Dekameron – rozbor díla k maturitě (5)

 

Kniha: Dekameron

Autor: Giovanni Boccaccio

Přidal(a): luk

 

 

DOBA:

–          renesance – poč.14. – poč.17.st.

–          počátky renesance najdeme v Itálii

–          obrození Antiky ( návrat k antickému ideálu krásy)

–          rozvoj přírodních věd a věd o člověku

–          zájem o člověka jako jednotlivce

–          návrat k pozemským radostem

–          podmíněno hosp. rozvojem a bohatstvím it. měst, dále zámořskými, technickými a přírodními objevy, rozvoj architektury a výtvarného umění

–          centrum=Florencie

–          v lit.tvorbě pronikají místo latiny národní jazyky a místo náboženské tematiky se do popředí dostává člověk

–          Itálie: Dante Alighieri – Božská komedie, G.Boccaccio, Francesco Petrarka – Zpěvník (sonety)

–          Francie: Francois Villon – Velký testament, Malý testament

–          Španělsko:Lope de Vega – Fuente Ovejuna, Miguel de Cervantes Saavedra – Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha

–          Anglie:Geoffrey Chaucer – Canterburské povídky, William Shakespeare – Zkrocení zlé ženy, Mnoho povyku pro nic, Komedie plná omylů, Hamlet, Othello, Macbeth,Král Lear, Zimní  pohádka

 

BOCCACCIO:

–          it.renesanční básník a novelista

–          pocházel z Florencie

–          napsal několik latinských naučných spisů

–          proslavil se Danteho bibliografii a komentářem k Božské komedii

 

DEKAMERON:

–          vrcholné dílo

–          přispěl k ustálení italštiny jako spisovného jazyka

–          soubor  100 novel, které jsou rámcově spjaty s příběhy 3 chlapců a 7 dívek, kteří opouštějí Florencii ( ve Florencii řádí mor) a uprchnou na venkov

–          v průběhu 10-ti dnů ( řec. deko=10, kamer=den) si vypráví příběhy, námět je milostný

–          každý večer si vypráví 10 příběhů, jejichž téma vybírá ,,král nebo královna´´( pro každý den je určen král či královna ze skupiny)

–          1.den – o milostných věcech

–          2.den – o lidech, které postihlo neštěstí

–          3.den – o lidech, kteří něčeho svou šikovností dosáhli

–          4.den – konec nešťastné lásky

–          atd.

–          celým dílem prochází láska = hlavní zdroj lidských radostí a strastí

 

DEN DRUHÝ, PŘÍBĚH PRVNÍ:

–                    o lidech, které sice postihly různé nehody, s nimiž to ale nakonec dopadlo dobře

–                    vypráví Neifile

 

Marchese, Martellino a Stecchi jsou herci a přijíždějí do Trevinu. Zde chodí nemocní lidé ke hrobu sv.Jindřicha, aby se uzdravili. Všichni tři jsou zvědaví a chtějí se ke hrobu jít podívat, jenže fronta je příliš dlouhá. A tak Martellino začne předstírat, že je ochrnutý, jeho kamarádi ho podpírají a žádají,aby je pustili dopředu.Lidé, když vidí tak moc ochrnutého člověka, pustí jej před sebe. Zároveň jsou všichni zvědaví, jestli skutečně sv. Jindřich uzdraví Martellina.Martellino u hrobu předstírá, že se uzdravil, jenže jeden z přihlížejících ho pozná a podvod je prozrazen. Martellino je ztlučen, dav ho chce zabít, jeho kamarádi mu chtějí pomoci a předstírají, že jim Martellino ukradl měšec s penězi. Vojáci Martellina zatknou a odvedou do vězení. Během soudního líčení se snaží Martellino vše vysvětlit, soudce ho neposlouchá. Na přelíčení  se dostaví i obyvatelé města, kteří se snaží soudce předsvědčit, že jim Martellino taky ukradl měšce. Krádeže se ovšem měly stát před týdny před hercovým příjezdem. Martellinovi hrozí smrt oběšením. Kamarádi se mu snaží pomoci,  hospodský je zavede k Sandrovi Agolantimu, který je vladařův přítel. Sandro zajde za vladařem, požádá ho o milost pro Martellina, vladař si nechá herce předvolat, Martellino vše znovu vysvětlije a vladař mu uvěří. Nakonec všichni tři herci mohli se zdravou kůží odjet z města.

 

–                    svižný děj, rozmanitá slovesa, vtipné pointy

–                    jazyk spisovný, hovorový

Další podobné materiály na webu: