Já, Robot – rozbor díla (2)

rozbor-díla

 

Kniha: Já, Robot

Autor: Isaac Asimov

Přidal(a): Bogi

 

Isaac Asimov (1920 – 1992)

 • Vlastním jménem Izák Judovič Ozimov
 • Narozen 2. ledna 1920 v Rusku, ale v jeho 3 letech se rodiče přestěhovali do USA
 • Byl americký spisovatel, biochemik a jeden z nejúspěšnějších tvůrců žánru sci-fi
 • Napsal okolo 500 děl, ze kterých jsou nejznámější ty o robotech
 • Vyrůstal v New Yorku, kde vystudoval prestižní Kolumbijskou univerzitu
 • Začal publikovat v roce 1939 (časopisové otisky)
 • V roce 1958 opustil akademickou půdu a stal se svobodným spisovatelem
 • Jeho díla byla řazena do různých trilogií a sbírek
 • Získal řadu prestižních ocenění (Hugo, Locus…)
 • Zemřel na nákazu AIDS z transfuze krve

Další díla

 • Nadace
 • Nadace a Země
 • Nahé slunce
 • Soumrak

Zajímavosti

 • Asimov trpěl klaustrofilií, proto pro něj pobyt v uzavřených prostorech byl naopak příjemný.
 • Bál se létání, přesto jeho díla jsou plná kosmických letů.
 • Neuměl plavat ani jezdit na kole.

 

Zařazení do kontextu literatury

 • Období studené války
 • Rozvoj vědy, techniky, globalizace
 • polovina 20. století
 • Sci-fi literatura – vědecko-fantastická, čerpá z poznatků moderní vědy a techniky

 

Autoři tohoto období

USA

 • Robert A. Heinlein
  • Vlivný spisovatel Science fiction, společně s Asimovem a A. C. Clarkem známi jako „Velká trojka sci-fi“
  • Díla: Cizinec v cizí zemi, Cesta slávy, Měsíc je drsná milenka
 • Stephen King
  • Spisovatel hororů, scénárista, novinář, herec
  • Díla: Carrie, Prokletí Salemu, Osvícení, Svědectví

Velká Británie

 • John R. R. Tolkien
  • Anglický spisovatel, filolog, univerzitní profesor
  • Díla: Hobit, Pán prstenů, Húrinovy děti

 

Rozbor díla: Já, robot

 • Vydáno roku 1950
 • DruhEpika
 • Žánr: Povídkový soubor
  • Povídka je prozaický epický žánr krátkého či středního rozsahu. Je kratší než román a soustředí se na jeden aspekt života. Časté je sdružování do cyklů či sbírek.

 

Hlavní myšlenka (téma) a motivy

 • Autor nás provádí dalším příběhem o budoucnosti ze světa, který ovládnou technologicky roboti. Je popisován technický rozvoj a jeho následné dopady na lidstvo jako celek nebo na jednotlivce.
 • Kniha je postavena 3 základních robotických zákonech, které jsou mezi sebou hierarchicky provázané. Autor byl v tomto ohledu průkopník, další spisovatelé se inspirují jeho díly.

 

Robotické zákony

 • 1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby člověku bylo ublíženo.
 • 2. Robot musí uposlechnout příkazů člověka, kromě případů, kdy tyto příkazy jsou v rozporu s prvním zákonem.
 • 3. Robot musí chránit sám sebe před zničením, kromě případů, kdy tato ochrana je v rozporu s prvním nebo druhým zákonem.

 

Vypravěč

 • Er-forma i Ich-forma

 

Kompozice

 • Kniha rozdělena na 9 rozsahově větších povídek
 • Dějový postup je chronologický

 

Typy promluv

 • Přímá, polopřímá řeč a nepřímá řeč
 • Dialog, vnitřní monolog

 

Jazykové prostředky

 • Jazyk spisovný i nespisovný
 • Výskyt odborných termínů, metafor, přirovnání i vulgarismů

 

Časoprostor

 • New York, roku 2064
 • Planety: Země; Merkur, 1996–2046

 

Postavy

 • Susan Calvinová
  • robopsycholožka, pečlivá, rázná žena (výskyt ve většině povídek)
 • Mike Donovan a Greg Powell
  • technici, pečliví, testují roboty (výskyt v hlavních povídkách)
 • Stephen Byerley
  • starosta, později koordinátor, ve skutečnosti je robotem v lidském plášti
 • Peter Bogart
  • Pozdější ředitel pro výzkum po Alfredu Laningovi
 • Alfred Laning
  • Současný ředitel pro výzkum a vývoj

 

Povídky

 • Celé dílo je napsáno tak, že na sebe jednotlivé kapitoly buď odkazuji nebo přímo navazují. Některé postavy se objevují ve více kapitolách.

