Hamlet, kralevic dánský – rozbor díla (7)

rozbor-díla

 

Kniha: Hamlet, kralevic dánský 

Autor: William Shakespeare

Přidal(a): Nika

 

 

Wiliam Shakespeare (1564 – 1616)

 • narozen v Stratfordu nad Avonou
 • anglický básník a dramatik, klíčová postava moderního evropského dramatu
 • většinu her napsal v letech 1590-1613
 • světovou slávu záskala jeho díla až v 18. století zásluhou francouzských a německých překladů

Dílo:

 • I. období – vznik veseloher, historických her s náměty z anglických dějin, hry s náměty starověkých dějin
  • Komedie: Zkrocení zlé ženy (1593), Sen noci svatojánské (1595), Kupec benátský (1597), Mnoho povyku pro nic (1598), Veselé paničky windsorské (1598), Jak se vám líbí (1599), Večer tříkrálový (1600)
  • Historické hry: Jindřich IV. (1596-1597), Jindřich V. (1599), Jindřich VI. (1589-1592), Richard III. (1593), Titus Andronicus (1594) a Julius Caesar (1599)
  • Romantické tragédie: Romeo a Julie (1595)
 • II. období – předělem je rok 1600, kdy dochází u Shakespeara ke zřetelnému obratu, vyprchání optimismu; vznik nejslavnějších tragédií
  • Tragédie: Othello (1604), Makbeth (1606), Král Lear (1606), Antonius a Kleopatra (1607)
 • III. období ( 1610 – 1616 ) – konec pesimismu a vyrovnání se se životem
  • Dramatické romance: Cymbelín (1609); Bouře (1611) – romantické drama, ve kterém se setkává utopie a skutečnost, vztahy mýtů a umění; Zimní pohádka (1611) – poetické drama, část děje se nachází na nesmyslných místech na českém území.

 

Společenský a kulturní kontext

Renesance

 • pokrok vědy, objevy; rozvoj techniky, astronomie; knihtisk, rozvoj společenských věd
 • obrození antických ideálů

 

Humanismus (z lat. Humanus = lidský)

 • vyjadřuje nový ideál vzdělání. Středověké vzdělání směřovalo k poznání boha, humanisté chtěli poznávat především člověka jakožto jedince.
 • V tom nejužším slova smyslu nazýváme humanismem literární a vědecké hnutí 14. až 16. století, jež programově navazovalo na odkaz antiky.
 • Humanisté uplatňovali zásadu ad fontes – „k pramenům“, chtěli poznat antická díla přímým studiem, nikoli zprostředkovaně. Snažili se o návrat k vytříbené klasické latině a zároveň vytvářeli literaturu v národních jazycích.

 

Mezi autorovy současníky patří:

 • Anglický spisovatel Christopher Marlowe, který byl zabit při hospodské rvačce. Možná, že nebýt této tragické události, měl by Shakespeare zdatného konkurenta…
 • anglický dramatik Thomas Kyd proslulý díky své tragédii Španělská tragédie, která založila tradici tzv. tragédie pomsty a je považována za jakýsi předobraz Shakespearova Hamleta.
 • Španělský spisovatel Miguel de Cervantes y Saavedra se svým slavným románem Důmyslný rytíř don Quijote de la Mancha, který parodií na tehdejší romány.
 • Španěl Lope de Vega, jež byl nejúspěšnější v historických hrách, jeho nejslavnějším dramatem je Fuente Ovejuna.

 

Rozbor díla: Hamlet, kralevic dánský 

Literární druh: Drama

 • převaha přímých promluv postav (dialogy, monology)
 • v popředí čas přítomný

Literární žánr: Anglická alžbětinská tragédie

 

Námět

 • Kniha vypráví o dánském princi Hamletovi, kterému podivuhodným způsobem zemřel otec. Hamletova matka Gertruda se po manželově smrti ihned provdá za jeho bratra Claudia. Hamletovi to začalobýt podezřelé. Jednoho večera se Hamletovi zjevil duch jeho otce a sdělil mu, že byl zavražděn jeho bratrem Claudiem. Hamlet chce svého otce pomstít, a tak předstírá šílenství, aby nebyl podezřelý. Tím ale trpí Ofélie, která Hamleta miluje. Hamlet sehraje představení na téma smrt jeho otce, a král se prozradí jako vrah. Při rozhovoru s matkou Hamlet zjistí, že i ona je zapletena do vraždy jeho otce. Jeho matka v úzkosti volá o pomoc a Polonius, ukrytý v královnině ložnici, se jí ozve. Hamlet v domnění, že je to Claudius, jej probodne.
 • Ofélie, jež Hamleta miluje, zešílí a utopí se. Král si uvědomí, že je pro něj Hamlet nebezpečný, a proto ho pošle do Anglie, kde má být popraven. Hamlet však tuší, že je to léčka, přelstí své průvodce a vrací se domů. Tam ne něj čeká Leartes, Oféliin bratr, aby se mu mohl pomstít jak za sestru, tak za otce. Jeho zlosti využije Claudius a poštve ho proti Hamletovi. Leartes vyzve Hamleta k boji, dá na radu krále a použije otrávený kord, kterým Hamleta zraní. Hamlet se poté jeho kordu zmocní, zabije jím Leartese i samotného krále a umírá.
 • V posledním okamžiku života předává moc vojevůdci Frotinbrasovi a ten se stává dánským králem. Umírá i královna, neboť se napila z poháru, v němž bylo otrávené víno pro Hamleta.

 

Kompoziční plán

 • Děj je řazen chronologicky
 • Příběh má rychlý spád, brzdí ho však filozofické otázky a úvahy
 • Dílo je členěno na pět dějství (autor dodržuje Aristotelovo pětistupňové schéma):
  • Expozice (výklad) – smrt krále a svatba královny Gertrudy s Klaudiem
  • Kolize (srážka) – zjevení ducha mrtvého krále, který prozradí Hamletovi, že byl zabit Klaudiem
  • Krize (rozhodnutí) – Hamletovo předstírání šílenství
  • Peripetie (náhlý obrat) – obrazná hra v divadle, smrt Polonia
  • Katastrofa (konečný obrat) – Laertova snaha pomstít smrt Polonia; smrt královny, Klaudia, Laerta a Hamleta

 

Jazyk

 • blankvers (pětistopný jambický verš bez rýmů a strof)
 • nerýmovaný jambický verš o pěti stopách, končí na přízvučnou slabiku
 • kromě verše také próza a lidový jazyk
 • archaismy, historismy
 • ironie, sarkasmus; jistá stopa alegorie
 • autor často používá monology, ve kterých popisuje náladu postav

 

Časoprostor

 • Hra se odehrává v autorově současnosti (tj. počátek 17. století) na dánském hradu Elsinoru a v jeho blízkosti (např. na baště před hradem, v síni, v Poloniově domě). .

 

Hlavní postavy

 • Hamlet – kralevic dánský, zasmušilý smrtí svého otce, zamilován do Ofélie
 • Klaudius – dánský král, oženil se s Gertrudou již měsíc po smrti Hamletova otce, chce odstranit Hamleta
 • Horacio – Hamletův přítel, loajální Hamletovi
 • Polonius – nejvyšší komoří, kuje pikle s královským párem
 • Gertruda – Hamletova matka, dánská královna
 • Ofélie – Poloniova dcera, zamilovaná do Hamleta
 • duch Hamletova otce – pobízí Hamleta k pomstě

 

Ohlasy

 • osobnost Hamleta je dodnes chápána jako jedna z nejsložitějších Shakespearových postav
 • Hamlet ukázal několik tváří

 

Srovnání s jinými texty

 • základní kámen moderního dramatu
 • Shakespeare se inspiroval ve skandinávské pověsti z 12. století v níž princ Hamlet pomstí vraždu svého otce

 

Filmové adaptace

 • několik filmů: Hamlet 1948 (anglický film, 4 Oscary, režie: L. Olivier)
 • Hamlet 1990 (anglicko-americko-francouzský film, hlavní role M. Gibson)

 

Citát:

„Žít, nebo nežít — to je, oč tu běží:
zda je to ducha důstojnější snášet
střely a šípy rozkacené sudby,
či proti moři běd se chopit zbraně
a skoncovat je vzpourou…“

 

Vlastní názor

 • Hamlet měl být zobrazen jako kladná postava, ale nemyslím si, že člověk, který zabije tři osoby může být považovaný za „kladného“
 • Kniha se mi četla lehce, vyskytly se ale místa, kde jsem se nudil a musel jsem se donutit knihu dočíst