Exilová literatura

literatura

 

Téma: Exilová literatura

Zařazení: Literární pojem

Přidal(a): Káťa M.

 

Popis exilové literatury

  • literatura vydávaná v zahraničí autory, kteří byli donuceni opustit svou rodnou zem z politických či náboženských důvodů, nebo odešli ze země kvůli nesouhlasu s režimem
  • vyskytuje se po konci druhé světové války, její největší rozkvět proběhl po roce 1968 – v Československu došlo k obnovení cenzury a mnoho autorů nemohlo publikovat své knihy, z toho důvodu emigrovali do zahraničí

 

V zahraničí vzniklo několik nakladatelství, která se specializovala na exilovou literaturu:

  • nakladatelství 68  – založeno manželi Škvoreckými v kanadském Torontu
  • nakladatelství Index – vzniklo v Kolíně nad Rýnem, založeno Adolfem Müllerem a Bedřichem Utitzem
  • nakladatelství Poezie mimo domov – založeno v Mnichově, specializováno zejména na poezii, zakladatel: Daniel Strož
  • nakladatelství Rozmluvy – vzniklo v Londýně
  • nakladatelství Konfrontace – vzniklo ve švýcarském Curychu, zakladatel: Antonín Petr Pašek

 

Vznikaly také exilové časopisy a rozhlasy:

  • Časopisy: Svědectví (Paříž), Listy v Římě
  • Rozhlasy: Svobodná Evropa, Hlas Ameriky

 

Exiloví autoři: