Smrt na Nilu – rozbor díla

rozbor-díla

 

Kniha: Smrt na Nilu

Autor: Agatha Christie

Přidal(a): Martina Hladíková

 

Agatha Christie

 • Anglická prozaička a dramatička.
 • Studovala hudbu v Paříži, ale kvůli stydlivosti a nedostatečnému hlasu se zpěvačkou nestala.
 • Během 1. a 2. světové války pracovala jako dobrovolnice v lékárnách, díky čemuž znala léky a jedy, což využila i ve svých dílech.
 • Ráda cestovala a zajímala se o historii.
 • Byla dvakrát vdaná a měla jednu dceru.
 • Jedná se o druhého nejprodávanějšího autora všech dob (po Williamu Shakespearovi).

 

Další díla:

 • Vražda v Orient-expresu
 • Deset malých černoušků
 • Zásada na zámku Styles
 • Vražda na faře
 • Záhadný pan Quin
 • Třináct záhad
 • Smrtonoš

 

Literárně-historický kontext

Světová literatura poloviny 20. století

 • Příměří mezi válkami, řada revolucí, rozšiřování fašismu.
 • Převažují realistické autobiografické zážitky z války, prvky vlastenectví, pacifismus, zachycení psychických proměn hrdinů atd..
 • Jedná se o překryv mezi časovými a významovými rovinami, styk vnitřního světa autora s okolím, prvky absurdity experimentace, válečné zážitky.
 • Ve Velké Británii se v této době vytvořila literární skupina „Rozhněvaní mladí muži“. Jednalo se o nezávislé autory, kteří měli silně levicové názory, kritizovali konzumní společnost, zvyklost a společenské konvence. Golding s touto skupinou ale nesympatizoval.

 

Další autoři tohoto období:

 

Rozbor díla: Smrt na Nilu

Téma:

 • Vzbudit u čtenářů napětí, touhu po poznání a zmást je. Není vše tak, jak se na první pohled může zdát. Zaslepení láskou může být životu nebezpečné.

 

Motivy:

 • Smrt, vražda, novomanželé, mezilidské vztahy, láska, přátelství.

 

Literární druh:

 • Epika (na rozdíl od lyriky zachycuje děj)

 

Literární žánr:

 

Literární forma:

 • Próza (text psaný do odstavců a kapitol)

 

Kompozice:

 • Chronologický děj s retrospektivními prvky
 • Rozdělení do kapitol
 • Er-forma

 

Postavy:

 • Hercule Poirot – Světoznámý a uznávaný detektiv. Je ve svém oboru přeborníkem. Je velmi puntičkářský a všímá si každého detailu. Díky své inteligenci a pozornosti dokáže vždy vypátrat vraha.
 • Linnet Doylová – Velmi bohatá mladá žena. Je čerstvě provdaná za Simona Doyla. Její rodné příjmení bylo Ridgewayová. Na lodi se necítí bezpečně, protože má neshody s Jacqueline kvůli Simonovi, po kterém obě ženy touží.
 • Simon Doyle – Linnetin novomanžel. Dlouho se mu daří úspěšně předstírat, že Linnet miluje, ale ve skutečnosti má vztah s Jacqueline. Společně dokonce Linnet zabijí.
 • Jacqueline de Bellefortová – Simonova bývalá snoubenka, v současnosti tajná milenka. Dříve byla Linnetina blízká přítelkyně, ale Linnet jí Simona přebrala, přestože již byli zasnoubení. Od té doby ji pronásleduje a chce zkazit jejich společné štěstí.

 

Časoprostor:

 • Na lodi Krnak na Nilu (Egypt)
 • léta 20. století

 

Jazykové prostředky:

 • Spisovný jazyk
 • Bohatá slovní zásoba
 • Časté dialogy
 • Převažují kratší věty
 • Výrazy z cizích jazyků (např. francouzština – Une qui aime et un qui se laisse aimer)
 • Přirovnání (Rozálie mezi nimi prošla jako náměsíčná)
 • Personifikace (věci a abstraktní pojmy získávají lidské vlastnosti a jednání – např. Londýn tančil)
 • Archaismy (slova zastaralá, jejíž názvy se už aktivně příliš nepoužívají – např. zjihl)

 

Děj:

Hercule Poirot je na dovolené na lodi, která pluje po Nilu. Na palubě se seznamuje s manželi Doylovými, kteří jsou na svatební cestě. Pluje s nimi také Jacqueline, která jim lásku nepřeje, protože byla dříve se Simonem Doylem zasnoubená a stále po něm touží. Linnet si stěžuje na Jacqueline, která ji neustále pronásleduje a chce jí dovolenou znepříjemnit.

Dovolenou však doprovází mnoho tragédií. Jednou, když pasažéři lodi navštíví pevninu, na Linnet málem spadne velký balvan, který by ji mohl zabít. Opilá Jacqueline postřelí Simona a způsobí mu zranění nohy, kvůli kterému nemůže chodit. Jacqueline činu lituje, ale je raději pod neustálým dohledem. Stejnou noc dojde k vraždě Linnet. Vraždu následují další dvě, a to Linnetiny služky Louisy a paní Otterbournové, která věděla jméno vraha, ale byla zabita dříve, než ho mohla Poirotovi prozradit.

Poirot přesto případ vyřeší. Jsou jimi Simon Doyle s Jacqueline. Udržují tajný románek a Simon se s Linnet oženil jenom kvůli jejímu majetku. Ve skutečnosti nebyl Simon postřelen, ale využil údajné zranění pro to, aby ho nikdo nepodezříval z vraždy své ženy. Protože dvě další ženy byly svědkyněmi zabití, musely zemřít i ony.

Po příjezdu lodi zpět spáchá Jacqueline sebevraždu.