Quo vadis? – rozbor díla k maturitě (2)

 

Kniha: Quo vadis?

Autor:  Henryk Sienkiewicz

Přidal(a): Lea

 

 

 

Quo vadis? (1896)

-historický román, který zobrazuje střet dvou rozdílných kultur (pozdní antika x křesťanství)

1) Děj

Vinicius se zamiloval do Lygie, dcery krále Lygů, která je už od mala jako rukojmí v domě Aulů. Zvyklý, že vše, co chce, dostane, nese velmi těžko Lygiinu nedostupnost. Když o všem poví svému strýci Petroniovi, oblíbenci císaře, dostanou s jeho pomocí Lygii z domu tak, že Petronius přemluví císaře Nerona, aby nechal dívku převézt do svého paláce. Tam se jí má Vinicius dvořit. Na večeři v paláci však opilý Vinicius Lygii prozradí, že zítra si pro ni přijedou jeho otroci, aby Lygii odvezli k němu domů. Ona ale nechce dělat milenku Viniciovi, a i když ho miluje, tak raději večer uteče. Vinicius běsní a nechává prohledat Řím. Lygie se zatím ukryje u lidí, kteří jsou křesťané stejně jako ona. V té době ještě křesťanství nebylo uznáváno a jeho vyznavači se museli ukrývat. Petronius najme Chilóna, člověka z ulice, aby našel Lygii. Když Lygii najde, chce ji s gladiátorovou pomocí unést, ale Ursus gladiátora zabije a Vinicia zraní, ten však zjistí, že Lygie je křesťanka a když se mu znovu ztratí, chce se dozvědět o křesťanství. Zprvu si myslí, že ho Lygie kvůli Kristu nemiluje, ale postupně ji začne chápat. Na jedné cestě Nero nechá zapálit Řím, aby dostal námět pro dokonalou báseň. Když se to dozví Vinicius, spěchá do Říma, kde hledá Lygii. Ta je v bezpečí a Vinicius se nechá pokřtít. Nero se zalekne nespokojenosti lidu a hledá, na koho vinu svést. Petroniův úhlavní nepřítel Tigellinus vnukne caesarovi nápad, že to byli křesťané. Petronius se svou obratnou řečí pokusí caesara přesvědčit, aby to nedělal, ale prohraje a pochopí, že musí zemřít. Začíná zatýkání křesťanů, které Chilón prozrazuje. Lygie je také zatčena, protože Neronova manželka ji nesnáší.

Chilón se při pohledu na hořící oběti na kříži obrátí ke křesťanství, urazí caesara a prozradí, že caesar nechal zapálit město. Ursus v aréně vysvobodí Lygii uvázanou na rohy býka, stane se miláčkem davu a caesar je donucen dát jim milost. Lygie a Vinicius odjíždějí na venkov. Petronius je caesarem donucen odjet na venkov a chápe, že se jedná o rozsudek smrti, když mu caesar poručí tam počkat na další rozkazy zatímco on se vrací do Říma. Petronius uspořádá hostinu, na které se nepokrytě všichni baví, přečte jim dopis, který poslal caesarovi, a ve kterém píše pravdu, a to, co si všichni o caesarovi myslí. Pak spáchá se svou milenkou sebevraždu. I Nero nakonec spáchá sebevraždu.

2) Postavy

 • Vinicius- voják, nejdříve pravý říman, poté přiváděn ke křesťanství, miluje Lygii
 • Lygie- krásná, jemná, křesťanka, nejprve otrokyně
 • Ursus- otrok Lygie, má nesmírnou sílu, oddaný Lygii
 • Nero- římský císař, sebezbožňující, nekriticky marnivý
 • Petronius- Viniciův strýc, milovník života a žen, vlivný, rádce Nera, rozumí poezii
 • Chilón- Řek, nadprůměrná inteligence ale zároveň pokřivený charakter
 • Petr a Pavel- apoštolové

3) Jazyk a styl

 • 3 části a epilog
 • Vyprávění ve 3.osobě, dialogy a monology
 • Bohatý a obrazný jazyk
 • Věrný popis života Říma
 • Vnitřní život postav a jejich duchovní prožitky tak plasticky zobrazeny nejsou
 • Text proložen latinskými termíny

4) Autor – Henryk Sienkiewicz

 • Polský spisovatel, nositel Nobelovy ceny 1905
 • Dětství na venkově, studium historie
 • Hodně cestoval po celém světě
 • Představitel polského pozitivismu
 • Dílo: trilogie Ohněm a mečem, Potopa, Pan Wolodyjowski, Křižáci, dětská knížka Pouští a pralesem

5) Kontext díla

 • Realismus a pozitivismus 19.století
 • Pozitivismus – filosofický proud dokazující, že jen to je skutečné, co lze dokázat smysly a zkušeností
 • Realismus- kritické poznávání skutečnosti, které vychází z úsilí o pravdivé zobrazení lidské osobnosti
 • Charles Dickens (Oliver Twist, David Copperfield, Kronika Pickwickova klubu)
 • Honoré de Balzac (Lidská komedie, Otec Goriot, Lesk a bída kurtizán)
 • Gustave Flaubert (Paní Bovaryová)
 • Lev Nikolajevič Tolstoj (Vojna a mír, Anna Kareninová)
 • Fjodor Michajlovič Dostojevskij (Zločin a trest, Bratři Karamazovi, Idiot)
 • Mark Twain (Tom Sawyer, Huckleberry Finn)

6) Vliv díla

 • Nobelova cena
 • Obchodnicky úspěšný, přeložený do mnoha jazyků
 • Divadelní dramatizace, filmové verze, opera na jeho motivy

Další podobné materiály na webu: