Babička – rozbor díla k maturitě (4)

rozbor-díla

 

Kniha: Babička

Autor: Božena Němcová

Přidal(a): kadli.crazy

 

 

1) Kontext

a)      společenský

 • Babička nejslavnější dílo Boženy Němcové byla vydána v r. 1855, v době Bachova absolutismu a tvrdé rakouské cenzury po porážce revoluce 1848.
 • B. Němcová žila v bídě, trápila se pro zemřelého syna Hynka
 • špatné podmínky pro psaní

b)     literární

 • dobou vydání Babičky se autorka zařadila nejen do poslední (třetí) generace národního obrození, ale už i do generace májovců, kteří pod vedením Jana Nerudy vstoupili do české literatury almanachem Máj v roce 1858
 • její dílo ovlivněno romantismem a biedermeierem, který byl zidealizovaný, idealizované postavy
 • současníci: K. H. Mácha, K. H. Borovský, K. J. Erben, J. K. Tyl
 • pokus o první román: Pohorská vesnice- zpoždění o jednu generaci oproti světu (Pohorská vesnice 1856, Otec Goriot – 1835)
 • Babička – 1855 (C. W. Whitman: Stébla trávy)
 • V zámku a podzámčí – 1857 (C. Ch. Baudelaire: Květy zla, G. Flaubert: Paní Bovaryová)

 

2) Autor

a)      osoba

Božena Němcová (4.2.1820/1817 -21.1.1862)

 • původní jméno Barbora Panklová
 • narodila se ve Vídni, dětství v Ratibořicích u České Skalice
 • velký vliv její babičky
 • vzala si úředníka finanční stráže Josefa Němce pro vlastenecké smýšlení, nebyla s ním šťastná
 • často měnili místo pobytu -> poznání různých prostředí a lidských typů
 • měla 4 děti
 • trpěli nouzí, špatné vztahy mezi manželi, smrt syna Hynka
 • zemřela zcela vyčerpaná

 

b)     dílo

 • Babička (1855)
 • Pohorská vesnice
 • V zámku a v podzámčí
 • Divá Bára
 • Karla
 • Obrazy z okolí domažlického
 • Národní báchorky a pověsti

 

3) Vlastní rozbor (stránka obsahová)

a)      téma

 • Ukázat harmonický život prostých lidí, vzor dokonalosti člověka.
 • Částečně autobiografické dílo obsahuje vlastní vzpomínky autorky na dětství

Obsah:

 • Hl. téma je ztvárněno v 1. části- příjezd babičky na Staré Bělidlo k Tereze Proškové.
 • Moudrá, pracovitá, ušlechtilá žena s nelehkými životními zkušenostmi má opatrovat   4 vnoučata (Barunku, Jana, Vilémka a Adélku) a zároveň pomáhá s hospodářstvím.
 • Pozitivně zasahuje do osudů lidí, které potkává (chudý Kudrna, Kristla a Míla, Hortenzie ze zámku).

Vedlejší téma

 • představuje 2. část knihy. Ta chronologicky popisuje průběh jednoho roku na venkově (svátky, obřady, tradice). Kniha končí babiččinou smrtí a slovy kněžny Zaháňské: „Šťastná to žena…“

 

Děj díla

Terezka se se svými dětmi a manželem stěhují do Čech a proto píše své mamince, aby se za nimi odstěhovala. Babička ještě nikdy neviděla svá vnoučata, protože žila ve Vídni bez ní.

Když se přestěhuje, pomáhá dceři s domácími pracemi, výchovou dětí a krmením zvířat, kterých mají několik. V údolí se babička seznámí s kněžnou a slečnou Hortenzií, které ji mají velice rády. Děti vychovává spravedlivě, k víře v Boha a ke skromnosti.

Ve vesnici žije i Viktorka, která se zamilovala do vojáka. Ten ji občas sleduje a proto se Viktorka zbláznila a žije v lese, občas se hlasitě směje u splavu. Zemřela při bouřce, když na ni spadl strom.

Děti dorůstají a odjíždějí na školy. Jenže babička po nějaké době onemocní a děti se ze studií vracejí, aby se s babičkou mohly naposled rozloučit. Babiččina smrt zasáhne všechny v údolí, protože ji měli velice rádi.

 

Stručný přehled děje

Autorka vzpomíná na vlastní dětství a svou babičku. Vše je uspořádáno do obrazů např. Příjezd babičky na Staré bělidlo, návštěvy ve mlýně, cesty do myslivny, návštěva zámku, rodinné slavnosti, pouť, příchod pana Bayera – vypravuje o životě na horách, vypravování dětí o škole, popis jednotlivých ročních období – jaro – povodeň, léto – dožínky, podzim – dračky, Mikuláš, zima – štědrovečerní zvyky, masopust, o Viktorce a jejím osudu, líčení babiččiny smrti a jejího pohřbu (doplnil Csfrd).

