Podivuhodný příběh Dr. Jekylla a pana Hyda (5)

 

Kniha: Podivuhodný příběh Dr. Jekylla a pana Hyda

Autor: Robert Louis Stevenson

Přidal(a): Skokan

 

 

 

Nakladatelství Akropolis, překlad Jan Čep v roce 2000, 125 stran

Forma

Epika,hororová novela (vše se rozuzlí až na konci pomocí dopisů), novoromantismus, próza, bohatá slovní zásoba (prostředí elit Londýna).

 

Obsah

Děj

V Londýně se objevil podivný člověk, ze kterého čiší hrůza a v každém vzbuzuje neklidné pocity a nechuť. Zvláště rozrušený je pak advokát Utterson, kterého znepokojila závěť jeho dobrého přítele Henryho Jekylla. V případě jeho smrti či zmizení má veškerý majetek dostat právě Edward Hyde. Vše má prostý důvod — doktoru Jekyllovi se podařilo namíchat směs, jakousi drogu, po jejímž požití se, tělem i duší, změní v Hyda. To mu dovoluje oddávat se nočnímu životu a choutkám, které si jako vážený doktor nemůže dovolit. Hyde však postupem času nabývá na síle a svévolně přebírá vládu a Jekyllovi ke všemu začnou docházet látky potřebné k namíchání lektvaru. Zoufale se snaží jej znovu namíchat, aby mohl držet Hyda na uzdě, ale původní chemikálie byly pravděpodobně znečištěné a stejný vzorek se mu nedaří sehnat. Zanechá dopis, ve kterém vše vysvětluje a v poslední chvíli, dokud je ještě příčetný, přesto, že se ho jeho přátelé snaží zachránit, spáchá sebevraždu.

 

Vypravěč

Kniha je psaná ve 3. osobě, z pohledu nezúčastněného vypravěče, leč hlavním nositelem děje je advokát pana Jekylla, pan Utterson. Poslední dvě kapitoli jsou napsány formou dopisů, které napsal doktor Jekylle a doktor Lanyon.

 

Kompozice

Děj je typicky novelisticky vyskládán tak, že rozuzlení přichází náhle až na posledních stránkách.

 

Postavy

advokát Utterson – advokát doktora Jekylla

doktor Jekylle – kladná stránka, hlavní postava

pan Hyde – záporná stránka

doktor Lanyon – známý Uttersona i Jekylla

 

Čas

Odehrává se v době vydání, tedy okolo roku 1890.

 

Prostor

Odehrává se v prostředí Londýna. Je zde vidět kontrast, mezi částí, kde žije dr. Jekylle – prostředí elit, honosná sídla, blahobyt a částí, kde žije pan Hyde – prostředí chudoby, strachu.

 

Literární historie

Společensko-historické pozadí

Vláda královny Viktorie znamenala pro Spojené království zlaté čas. Anglie expandovala do zahraničí a vytvářeli se velké množství zahraničních kolonií. Byla to doba, kdy se Spojené království stalo velmocí zámořskou i politickou. Začal také proces demokratizace.

 

Kontext se soudobím uměním

Autor je hlavním představitelem novoromantismu, tedy směru, který se vrací k romantismu, potažmo k Antice. Na díle jsou znaky tohoto směru: pozornost na lidi na okraji společnosti, tématem jsou pocit, nálady, které postavy prožívají.

 

Autor:

Plným jménem Robert Lewis Balfour Stevenson, skotský prozaik a básník, se narodil 13. listopadu 1850 v Edinburgu. V mládí studoval ve svém rodném městě na soukromé akademii, později na univerzitě. Přestože od mládí trpěl tuberkulózou, prožíval svůj život naplno. Zpočátku psal eseje o literatuře, důraz kladl na styl díla a zvukovou podobu jazyka. Smysl pro dějovost, napínavost a romantiku ho vedl k tvorbě pro mládež. Ostrov pokladů (Treasure Island- 1883) je dobrodružný román o výpravě za pokladem kapitána Kidda, Únos (Kidnapped – 1886) a Katriona se odehrávají v době skotského povstání v 18. století, Černý šíp (The Black Arrow: A Tale of the Two Roses – 1884) je romantický příběh z Anglie za válek dvou růží. V románu Pán z Ballantrae (The Master of Ballantrae – 1888), fantastické novele Podivuhodný případ dr. Jekylla a pana Hyda (The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr.Hyde – 1886) a v řadě povídek (Markheim, Franchardský poklad, Falesánské pobřeží) zkoumá etické problémy a platnost mravních příkazů. Poslední léta života Stevenson strávil v Tichomoří, kde také ve vesničce Vailima, ležící na souostroví Samoa, 3. prosince 1894 zemřel.

 

Inspirace literárním dílem

Příběh se stal mnohokrát námětem pro další, především filmová zpracování. V muzikálovém uvedení je známý Jekyll & Hyde.

 

Literární kritika

Stevenson byl celebritou už za svého života. Se vzestupem moderní literatury po první světové válce na něj však po většinu dvacátého století bylo pohlíženo jako na autora druhé kategorie a byl vykázán do oblasti dětské literatury a horroru. Byl postupně vyloučen z literatury vyučované ve školách. V knize Oxford Anthology of English Literature (Oxfordská antologie anglické literatury) z roku 1973, která má 2 000 stran, není vůbec zmíněn. Stevenson byl znovu objeven ke konci 20. století, kdy začal být opět uznáván jako umělec s velkým záběrem a citem pro věc, literární teoretik, esejista, sociální kritik, svědek koloniální historie jižního Pacifiku i jako humanista. Bez ohledu na názory vědců je stále velmi populární a podle seznamu nejpřekládanějších autorů Index Translationum je na 25. místě na světě, před takovými autory, jako Charles Dickens, Oscar Wilde nebo Edgar Allan Poe.

 

Rozbor:

Charakterizujte žánr románu

–        Tuto knihu bychom mohli zařadit buď do žánru thrilleru, nebo hororu. Rozdíly mezi těmito žánry jsou dva. Zaprvé je rozdíl v tom, zda čtenář pociťuje spíše napětí a obává se o hrdinův osud – thriller, nebo čtenář spíš pociťuje osobní strach – horor. Z tohoto hlediska by kniha spíš patřila do žánru hororu. Podle druhé hlediska je tomu ovšem přesně naopak, pokud se v knize vyskytují nadpřirozené postavy, tak se kniha řadí spíše do hororu, pokud ne, tak do thrilleru. Podle tohoto hlediska je kniha tedy spíš thriller, než horor, musíme se tedy spokojit s tím, že kniha je něco mezi tím.

Jaké jsou hlavní znaky hororu? Jaké postupy používá? Jaká jsou jeho témata?

–        Hlavní znaky hororu jsou tísnivá atmosféra a strach. Využívá postupy stupňujícího se strachu. Témata hororu jsou prakticky jakákoliv, z logiky věci vyplívá, že bývají spíš smutná, ponurá.

Martin Votruba, V.B-G,28.5.2011