Stařec a moře – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Stařec a moře

Autor: Ernest Hemingway

Přidal(a): Krista.s

 

 

ERNEST HEMINGWAY (1899-1961)

 • americký prozaik, nositel Nobelovi ceny za literaturu (1954)
 • vyrůstal v rodině vzdělanců, otec – venkovský lékař
 • začínal jako žurnalista, pracoval i dobrovolně jako řidič ambulance
 • souhlasil s Fidelem Castrem  (s jeho vírou ve svobodu a revoluci pro svobodu)
 • účastnil se Španělské občanské války (i Picasso a Orwell)
 • od roku 1921 žil v Paříži, později na Kubě, kde napsal novelu Stařec a moře
 • byl kritizován kvůli svému přístupu k ženám (hulvát), politice (prostoduchost) a okolí (sobecký, prolhaný)
 • byl nejvýraznějším představitelem ztracené generace, ovlivnil lit. vývoj
 • -> ztracená generace – mladí Američané, kteří po zasažení krutostmi 1. světové války a poválečné depresi přestali věřit dosud vyznávaným životním hodnotám a procházeli hlubokou duchovní krizí -> základním tématem autorů poznamenaných válkou bylo : zklamání, skepse, rozklad hodnot lidských a společenských
 • 2x se pokusil o sebevraždu (jeho otec ukončil život také sebevraždou), 2. pokus se mu stal osudným (zastřelil se)
 • v 70. letech byla vyhlášena soutěž v jeho napodobování – nejlepší díla vyšla knižně
 • Využívá mezní situaci postav (rozhoduje se  o jejich životě a smrti, která může přijít kdykoli) a metodu ledovce (příběhy jsou pouze naznačeny, otevřený konec, smysl díla je ponechán na čtenáři)
 •  „metoda ledovce“ – postupné odhalování skutečnosti, podtext, náznaky
 • rysy jeho novinářského stylu – jasnost, jednoduchost, přehlednost

 

Další díla :

 • Sbohem, armádo! – autobiografický román, příběh o tragicky končící lásce amerického poručíka a anglické ošetřovatelky, zfilmován – Láska a válka (Sandra Bullock, 1996) -> považován neprávem za zběha, málem popraven, žije ve Švýcarsku s Catherine (těhotnou), ta porodí mrtvého chlapečka a nakonec sama umře
 • Za našich časů; Muži bez žen – povídkové soubory
 • Fiesta  (1926) – román; dílo, ve kterém hlavnímu hrdinovi Jakovi Barnesovi brání válečné zmrzačení v naplnění lásky k Brett Ashleyové, se kterou z toho důvodu nemůže chodit
 • Pátá kolona – román
 • Komu zvoní hrana – román, bestseller – téma španělské občanské války
 • Román – z francouzského „la conte roman“
  – mnoho postav, spletité osudy na nejrůznějších prostředích v delším čase,
  – má velkou tematickou šíři, má různé umělecké prostředky,
  – historický, psychologický
  – vznikají románové kroniky – „Sága rodu Forsythů“ – John Galworthy,
  – román-řeka – Romain Rolland: „Jan Kryštof“

 

STAŘEC A MOŘE

 • novela z roku 1952 oceněná Nobelovou cenou
 • novela = z italského „novella“ – povídka, blíží se povídce, sleduje jednu časově omezenou linii, vyžaduje pointu, vznikla v renesanci -> zajímavý a napínavý příběh, který směřuje rychlým spádem k často nečekanému závěru – pointě, za zakladatele je považován G. Boccaccio, na něj navázali např.: G. Chauce, Guy de Maupassant a E.A.Poe
 • jde o poslední vydané dílo E. Hemingwaye
 • kniha byla 2x zfilmována – poprvé v roce 1957 jako normální snímek americkým režisérem, podruhé zahraničním režisérem jako 20 minutový animovaný film složený z 29 000 olejových maleb (byl oceněn Oscarem)

 

Charakteristika díla

 • děj se odehrává na Kubě ve 20.st.
 • jde o epickou metaforu o životě – o oslavu síly, schopnosti maximálního vzepětí
 • obsahuje: hemingwayovské teskno nad věčně končícím životem, ale víra v stálý začátek
 • „Člověka je možno zničit, ale ne porazit.“ = obsahuje velikost prostého lid. přátelství a nezdolnost lidské houževnatosti
 • myšlenka: bojovat, i když víme, že prohrajeme
 • boj s překážkami má větší hodnotu, než jejich případné překonání (za předpokladu, že boj byl čestný a konán s plným nasazením a že jsme pro dosažení cíle udělali vše, co jsme mohli)
 • téma: prohra boje s přírodou -> zápas starého rybáře nabývajícího na intenzitě
 • motiv: tragická osamělost jedince, hrdinství
 • hl. hrdina – hem. rysy = muž vytavený zásadní zkoušce, v níž musí obstát fyzicky i mravně
 • sociální problémy – společenské pozadí

 

Postavy

 • stařec Santiago
 • hl. hrdina, stařec, samotář
 • houževnatý, odvážný, vytrvalý, neúnavný, hloubavý, hrdý, fyzicky i duševně silný člověk
 • schopen bojovat do posledních sil
 • prokazuje své morální lid. kvality, je vystaven těžké životní zkoušce, má pevný charakter
 • charakteristická hem. postava = samotář odloučený od společnosti, zamlklý samorostlý člověk, je to jednoduchý člověk (= žádný intelektuál), žijící velice skromně a v souladu s přírodou
 • chlapec Manolin
 • věrný a obětavý hoch, pomocník při lovu, citové pouto se starcem
 • zlo (žralok), příroda (moře), lidstvo (stařec)

 

Struktura díla

 • monolog, chronologický děj, popisný postup, křesťanská symbolika (lano=kříž), metafora o životě (člověk, příroda, zlo), spisovný jazyk, strohé věty, výrazová jasnost, dynamika, skromný děj
 • text není nijak formálně členěn
 • chronologický děj, popisný postup
 • důležitou roli hrají, vévodí – monology -> starcova samota je vyjadřována vnitřními monology i oslovováním sama sebe (např.: oslovuje svou zraněnou ruku)
 • většinou používá přívlastkové a časové vedlejší věty
 • spisovný jazyk
 • metoda ledovce poukazuje na skrytou křesťanskou symboliku – na rukou rybáře, rozedřených lany, se objevují krvavá stigmata (stigmata se v křesťanství označují rány na těle v místech, kde byl podle Bible zraněn Kristus během ukřižování) upozorňující na Kristovo utrpení
 • hemingw. rysy = muž vytavený zásadní zkoušce, v níž musí obstát fyzicky i mravně
 • chybí autorské hodnotící soudy
 • snaha zachytit bezprostřední vjemy a reakce, tzv. co přesně stařec zažívá, „to pravé“ a bez sentimentu
 • spisovný jazyk
 • v překladu ponechány španělské výrazy
 • strohé věty (zvláště v dialogu)
 • místo konkrétních pojmenování preferuje obecná označení (stařec, ryba, chlapec, moře, žraloci) = výrazová jasnost
 • vnímá moře jako ŽENU (mluví tak o ní), rybě vyjadřuje úctu a respekt
 • skromný děj, dynamika (pohyb chycené ryby)

 

Okolnosti vzniku díla

 • přelom 40/50. let byl pro H. tvůrčí krizí (jeho román Přes řeku do stínu, totiž kritikou nebyl přijat dobře), proto se přestěhoval na Kubu, kde napsal během dvou měsíců příběh o zdejším rybáři
 • publikace byla otisknuta v časopise Life a zaznamenala úspěch, už od vydání byla kniha považována za H. vrcholné dílo

 

Vliv  díla

 • Raymond Carver patřil mezi jeho nejvýznamnějšího pokračovatele
 • jeho úsečnost a náznakovost ovlivnila i dílo Josefa Škvoreckého (pracoval s metodou heming. „nic neříkajících“, zdánlivě banálních dialogů)
 • stopy zanechal i v rané tvorbě Arnošta Lustiga

Další podobné materiály na webu: