Hamlet, kralevic dánský – rozbor díla (7)

 

Kniha: Hamlet, kralevic dánský 

Autor: William Shakespeare

Přidal(a): Nika

 

 

Námět

‒        Kniha vypráví o dánském princi Hamletovi, kterému podivuhodným způsobem zemřel otec. Hamletova matka Gertruda se po manželově smrti ihned provdá za jeho bratra Claudia. Hamletovi to začalobýt podezřelé. Jednoho večera se Hamletovi zjevil duch jeho otce a sdělil mu, že byl zavražděn jeho bratrem Claudiem. Hamlet chce svého otce pomstít, a tak předstírá šílenství, aby nebyl podezřelý. Tím ale trpí Ofélie, která Hamleta miluje. Hamlet sehraje představení na téma smrt jeho otce, a král se prozradí jako vrah. Při rozhovoru s matkou Hamlet zjistí, že i ona je zapletena do vraždy jeho otce. Jeho matka v úzkosti volá o pomoc a Polonius, ukrytý v královnině ložnici, se jí ozve. Hamlet v domnění, že je to Claudius, jej probodne.

‒        Ofélie, jež Hamleta miluje, zešílí a utopí se. Král si uvědomí, že je pro něj Hamlet nebezpečný, a proto ho pošle do Anglie, kde má být popraven. Hamlet však tuší, že je to léčka, přelstí své průvodce a vrací se domů. Tam ne něj čeká Leartes, Oféliin bratr, aby se mu mohl pomstít jak za sestru, tak za otce. Jeho zlosti využije Claudius a poštve ho proti Hamletovi. Leartes vyzve Hamleta k boji, dá na radu krále a použije otrávený kord, kterým Hamleta zraní. Hamlet se poté jeho kordu zmocní, zabije jím Leartese i samotného krále a umírá.
V posledním okamžiku života předává moc vojevůdci Frotinbrasovi a ten se stává dánským králem. Umírá i královna, neboť se napila z poháru, v němž bylo otrávené víno pro Hamleta.

 

Hlavní postavy

‒        Hamlet – kralevic dánský, zasmušilý smrtí svého otce, zamilován do Ofélie

‒        Klaudius – dánský král, oženil se s Gertrudou již měsíc po smrti Hamletova otce, chce odstranit Hamleta

‒        Horacio – Hamletův přítel, loajální Hamletovi

‒        Polonius – nejvyšší komoří, kuje pikle s královským párem

‒        Gertruda – Hamletova matka, dánská královna

‒        Ofélie – Poloniova dcera, zamilovaná do Hamleta
duch Hamletova otce – pobízí Hamleta k pomstě

 

Dojmy

‒        citát: „Žít, nebo nežít — to je, oč tu běží:
zda je to ducha důstojnější snášet
střely a šípy rozkacené sudby,
či proti moři běd se chopit zbraně
a skoncovat je vzpourou…“

 

Ohlasy

‒        osobnost Hamleta je dodnes chápána jako jedna z nejsložitějších Shakespearových postav

‒        Hamlet ukázal několik tváří

 

Žánr

‒        drama – tragédie

 

Kompoziční plán

‒        příběh má rychlý spád, brzdí ho však filozofické otázky a úvahy

‒        autor často používá monology, ve kterých popisuje náladu postav

‒        děj je řazen chronologicky

 

Jazyk

‒        blankvers

‒        nerýmovaný jambický verš o pěti stopách, končí na přízvučnou slabiku

‒        kromě verše také próza a lidový jazyk

‒        archaismy, historismy

‒        ironie, sarkasmus; jistá stopa alegorie

 

Wiliam Shakespeare (1564 – 1616)

‒        narozen v Stratfordu nad Avonou

‒        anglický básník a dramatik, klíčová postava moderního evropského dramatu

‒        většinu her napsal v letech 1590-1613

‒        světovou slávu záskala jeho díla až v 18. století zásluhou francouzských a německých překladů

‒        Dílo:

‒        komedie: Kupec benátský, Sen noci svatojásnké

‒        tragédie: Hamlet, Romeo a Julie, Othello, Macbeth

 

Společenský a kulturní kontext

‒        renesance

‒       pokrok vědy, objevy; rozvoj techniky, astronomie; knihtisk, rozvoj společenských věd

‒       obrození antických ideálů

 

Srovnání s jinými texty

‒        základní kámen moderního dramatu

‒        Shakespeare se inspiroval ve skandinávské pověsti z 12. století v níž princ Hamlet pomstí vraždu svého otce

 

Filmové adaptace

‒        několik filmů: Hamlet 1948 (anglický film, 4 Oscary, režie: L. Olivier)

‒        Hamlet 1990 (anglicko-americko-francouzský film, hlavní role M. Gibson)

 

Názor

‒        Hamlet měl být zobrazen jako kladná postava, ale nemyslím si, že člověk, který zabije tři osoby může být považovaný za „kladného“

‒        kniha se mi četla lehce, vyskytly se ale místa, kde jsem se nudil a musel jsem se donutit knihu dočíst

Další podobné materiály na webu: