Blues pro bláznivou holku – rozbor díla k maturitě (2)

rozbor-díla

 

Kniha: Blues pro bláznivou holku

Autor: Václav Hrabě

Přidal(a): Toom

 

Václav Hrabě 

 • český básník, autor beatnické poezie, jediný představitel beat-generation u nás (+ Inka Machulková a Vladimíra Čerepková), beatník, Mácha v texaskách
 • narozen v Lochovicích u Berouna jako syn železničáře. Vystudoval jedenáctileté gymnázium v Hořovicích a poté i Vysokou školu pedagogickou v Praze – obor čeština a dějepis. Odmala ho bavila hudba, hrál na housle, klarinet a saxofon, sám také skládal. Se studentskými soubory vystupoval v Redutě, Olympiku a dalších sálech. Miloval jazz, jazz hrál a jeho básně jsou vlastně také takovým jazzem.
  Po skončení vojenské služby vystřídal Václav Hrabě několik zaměstnání – byl knihovníkem v Městské knihovně, pracoval jako vychovatel v učňovském středisku, byl lektorem poezie v časopise Tvář, pracoval v poetické kavárně Viola a nakonec nastoupil jako učitel na základní škole.
  Václav Hrabě byl nadšen dělníky i Fidelem Castrem. Byl to obraz přesvědčení mladé generace šedesátých let. Byli přesvědčeni o tom, že lze dosáhnout „socialismu s lidskou tváří“.
 • v roce 1965 se setkal s americkým básníkem Allenem Ginsbergem,
 • ve svých dvaceti pěti letech tragicky zahynul na otravu plynem (předpověděla mu to cigánka na parníku na Vltavě, napsal o tom v jedné básni – že odejde ze světa jako mladý a že zemře na otravu).
 • Publikoval své básně pouze časopisecky, za jeho života se tedy jeho básně nedočkaly vydání. Krátce po jeho smrti se jeho básně recitovaly v pražské Viole, brněnském Malém divadle hudby a poezie a v litvínovském Docela malém divadle. Z díla Václava Hraběte se dochovalo asi osmdesát básní a jediná próza. Rytmem naplněné básně si přímo říkaly o jejich zhudebnění. Některé z nich, zvláště v podání Vladimíra Mišíka, doslova zlidověly (Variace na renesanční téma). Básně psal na psacím stroji a rozšiřoval je mezi přátele (někteří ale vůbec nevěděli, že píše poezii)
  Václav Hrabě se stavěl proti měšťáctví, pokrytectví a dvojí morálce. Jeho básně byly někdy barokně rozmáchlé, jindy až provokativně přízemní.

 

Další díla: 

  • Stop-time – 1969, pásmo, které vyšlo jako bibliofilie
  • Blues v modré a bílé – 1977
  • Černé nebe nad městem (v exilu 1985)
  • Blues pro bláznivou holku – 1991, reprezentativní poezie Václava Hraběte
  • Horečka – jediná dochovaná povídka
  • hra Margot (rukopis byl později ztracen)

 

Literárně-historický kontext

Časové zařazení + historie: 1945 – 1968

 • rozdělení literatury u nás do 3 proudů:
  • oficiálně vydávaná
  • samizdatová – texty šířeny mezi čtenáři přepisováním na stroji
  • exilová – vydávaná v zahraniční
 • oslava konce války
 • obava o budoucnost

Literární skupiny:

 

Další autoři tohoto období:

 

Rozbor díla: Blues pro bláznivou holku

 • knižně + a jiné básně
 • básně často bez názvu, byly jim často přiřazeny později – výbor 12 básní, které připravil už za svého života

 

Literární druh:

 • poezie

 

Převažující druh verše: 

 • Převažujícím veršem je v díle volný verš – mají častou úplně jinou délku, Je tam hodně nepravidelného verše

 

Literární žánr:

 • balady, básně (Hrabě využíval širokou škálu forem – blues, sonety, ale i jiné lyrické nebo lyricko-epické žánry, jako byla píseň, romance, ukolébavka, tercína ad. Některé z těchto žánrů jsou ovšem vzhledem k obsahu básní míněny ironicky – „Romance“, „Ukolébavka“)

 

Téma díla:

 • Znaky směru beatnické generace – o lásce, zradě, poznávání života, mládí, společnosti, pohledu druhých lidí, odsouzení současné morálky, mezigenerační problémy, věnováno obyčejným lidem, lidem na okraji společnosti.
 • Básníkovy rané verše jsou protkány ostrými, místy až provokativními výpady vůči těm, kteří lhostejností a bezcitností zavinili lidské tragédie právě těchto smolařů. V básních jsou často ostře konfrontovány dva světy: svět svobody a spravedlnosti, a oproti tomu svět lhostejnosti, ponižování a útisku.

 

Nejdůležitější motivy díla:

 • Trubka (Miles Davis), láska, válka, odmítání, milování, Praha, příroda, tramvaje, ulice, večer

 

Kompozice díla:

 • 12 básní, na začátku Prolog na konci Báseň skoro na rozloučenou, verš nepravidelný, někdy volný, velmi proměnlivý, veliká hudebnost a smysl pro rytmus

 

Postavy:

 • Básnický subjekt, píše ze svého pohledu nejčastěji, někdy z pohledu ženské osoby. Záměrně se stylizuje do role outsidera, člověka vědomě stojícího na okraji společnosti, kterou pohrdá, případně do role šaška, blázna, vandráka, žebráka či prokletého básníka.

 

Čas a prostor:

 • Není přesně určen, často motivy Prahy a bloudění v ulicích, domov, současnost

 

Jazyk:

 • nepoužívá interpunkci
 • používá nezvyklá slovní spojení, neotřelá přirovnání, je plný nápadů, originální
 • popisy a vyjádření všedních věcí je originální
 • někdy používá asociace, které zdůrazňují úsporností veršů. Často využívá epiteta (básnické přívlastky), kontrasty.
 • obecná čeština, slangové výrazy, citově zabarvená slova
 • anafory – básnická figura, opakování stejných slov na počátku veršů nebo slok

 

Okolnosti vydání:

 • až v pozůstalosti nalezena kompletní sbírka, ta v roce 1990 v čs. vydavateli vyšla

 

Obsah:

 • Prolog, Podzim, Variace na renesanční téma, Ospalé něžnosti, Krátká báseň o Praze, Romance, Infekce, Blues na památku Vladimíra Majakovského, Ty, Ukolébavka, Zavři oči, Báseň skoro na rozloučenou
 • Variace na renesanční témanejznámější text Václava Hraběte. O její popularizaci se v sedmdesátých letech zasloužil zejména Vladimír Mišík, o několik let později pak písničkář Vladimír Veit. Zmiňovanou variací je v tomto případě moderní obdoba středověkých svítáníček, milostných písní o ranním loučení milenců. Variace toho jaká je láska. Na první pohled se jedná o jednoduchou písňovou formu o čtyřech strofách, pravidelně rýmovanou, jen v úvodní strofě je rytmus báseň tematicky narušen.
 • Blues na památku Vladimíra Majakovského – skladba, tempo, rytmus, téma básně na hudebním vystoupení, Van Gogh, podobný osud jako Majakovský
 • Báseň skoro na rozloučenou – vrací se zpět k Prologu a reaguje na něj, cítíme, jak se lyrický subjekt ztotožňuje s těmi, které v „Prologu“ opěvoval.