Blues pro bláznivou holku – rozbor díla k maturitě

rozbor-díla

 

Kniha: Blues pro bláznivou holku

Autor: Václav Hrabě

Přidal(a): Lucie

 

 

Charakteristika:

Kniha začíná prologem, v němž autor hovoří k těm, pro něž je určena: tedy ke skutečným lidem, které poznal. Jeho verše byli šířeny v opisech a časopisech. Ve sbírce se objevují básně o válce, vojně, lásce, životě či básně, v nichž Hrabě odsuzuje soudobou morálku.

Básník je novátorský, používá přirovnání a je plný nápadů. Projevuje se jeho obrovská fantazie. Slova a přirovnání, která jsou použita mohou čtenáři připadat občas nesmyslná. Často používá kontrasty a jeho verše jsou melodické. Jeho sdělení jsou většinou skryta v metaforách.

Autor v převážné většině textů nepoužívá interpunkci. Ve sbírce Blues pro bláznivou holku najdeme báseň Variace na renesanční téma, kterou později zhudebnil a nazpíval Vladimír Mišík.

Básně tvoří obraz životního stylu mládeže v 60. letech. Sbírka byla vydána až po autorově smrti v roce 1990.

 

Básně z Blues pro bláznivou holku:

 • Podzim, Variace na renesanční téma, Infekce, Ty, Zavři oči

 

Literatura 2. poloviny 20. století – česká poezie

 • 1945 – 1968
 • rozdělení literatury u nás do 3 proudů:
 • oficiálně vydávaná
 • samizdatová – texty šířeny mezi čtenáři přepisováním na stroji
 • exilová – vydávaná v zahraniční
 • oslava konce válka
 • obava o budoucnost

 

Literární skupiny:

 

Autoři:

 

Václav Hrabě:

 • básník a dramatik
 • velký vliv jazzu
 • nejvýznamnější zástupce beatnické generace u nás
 • zemřel na otravu oxidem uhličitým

 

Dílo:

 • Stop-time
 • Horečka

Další podobné materiály na webu: