Saturnin – rozbor díla k maturitě (7)

 

Kniha: Saturnin

Autor: Zdeněk Jirotka

Přidal(a): Roucek

 

Téma: 

 • Obraz moderní společnosti 20. let 20. století, kritizuje záporné lidské vlastnosti – hloupost, namyšlenost, omezenost atd.

 

Časoprostor:

 • Praha, venkov; asi 20. léta 20. století

 

Kompozice:

 • Je zde použita i retrospektiva, kniha je rozdělena do kapitol (zajímavé jsou názvy kapitol – např. “Už bych se měl oholit”, “Slečna Barbora nenašla srnu”), objevuje se citace dopisů, vyprávění příběhů, postřehy vypravěče

 

Literární druh a žánr:

epika, próza, humoristický román

 

Postavy:

Saturnin

 • vypravěčův “sluha” – je to typický anglický gentleman
 • člověk s odvážným smyslem pro humor
 • nevypočitatelný, seriozní, vážný člověk
 • za vším stojí on, vše předpovídá a je dokonale nad věcí
 • je dobrým a věrným sluhou, většinu děje je to on, který tahá za niky a pohrává si s ostatními a výborně se přitom baví

 

vypravěč

 • mladý muž dobrých mravů
 • mírně neohrabaný, nešikovný
 • má jemný smysl pro humor a smysl pro spravedlnost
 • není známo jeho jméno, o všech historkách nám vypráví on

 

tetička Kateřina

 • velice komická postava
 • vypočítavá vdova, která se neustále snaží přimět dědu, aby jí přiznal v závěti velký podíl majetku
 • její řeč se skládá z moudrostí a přísloví, která si neopustí skoro za žádné situace, i když jim většinou ani sama nerozumí

 

slečna Barbora

 • elegantní mladá dáma, která se věnuje tenisu
 • jedná se o vypravěčovu velkou lásku, do níž ne zamilován i Milouš

 

Milouš

 • syn tetičky
 • mladý měšťák, který je omezený a snaží se působit sebejistě a statečně
 • je to “neotesaný budižkničemu”

 

Doktor Vlach

 • vzdělaný a inteligentní postarší muž, který o všech věcech kolem přemýšlí a komentuje je
 • používá vznešenější jazyk, v němž je použito více životního moudra

 

dědeček

 • má za sebou dlouhý život, ale zdá se, že svá nejlepší léta prožívá stále
 • je velmi bohatý a rád se baví tím, jak jeho potomci soupeří o jeho přízeň kvůli dědictví
 • rád si tropí z lidí žerty

 

Vypravěč, typy promluv a vyprávěcí způsoby:

 • neobjevuje se zde přímá řeč, je zde použita ich-forma (vyprávění Saturninova pána)

 

Jazykové prostředky:

 • objevují se přísloví, pořekadla a úvahy
 • archaické výrazy
 • jazyková komika, situační komika, charakterová komika, humor, ironie
 • je zde užito spisovného jazyka
 • řečnické otázky, metafory, eufenismy

 

Literárněhistorický kontext:

 • román vznikl roku 1942 z krátké povídky publikované v lidových novinách
 • období 1. poloviny 20. století, Jirotku řadíme k autorům humoristických románů, jejímž cílem bylo zapomenout na problémy doby v období okupace (zábavná a společenská funkce
 • Zdeněk Jirotka – spisovatel, fejetonista, autor humoristických románů a povídek, pracoval v Lidových novinách a Svobodných novinách

Další podobné materiály na webu: