitější oheň na hoře představující jejich záchranu. Jack sebere svou skupinu lovců a založí nový tábor, kde provozují divošské tance a prasečí hody a kašlou na udržování ohně. K usmíření imaginární obludy nechávají na kůlu připíchnutou oběť – prasečí hlavu okolo které létá hejno hmyzu.  Časem se k Jackově skupině přidají skoro všichni chlapci. Zůstanou pouze Ralph, Čuňas, dvojčata Sam a Eric považovaná za jediného člověka a podivínský Simon. Simona nakonec Jackův kmen zabije při jednom ze svých zvířecích tanců. Později lovci napadnou Ralphovu skupinu, ukradnou Čuňasovi brýle – zdroj ohně a jeden z lovců zabíjí  Čuňase shozením do moře,   zničena je i lastura, kterou Ralph svolával své stoupence. Kniha končí tak, že Ralph utíká před davem šílených dětí, házejících po něm oštěpy, až přiběhne na pláž, kde znenadání stojí zakotvená loď, která spatřila požár na ostrově. Kapitán  pak  všechny odveze domů.

 

HLAVNÍ  POSTAVY

Nejdůležitější je zejména trojice Ralph, Jack a Čuňas.

RALPH – pro něho je život na ostrově splněním odvěkého snu, do něhož se ponořil zatím pouze při čtení dobrodružných knížek. Svoboda, svět bez dospělých a lákavá dobrodružství. Přestože k tomu Ralph nemá patřičné předpoklady, stává se vůdcem celé skupiny. Brzy se však prokáže jeho absolutní neschopnost čelit nekázni, z níž pramení první vzájemné spory mezi hrdiny.

JACK –  jenž je svou zřejmou přísností a autoritativním vystupováním přímo předurčený k vedení. Jack svou podřadnou pozici pouhého lovce bere jako obrovskou osobní prohru a zášť vůči Ralphovi v průběhu knihy nabírá na intenzitě. Snad ve snaze uhasit svou žízeň po moci nachází zalíbení v lovu a krvi, což výrazně posílí jeho pozici v rámci skupiny.

ČUŇAS – se potlouká zcela na okraji zájmu většiny, obtloustlý obrýlený kluk s astmatem, jenž je vděčným terčem posměchu i těch nejmenších chlapců. Přestože se Čuňas projeví výborným intelektem, jeho šance prosadit se proti otevřenému opovržení Jacka a shovívavému úsměvu Ralpha připomíná naděje jepice dožít se dvou úplňků.

 

WILLIAM  GOLDING

– anglický prozaik literatury 20. a začátku 21.století, nositel Nobelovy ceny za literaturu, zpracovává hlavně problematiku morálky, polaritu dobra a zla, jeho texty jsou prostoupeny křesťanským myšlením – člověk je podle něj prostoupen zlem, pýchou a zatížen dědičným hříchem. Svá díla označuje za fables (báje, legendy, pověsti) či myths (mýty).