 

Dílčí téma

 • Viktorčin příběh
 • Kristla s Mílou
 • příběh Hortensie
 • Kudrnovi
 • lidové zvyky

 

b)     idea – základní myšlenka díla

 • oslava moudrosti, pracovitosti, šlechetnosti venkovského člověka, jeho vlastenectví a vztahu k domovu, jazyku, českému národu

 

c)      námět

 • život na venkově koncem 18. a počátkem 19. století, vlastní vzpomínky B. Němcové na dětství, předloha- vlastní babička

 

d)     charakteristika prostředí

 • idylické prostředí venkova, malé vísky 

přírodní

 • Ratibořické údolí – Staré Bělidlo
 • krásná okolní příroda, lesy, splav…
 • staré dřevěné domky s došky
 • popis přírody ve čtyřech ročních období

společenské

 • reálné – obyčejný venkovský lid-prostředí rodiny Proškových, babičky, zámecké vrchnosti (komtesa, kněžna)

 

e)      charakteristika postav

hlavní hrdina – Babička (Magdalena Novotná)

 • pracovitá žena s velkou životní zkušeností, morálními hodnotami a moudrostí, plná síly a energie, obětavá, zakládá si na lidových tradicích, má velmi ráda svou dceru a vnoučata, oblíbená u ostatních lidí -> zidealizovaná postava
 • autorita nejen pro děti, ale i pro ostatní
 • pozitivně zasahuje do osudů lidí ve svém okolí

postavy ostatní

 • Baruščini rodiče (Panklovi) – zpanštělá matka a sdílný, srdečný otec
 • Děti – Barunka-klidná, hodná, Jan, Vilém a Adélka, rádi poslouchají babiččiny příběhy a rady
 • lidové typy – mlynář, Kristla a Jakub, rodina Kudrnova, Viktorka- obyčejná, krásná dívka, zešílela kvůli nešťastné lásce k vojákovi
 • panský svět – paní kněžna Zaháňská- jemná, vybrané chování, komtesa Hortenzie

 

typizace- postava zastupuje svými vlastnostmi a jednáním určitou skupinu lidí

 

vztahy mezi postavami

 • harmonické (s výjimkou poněkud chladnějšího vztahu babička – dcera)
 • ústřední postava – Babička – řeší a urovnává hrozící konflikty a osobní tragédie ostatních
 • jediná postava, s níž nikdy v knize nedojde k přímé konfrontací ze strany babičky, je Viktorka. Té babička nedokáže pomoci

 

vztahy postavy – prostředí

 • všechny venkovské postavy zapadají do prostředí, ve kterém se pohybují
 • obdivují přírodu, chrání ji a milují ji, řada zvyků spojených s přírodou -> soulad s přírodou
 • Vzdáleně působí zámek a jeho obyvatelé.

 

4) Stránka formální

a)      žánr a útvar

 • žánr – epika
 • útvar – próza – povídka

 

b)     formální rozdělení

 • 18 kapitol
 • 2 části
 • 2 dějová pásma
 • příjezd babičky, popis jejího všedního dne, hosté
 • od 8. kapitoly – rámec: Staré bělidlo v proměnách ročního období
 • prolog – vzpomínka na babičku, přímé oslovení
 • epilog – poslední léta babiččina, pohřeb

 

c)  jazykové postupy:

 • řetězová, retrospektivní vstupy

 

d)  jazykové postupy

 • pozorovatelský realismus
 • popis prostředí i postav vyniká plastičností
 • střídmý jazyk připomínající mluvenou řeč
 • jazyk spisovný, nářečí
 • historismy
 • archaismy- mošinka, klúcky
 • nespisovný jazyk- obyčejní lidé
 • neobvyklý slovosled

 

e) další prostředky uměleckého stylu

 • Některé obsáhlé popisné pasáže obsahují složitá souvětí.

 

5) Přijetí díla

 • pozitivní
 • velká obliba po celé čtenářské generace
 • dílo se stalo českou literární klasikou, povinnou mimočítankovou četbou, vydáno 350 krát, přeloženo do více než 20 jazyků

 

6) Působení díla

 • Pozitivní vliv na celé generace čtenářů.
 • Inspirace pro řadu umělců
 • Slavní ilustrátoři: Adolf Kašpar, Cyril Bouda
 • Sousoší – O. Gutfreund „Babička s dětmi“
 • 3 krát filmová adaptace

Další podobné materiály na webu: