Divá Bára – rozbor díla k maturitě (2)

rozbor-díla

 

Kniha: Divá Bára

Autor: Božena Němcová

Přidal(a): dudl

 

Božena Němcová

 • (1820-1862)
 • Je českou národní spisovatelkou doby romantismu a doby biedermeieru. Tvoří v době národního obrození. Ve svém těžkém životě se snažila pomoci českému národu a povzbudit jeho vlastenecké aktivity. Samostatnost byla již dávno zapomenuta a země plnila zájmy habsburské politiky. V poněmčené říši bylo tedy nejprve třeba vzbudit zájem o českou řeč a české dějiny.
 • Patří mezi zakladatele moderní české prózy, autorka venkovských povídek a pohádkových sbírek.
 • Jako Barunka se narodila ve Vídni. Její otec byl panský kočí a matka služka.
 • Dětství prožila v Ratibořicích u České Skalice, kde na ni měla velký vliv její babička Magdaléna Novotná.
 • Ve svých 17 letech se provdala za Josefa Němce. Ten přivedl v Praze Barboru do vlastenecké společnosti, a proto jsou počátky její tvorby – básně – s nádechem vlasteneckého nadšení. Často cestovali a jejich manželství bylo nešťastné. Korespondovala s nadšenými členy tzv. českomoravského bratrstva. Tato neformální organizace ovlivnila Němcovou hned v několika směrech. Dostalo se jí prostřednictvím ní poučení o tehdejších sociálních naukách, navíc našla v jeho členech oddané obdivovatele, či dokonce (nešťastné) lásky.
 • Po rozchodu s Němcem psychicky i fyzicky vyčerpaná, žila jen z honorářů.
 • Ve svých dílech se snaží objevit všední lidskost, harmonii a spravedlnost, vždy nechává zvítězit dobro a lásku.
 • Roku 1862 umírá, pochována na vyšehradském hřbitově.

 

Další díla:

  • Pohádky
   • Národní báchorky a pověsti, Slovenské pohádky a pověsti
  • Povídky
   • ze života na venkově – Babička, V zámku a podzámčí, Pohorská vesnice
   • žena často hlavní postavou – Karla
   • z cest na Slovensko – Chyže pod horami
   • vyzařující životní optimismus – Dobrý člověk, Pan učitel

 

Literárně-historický kontext

 • Základním principem realismu je objektivní vidění. Rozvíjen po porážce evropských revolucí r. 1848. Zobrazení života bez přikrášlování, zaměřeno na nižší vrstvy společnosti. Roste obliba prózy s typickým popisem postav a prostředí.

 

Rozbor díla: Divá Bára

Literární druh:

 • Jedná se drobnou epiku – Na rozdíl od lyriky jsou v epice pocity odsunuty do pozadí. Hlavní roli zde hraje děj,  je dána doba kdy se příběh odehrává. Nositelem vyprávění je vypravěč, který může být v ich-formě nebo v er-formě.

 

Literární žánr:

 • Povídka je krátký až středně dlouhý prozaický žánr. Postavy se nevyvíjí jako v románu, jejich charakter zůstává převážně stejný. Jednoduchý příběh bez mnohých odboček, nevyhýbá se popisu. Jako žánr datována od 19. století.

 

Funkce literárního díla:

 • informativní – informuje čtenáře o životě a morálce lidí na venkově, kde lid hodnotí ostatní podle majetku a výše společenského postavení. Pohrdají Bárou, protože se nedívá na svět jejich očima a odmítá se s nimi ztotožnit.
 •  formativní – charakteristika hlavní postavy nutí čtenáře zamyslet se nad negativními vlastnostmi lidí a poznat v čem spočívá kvalita lidí (pověrčiví, omezení vesničané, důležitý je pro ně hlavně majetek a peníze).
 • estetická – typ nezávislé, statečné, temperamentní dívky nepodřízené muži, kterou vesnice opovrhuje, vzbuzuje ve čtenáři hezký pocit z toho, že i když je sama proti všem, nakonec i ona sama je šťastná a uznávaná

 

Kompoziční výstavba:

 • chronologická, dialogy, monology

 

Slovní zásoba:

 • převaha spisovné češtiny
 • neutrální (sad, chalupa, košile)
 • odborná (Vltava, Praha, očistec)
 • knižní (hrdlo, ..plakala až jí srdce usedalo..)
 • nespisovná
 • obecná (nanejvejš, strejček, čtyrycátý rok)
 • hanlivá (jedubaba, netvor)
 • historismy = pojmenování již neexistující věci (koleska, loktuše, husopas, šerka)
 • archaismy (suknice, chyžka, neť, dřevenka)

 

Umělecké prostředky:

 • přirovnání – Hrubé jako žíně, černé jako havran, košile bílá jako padlý sníh
 • metafora – život plyne jako luční potok
 • metonymie – nakříž stéblo v cestu neuložila, pěknými slovy oči zasypat, koleska Žižku pamatuje
 • eufemismus – Ležet na svatém poli
 • personifikace – Slunce polilo zlatou září zelené údolí
 • hyperbola – vydívala jsem ho ještě mnohonáctekráte
 • inverze – přál si ještě syna mít, by lépe dívat se mohla

 

Téma knihy

 • zachycení života na venkově

 

Hlavní myšlenka

 • kritika tehdejší morálky, pro kterou je nejdůležitější majetek a výše společenského postavení. Odsouzení jedince, který se odmítá ztotožnit s ostatními.

 

Plán kompoziční:

 • Vypravěč: er-forma, dialogy, přímá řeč
 • Kompozice: řetězová – návaznost událostí spjatých s hlavním hrdinou
 • Členění textu – 3 kapitoly:

 

Prostředí

 • vesnice – Nymbursko v 19. století

 

Hlavní postavy:

 • Bára – vysoká svalnatá postava, tmavší pleti, husté černé vlasy a obočí, velké rty a modré oči (buličí), nezávislá, statečná, zdánlivě drsná a v jádru citlivá, smělá – nebojí se říct vlastní názor, s kterým se ostatní neztotožňují
 • Jakub – nehezký, nemluvný a zamračený
 • Eliška – protiklad Báry, jemná, hezká, dobré srdce, má ráda Báru a o vše se dělí
 • Farář – hodný a dobrotivý
 • panna Pepinka – sestra faráře
 • Jozífek- dobrosrdečný, bojácný
 • kostelník se ženou – zlí, nemají rádi Báru
 • Kiliján Sláma – správce, nápadník Elišky, lstivý, bohatý, lakomý
 • myslivec – zamilovaný do Báry

 

Děj:

Bára žije sama se svým otcem, obecním pastýřem Jakubem, v mále vesničce Vestec. Matka ji zemřela již v dětství. Když se Bára narodila, byla označena kmotrami za divou, podstrčenou od polednice. V patnácti letech byla nejsilnějším děvčetem vesnice. Kromě otce, Jozífka, Elišky, faráře a jeho sestry panny Pepinka se jí lidé báli a štítili. Bára na faru chodívala pomáhat a hrát si s Eliškou. Když bylo děvčatům dvnáct let, odjela Eliška k bohaté bezdětné tetě do Prahy, kde poznala svoji tajnou lásku doktorka Hynka, který léčil její tetu. Po třech letech se Eliška vrací a Pepinka už má pro ni ženicha, bohatého, ošklivého a lakomého správce ze sousedního panství. V té době se ve vesnici začíná šířit zmínka o strašidle ze Zádušního lesa. Bára chce Elišce pomoci, a proto se převlékne za strašidlo a pana správce vystraší při cestě domů z námluv. Vesničané však poznají, že strašidlem je Bára a potrestají ji tím, že ji zvřou do kostnice na noc. Statečná Bára se tohoto trestu nebojí, ale i tak za ní na noc přijde její otec a pes Lišaj. Ukáže se také Báry vysněný myslivec, kterého potkávala na pastvě. Svěří se jí, že ji má rád a požádá ji o ruku. Vesničané nevěří svým očím, když zjistí co se stalo. Také přichází dopis od Elščiny tetičky z Prahy, kde jí odkazuje všechen svůj majetek, pod podmínkou sňatku s doktorem Hynkem. Vše nakonec dobře dopadne a strojí se svatby dvě.

 

Filmové zpracování:

 • Československý film z roku 1949. Podle stejnojmenné povídky Boženy Němcové.
  • Režie: Vladimír Čech
  • Bára: Vlasta Fialová
  • Vojta: Josef Maršálek

 

Ukázka z knihy:

Větší ještě podivení bylo na faře; a po celé vsi. Lidé mysleli, bůhvíjak Bára zkrotne, jak bude ponížená, – a ona se vrátila, co nevěsta a ještě k tomu takového muže. – Ani věřit tomu nemohli, že by to možná bylo, že by se mohla divá Bára komu tak zalíbit, – a ono se to stalo. „Ta má z pekla štěstí!“ povídala si děvčata- Opravdovou a velikou radost měla Elška, když jí Bára svého ženicha přivedla. „Vidíš, Pánbůh ti splatil službu, kterous mně prokázala a za kterou jsi tolik zkusila…“

> Zde je vidět, že opovrhovaná a neoblíbená Bára je nakonec šťastná a zamilovaná.

 

Citát:

Jednomu svědčí karafiát, druhému růže, třetímu fiala, každé kvítko najde svého obdivovatele, každé má svoji krásu. Nesnižuj sebe, nepovyšuj mne, jsme si rovny. (Elška Báře)

 

Vlastní názor:

 • Kniha se velmi dobře čte. Líbilo se mi využití kontrastů u Báry, která byla chudá, opovrhovaná, drsná a Elišky, která byla krásná, jemná a oblíbená. Postava Báry pro mne byla velice zajímavá. Temperamentní dívka s vlastním názorem, nebojácná a silná, podobná muži. Na tuto dobu zvolila Němcová nezvyklou charakteristiku hlavní postavy.