Protispolečenští buřiči – básníci života a vzdoru

literatura

 

 Jméno: Protispolečenští (anarchističtí) buřiči

 Zařazení: Literatura, Spisovatelé

 Přidal(a): Lucie

 

 

V 90. letech nastalo období, kdy se někteří bouřili v podstatě proti všemu, proto vznikl název „Protispolečenští buřiči“, jinak také Anarchističtí buřiči, případně Básníci života a vzdoru. Tato generace spisovatelů a básníků vznikla na začátku 20. století. Pohrdali a rozčilovali se nad vším, včetně tehdejší společnosti, patřili v podstavě mezi minoritu, která stála na okraji společnosti. Později vzniklo hnutí s názvem „Omladina“. Toto hnutí bojovalo a vystupovalo proti společnosti, režimu i státu. Výjimkou nebylo pořádání demonstrací. Kdo patřil mezi tyto buřiče? Jde o několik autorů.

Jejich tvorba byla výrazně ovlivněna několika faktory, mezi které patří myšlenky na anarchismus, odmítali válku a oslavovali život. Často ve svých dílech používali hovorové výrazy a chtěli literaturu přiblížit tehdejšímu obyčejnému životu. Někteří z nich psali i po druhé světové válce.

 

Viktor Dyk

Byl tzv. mluvčím generace, kromě toho, že se zabýval politikou, tak také pracoval jako novinář. Jeho hlavním cílem bylo potlačit a překonat smutek z toho, co se v té době odehrávalo. Napsal několik děl, můžeme zmínit například: Síla života, Marnosti, Buřiči, Milá sedmi loupežníků. Jeho nejlepší drama pak je Zmoudření dona Quijota.

 

Fráňa Šrámek

Velkou část života strávil v Písku, kde se také odehrává hodně jeho děl. Chtěl studovat práva, ale rozmyslel si to, a poté se začal věnovat literatuře. Byl významným členem buřičů. Nejdříve začínal básněmi, později přešel na prózu. Mezi známá díla patří Stříbrný vítr nebo Měsíc nad řekou.

 

Petr Bezruč

Byl také jedním z nich, později však rezignoval. Jeho jméno byl pouze pseudonym, vlastním jménem byl Vladimír Vašek. Pocházel z Opavy, studoval gymnázium, poté práva, která však nedokončil. Časem se stal novinářem. Jeho básně byly jednoduché a jasné.

 

Karel Toman

Vlastním jménem se jmenoval Antonín Bernášek a narodil se v roce 1877. Byl to nejen básník, ale také překladatel z francouzštiny a novinář. Studoval gymnázium a později práva, stejně jako někteří z ostatních buřičů, však studia nedokončil. Hodně cestoval a psal také reportáže.

 

Stanislav Kostka Neumann

Vlastním jménem Stanislav Karel Neumann se narodil v Praze. Byl nejen buřičem, ale také překladatelem z několika jazyků. Nebyl příliš studijní typ, z gymnázia odešel a z obchodní akademie, kam přestoupil, ho pro změnu vyloučili. Během života a účasti v hnutí „ omladina“ byl dokonce na jeden rok odsouzen. Poté, co ho propustili, začal psát svá díla. Zajímavostí je, že jeho synem byl známý herec Stanislav Neumann. Ve svém díle dával značně najevo, že má odpor k náboženství, ale také maloměšťáctví. Občas se v jeho dílech objevila metafora.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.