Torzo naděje – rozbor uměleckého textu

rozbor-díla

 

Kniha: Torzo naděje

Autor ukázky: František Halas

Přidal(a): Filip01

 

 

Umělecký text:

VOJÁK

Panáčkující zajíc do slechů

růžový vítr nabíral

kraj zdrcen byl a bez dechu

a voják stál

 

Zbytečný voják na stráni

kterou si říjen rozstýlal

trhalo nebe krákání

a voják stál

 

Koroptev v brázdě spala již

černý mrak vodu sál

šli utečenci kam šli nepovíš

a voják stál

 

Zbytečný voják v krajině

kterou kdosi bral

děti se ptaly po vině

a voják stál

 

Poslední skřivan srkal jas

jas který nesmráká

Každý z vás každý z nás

polituj toho vojáka

 

Rozbor uměleckého textu:

 • Báseň zachycuje pocity zbytečného vojáka, který stojí sám proti nesmyslnosti a prázdnotě války a z každého verše je cítit beznaděj, kterou ho válka naplňuje.

 

Slovní zásoba:

 

Tropy:

 • Metafory: kterou si říjen rozstýlal, trhalo nebe krákání, poslední skřivan srkal jas.
 • Personifikace: černý mrak vodu sál
 • Synestézie: růžový vítr, kraj byl bez dechu, jas který nesmráká.
 • Symboly:
  • říjen – polit. situace (demonstrace 1939), ale i pochmurné počasí
  • černý mrak – válka, nepřítel

 

Figury:

 • Inverze: trhalo nebe krákání.
 • Syntaktický paralelismus: a voják stál, na konci každé sloky kromě poslední.
 • Epizeuxis: skřivan srkal jas, jas který…

 

Jazyková forma:

 • Verš – nepravidelný, liší se počet slabik ve verších (9-8-8-4, 8-8-8-4, 8-6-10-4, 8-5-8-4, 8-6-6-8) – pravidelně se opakují pouze 4 slabiky na konci každého verše, mimo poslední.
 • Rým – střídavý