Stařec a moře – rozbor díla k maturitě (6)

 

Kniha: Stařec a moře

Autor: Ernest Hemingway

Přidal(a): Tina

 

 

 

Autor

Americký romanopisec, povídkař, novinář, reportér. Představitel ztracené generace.  Získal Nobelovu cenu za literaturu v roce 1954. Byl 4x ženatý. Roku 1918 byl zraněn na italské frontě. Po válce působil jako dopisovatel v Paříži, občas podnikal výpravy do Afriky. Po 2.sv.v. žil na Kubě. Trpěl duševními depresemi – sebevražda.

 

Směr

Moderní světová literatura 1. poloviny 20. století – americká próza mezi válkami.

Současníci:

William Faulkner – Absolone, Absolone!
Francis Scott Fitzgerald – Velký Gatsby
Thomas Stearns Eliot – Pustá země

John Steinbeck – O myších a lidech

 

Literární skupina

Ztracená generace – generace 20. let 20. století, která byla ovlivněna 1. světovou válkou. Trpěli pocitem vykořeněnosti, ve světě byli ztracení, nebyli schopni žít v nových podmínkách, citově vyprahlí. Patřili zde taky F. Scott Fitzgerald, John Steinbeck.

 

Kontext autorovy tvorby

– román Sbohem, armádo

– román Komu zvoní hrana

– symbolická novela Stařec a moře (poslední kniha, kterou napsal)

 

Literární druh a žánr

Literární druh – epická próza. Literární žánr – novela.

 

Místo a doba děje

Kubánská vesnice poblíž Havany. Prostředí – chatrč starce, loďka na moři. Doba děje nejspíše 40. léta 20. století.

 

Téma

Boj starce s rybou. Život chudých kubánských rybářů. Smyslem lidského života a štěstí není zisk, bohatství, ale hluboké uspokojení, čestný zápas a vypětí sil k uskutečnění cíle.

 

Obsah

Příběh osud rybáře Santiaga. Ten dlouhou dobu nemůže chytit žádnou rybu. A to je důvodem, proč se chlapec Manolin odchází na přání svých rodičů učit k jinému rybáři z vesnice. Santiago se rozhodne vyjet na moře sám a všem ukázat, že ještě stále umí chytit rybu. Usměje se na něj štěstí a na Santiaga čeká obrovský úlovek. Avšak musí o něj zápasit s přírodou. Na rybu zaútočí žraloci, a i když s nimi stařec bojuje téměř až na pokraj svých sil, nepodaří se mu rybu zachránit. Stařec se vrací zpátky do vesnice pouze s rybí kostrou. Avšak i přesto si u vesničanů získává zpět svůj respekt.

 

Hlavní postavy

Stařec Santiago – odvážný kubánský rybář s pevnou vůlí, samotář, bojuje až na pokraj života, aby se uživil. Smysl života vidí v rybaření. Introvert, prostý člověk, žil v souladu s přírodou, starý ale silný a vytrvalý.
Chlapec Manolin – velmi obětavý, laskavý, nápomocný, má rád starce, pomáhá mu, jezdí s ním rybařit, obdivuje ho.

 

Vedlejších postavy

Jsou zlé, závistivé, posmívají se nebo naopak se starcem soucítí a pomáhají mu.

 

Hlavní myšlenka díla

Zobrazit nekonečný boj člověka s přírodou. Člověk by měl být vytrvalý a něměl by se vzdávat. Smyslem je poukázat na obrovskou lidskou statečnost a velkou duševní sílu.

 

Jazyk

Tato novela je psaná jednoduchým spisovným jazykem. Autor je vypravěčem, psáno er-formou. K oživení děje a obrazu prostředí zde byly v překladu ponechány španělské výrazy. Vyskytují se zde vyprávěcí části, popisné části. Převažují monology starce. Jsou zde krátké věty. Objevují se rybářské pojmenování. Autor používá obecné označení (chlapec, moře, ryba..), metafory, přirovnání, personifikace atd.

 

Kompozice

Kompozice je chronologická.

 

Význam díla, přínos, ocenění

Toto dílo se stalo inspirací pro Josefa Škvoreckého a částečně i pro Arnošta Lustiga. Díky universálnosti a nadčasovosti námětu je toto dílo stále aktuální. Novela byla zfilmována.

Další podobné materiály na webu: