Romantismus v USA

literatura

 

Jméno: Romantismus v USA

Zařazení: Literární období

Přidal(a): Marie Terezie II.

 

Romantismus

 • romantic = napínavý, dobrodružný, citový
 • umělecký směr a životní postoj člověka
 • z Anglie, 1. pol. 19. století, pak do Francie a celé Evropy
 • období mezi revolucemi 1789 – 1848

 

1789 Velká francouzská revoluce:

 • z absolutismu se stala konstituční monarchie
 • volnost, svoboda, rovnost
 • měli větší práva
 • daně platili i bohatí
 • stavovská společnost→ občanská společnost + pojem občan 

 

1848 revoluční rok:

 • vrchol drobných revolucí probíhajících během 1. pol. 19. stol. 
 • útlum a potlačení revolucí 
 • ztráta ideálů → realismus

 

doba vzniku nacionálních hnutí, chtějí:

 • samostatnost
 • sjednocení
 • vymanění z područí jiných států
 • vznik nových států – Řecko, Belgie
 • touha něco změnit (režim), ideály, revolta, odpor proti autoritám
 • navazuje na preromantismus – rozdíl v žánrech (preromantismus – ódy, tragédie x romantismus – román, poéma)
 • hlavní žánr doby – román (+ poémy, povídky) – gotický, historický, milostný…
 • nový žánr typický pro romantismus – byronská povídka (=poéma)
  • dlouhá lyricko-epická báseň 
  • tvůrcem Walter Scott, ale proslavil to G.G.Byron
  • další tvůrci – Puškin, Lermontov
 • reakce na do té doby převažující racionalitu (klasicismus, osvícenství)
 • hřbitovní a jezerní poezie, někdo inspo v historii (Scott), někdo v lid. tvorbě (Erben)

 

klasicismus, osvícenství 

 • rozum, racionalita
 • pravidla, řád, zákony, symetrie
 • z antiky
 • společnost
 • parky upravené člověkem
 • objektivita

 

romantismus

 • cit, vášeň
 • volnost, nespoutanost, cit, vášeň
 • gotika – velký inspirační zdroj, tajemné, záhadné období, gotický román (oblíbený, děj v minulosti, středověk, tajemné příběhy), Dracula (Bram Stoker) a Frankenstein (Mary Shelleyová)
 • jedinec, individualismus,
 • příroda – netknutá anglická zahrada
 • subjektivita, odpor pravidlům, revolta

 

další znaky:

 • revolta, vlastenectví
 • hrdinové často splývají s autorem (stejné myšlenky, subjektivita) → ich forma
 • tajemné prostředí (samota, hřbitovy, katedrály, jezera, temné lesy)
 • založeno na kontrastech (dobro x zlo, krása x ošklivost …) 
 • oblíbená ústní lidová slovesnost

 

autory dělíme na:

  • aktivní romantiky – bouří se proti společnosti, boje za svobodu (např. G.G. Byron, K. H. Mácha)        
  • pasivní romantiky – zalíbení v minulosti/exotických krajinách, sbírají povídky (např. W. Scott, K. J. Erben)

                             

V AMERICE

 • řešili hlavně spor Anglie a Francie o americká území
 • začíná v 18. stol. boji o americké území, řeší se nezávislost USA – boje s Velkou Británií, území indiánů se zmenšuje a bělochů zvětšuje 

 

James Cooper 

 • 1789-1851
 • autor prvních dobrodružných zálesáckých románů
 • asi 40 románů, spal o současné situaci – boje nezávislosti, Angl. x Fr. o území, bílí x indiáni

Poslední Mohykán

 • boje mezi indiány a Francií, nedotčená severoamerická příroda
 • polovina 18. stol. 
 • autor straní Indiánům – lidé na okraji, vyvrhelové

 

Nathaniel Hawthorne

 • 1804-1864
 • spolu s E. A. Poem a Cooperem zakladatel americké novely 

Šarlatové písmo

 • román z roku 1850
 • písmeno „A“ značilo cizoložnice 
 • pol. 17. stol., Boston (doba prvních kolonií v Americe)
 • hrdinka odmítala prozradit jméno otce svého dítěte (nemanželského) 
 • prohřešila se proti zákonům tehdejší morálky (společnost ji úplně odsoudí → pokrytectví puritánské společnosti
 • velmi statečná, ale zavržena

 

Herman Melville

 • 1819-1891
 •  od 15 let cestoval, staral se sám o sebe (zemřel mu otec, neměl peníze), námořník, procestoval celý svět → inspirace k jeho knihám, velmi dobrodružný život, měsíc byl v zajetí kanibalů

Bílá velryba

 • jeho nejslavnější dílo – velrybářská loď, honba za bílými vyrvanými (přezdívají mu Moby Dick)
 • dvě roviny – honba za velrybou (reálná), honba za Moby Dickem (symbolická – metafora lidského boje s přírodou

 

Edgar Alan Poe

 • 1809-1849
 • zakladatel americké novely (s Cooperem a Hawthornem)
 • předchůdce a zakladatel detektivních románů a moderního hororu
 • Boston, sirotek ve 2 letech → náhradní rodina, obchodníci, nějaký čas žil v Anglii, to pro něj velikou inspirací
 • americký romantický básník a prozaik
 • studoval literaturu → začal pít, hrát, zanedbával školu, dluhy
 • vzdal si svou 13letou sestřenici (jemu bylo 26)
 • pil, drogy → deprese, ztratil práci
 • 1845 vydal dílo Havran → sláva, mnoho peněz, na výsluní, ale opět drogy, alkohol, bída, dluhy → nalezen opilý a zdrogovaný na chodníku
 • do Evropy se jeho díla dostala až díky překladům
 • Charles Baudelaire – prokletý básník, překládal jeho díla
 • velmi inspiroval Artura Conana Doyla (Sherlock Holmes)

Havran

 • lyricko-epická báseň, někdy ozn. jako poéma
 • časoprostor – noc, pokoj autora
 • motivy – láska, smrt, smutek, hledání, naděje, zoufalství
 • jazyk – květnatý, spisovný, ich-forma, chronologická kompozice
 • prvky romantismu – nešťastná láska, kontrasty (on život x Lenora smrt, bouře venku x klid v pokoji, zlý havran x vznešená Pallas Athéna), romantický hrdina, samota, lyrický subjekt
 • lyrický subjekt – vypravěč, zufalý, miloval Lenoru, má horečku, osamělý
 • Havran – záhadný, na vše odpovídá „už víckrát ne“, symbol zla, zůstává u něj, i když ho tam autor nechce, symbol jeho temné minulosti a zoufalství
 • děj: Smutný lyrický subjekt jednou v noci v horečce vzpomíná na svou zesnulou milenku Lenoru. Ozve se zaklepání, ale když subjekt otevře dveře, nikoho nevidí. Otevře tedy okno a do jeho pokoje náhle vletí Havran. Usadí se na poprsí sochy Pallas Athény a se postavou si začne povídat. Ten v havranovi vidí jakéhosi posla vyšší síly, a tak se ho ptá na různé psychologické otázky, např. zda někdy ještě potká Lenoru, zda najde klid po smrti atd. Havran mu ale odpovídá pouze „už víckrát ne“.

Jáma a kyvadlo

 • epika, hororová povídka, zastaralý jazyk, metafory, gradace
 • Španělské město Toledo, 19. stol., chronologická kompozice
 • motivy – strach, bezmoc, odvaha, snaha přežít, mučení
 • znaky romantismu – vězeň romantický hrdina, city, tajemné prostředí, otázka života a smrti, touha po svobodě
 • odsouzený – vypravěč, odvážný chytrý, trestanec, prozíravý
 • inkvizice – mučí ho, černě odění soudci
 • generál Lasalla
 • děj: Kacíř je inkvizicí odsouzen k trestu smrti. Po tomto rozsudku ale vyčerpáním omdlévá a probouzí se až v hrobce, jeho nejhorší představy se naplnil – nachází se v úplné tmě. Rozhodne se hrobku prozkoumat, obejde kruhovou celu dokola a napočítá 100 kroků. Ze zvědavosti ji chce přejít i napříč, ale po pár krocích zakopne a spadne, jenže část obličeje má ve vzduchu. Rychle si uvědomí, že uprostřed místnosti se nachází jáma, která může být jeho vysvobozením a zároveň smrtí. Rozrušeně se vrací ke stěně, kde nachází chléb s vodou a usíná. Probouzí se připoutaný na lůžko a se slabým světlem, které mu umožní se rozhlédnout. Všimne si krys, které vylézají z jámy a kyvadla na stropě. Po chvíli zpozoroval, že kyvadlo kmitá rychleji a klesá dolů. Aby se osvobodil, pomaže se zbytky jídla a krysy mu přehryžou pouta, dřív, než mu roztrhá hruď. V tu chvíli se kyvadlo zarazí a vrací zpět do původní pozice. Najednou se ale rozžhaví železné stěny, které se přibližují a tlačí trestance do středu. Samým zoufalstvím se rozhodne skočit, v tu chvíli ho zachytí ruka generála Lasalla. Francouzská armáda dobyla Toledo a inkvizice byla zastavena.

Černý kocour

 • epika, hororová povídka, próza
 • časoprostor – venkov, zahrada a dům vypravěče, 19. stol.
 • retrospektivní kompozice
 • motivy – strach, tajemno, vražda, týrání zvířat, smutek
 • jazyk – spisovný, zastaralý, epiteta, ich-forma
 • prvky romantismu – hrdina (vrah, vězeň, splývá s autorem), motiv vraždy, tajemno
 • vypravěč – vrah kocoura a manželky, miluje zvířata a svou ženu, zpočátku hodný a pracovitý, později násilný a paranoidní alkoholik, zoufalý, zdrcený, agresivní
 • manželka – nevinná, miluje zvířata, snažila se ochránit kocoura
 • černý kocour Pluto – nevinný
 • černý kocour s bílou skvrnou
 • děj: Vypravěčem je hodný člověk, který odjakživa miloval zvířata. Tuto zálibu sdílí se svou manželkou, měli ptáky, psa, zlaté rybky a opičku. Jednoho dne najde na ulici černého kocoura, neváhá a vezme si ho domů. Jeho povaha se ale v průběhu let změnila, začal pít alkohol a být hrubý na zvířata a ženu. Když se vrací opilý z hospody, vypíchne kocourovi oko a potom ho i oběsí na zahradě. Druhý den ráno se probouzí s domem v plamenech. Na jediné zdi, která neshořela, je obrys oběšeného kocoura. Muž činu lituje, ale brzy narazí na nového kocoura. Tato kočka je podobná Plutovi, akorát má na hrudi bílou skvrnu. Muž ještě více propadá alkoholu, až začne být paranoidní a kocourovi se vyhýbá. Když se jednou rozzuří, chce kocoura zničit. Rozpřáhne se sekyrou, žena mu v tom chce zabránit a zabije ji, pak ji zazdí do zdi. Než se stačí vzpamatovat, kocour mu zmizí. Policie začne po ženě pátrat, v domě nic nenajdou. On je chce ale ještě více utvrdit ve své nevině. Při odchodu chvástavě zabuší na stěny, jak jsou pevné. Najednou se začne ozývat mňoukání. Policie stěnu rozbije a najdou mrtvou manželku s kocourem na hlavě.