1) Robbie

 • postavy: holčička Glorie, robot Robbie, rodiče Westonovi
 • Doba děje: 1996 – 1998

Rodiče Westonovi pořídili své dceři Glorii robota, který se stal jejím parťákem. Glorie si s ním hrana na schovávanou a za odměnu mu vyprávěla pohádky, jenž měl moc rád. Různě spolu blbli v trávě a po okolí. Její matce se to příliš nelíbilo a snaží se přesvědčit svého manžela, během jeho zaslouženého nedělního klidu, že robot musí od dcery pryč, že ji nedělá dobře.

Přemluví ho, aby vzali Glorie do města a manžel Grace během toho vrátí robota zpět do společnosti pro výrobu robotů. Glorie je nešťastná a výlet považuje naopak za hledání ztraceného Robbieho zpět.Otec nakonec domluví ještě prohlídku ve společnosti, kde byl robot vyroben a Glorie ho zde uvidí a plná nadšení se k němu rozeběhne. Ze strany se na ní ale řití lokotraktor. Robbie se ale rozeběhne na pomoc a dceru zachrání.Matka usoudí, že robot nakonec v rodině bude zase přijatelný.

2) Hra na honěnou

 • postavy: Greg Powell, Mike Donovan, robot Rychlík (RCHK-10)
 • Časoprostor: 2015, planeta Merkur

Mike a Greg na základně na Merkuru mají úkol testovat nové roboty, kteří byli posláni ze Země. Je nutné pro budoucí chod základny sehnat chemický prvek selen, tak vyšlou nový typ robota, rychlíka, do akce k jezírku. Rychlík ale začne běhat kolem jezírka ve tvaru kružnice, takže se pro potřebný materiál není schopen dostat. Robot se totiž musí chovat podle základních robotických zákonů, ale nastala situace, že Rychlík nemůže do oblasti vstoupit, protože by hrozilo jeho zničení, ale zároveň musel plnit rozkazy člověka.

Merkur má řídkou atmosféru, proto záchrana Rychlíka, který neustále obíhal kolem, nebude snadná, jelikož na přímém záření slunečních paprsků vydrží jen chvíli. Na základně zůstaly zastaralí roboti, kteří se pohybují pouze tak, že na nich sedí člověk. Využijí podzemních chodeb a dostanou se co nejblíže k Rychlíkovi.

Komunikace s Rychlíkem se nezdá býti úspěšná. Současný nový povel nepřebil ten starší a rychlík se pořád točí. Je potřeba využít první zákon robotiky, a tak Greg se vydá na přímé Slunce se záměrem, že ho Rychlík zachrání. To se naštěstí stane a robot ho odnese zpět do bezpečí.

 

3) Rozum

 • postavy: Greg Powell, Mike Donovan, robot Chytroušek (CHTR-1)
 • Časoprostor: 2015, planeta Merkur (navazuje na předchozí povídku)

Mike a Greg společně sestrojili nový typ robota, který je schopný uvažovat zase o něco samostatněji než jeho předchůdci. Dokonce tak, že nemůže uvěřit, že by ho stvořili tak málo inteligentí bytosti, jako třeba lidé. Robot je přesvědčen, že ho stvořil Pán. Mike s Gregem se mu snaží předkládat různé důkazy, dokonce před ním skládají robota nového, ale Chytroušek je přesvědčen, že se vším stojí Pán.

Poté uvězní zmíněné pány v místnosti na základně. Jim nezbývá nic jiného než čekat na střídání posádek, protože se odsud nedostanou. Posádka se dostaví a Mike s Gregem odletí, protože ví, že Chytroušek sice věří v Pána, ale dělá přesně to, co má bez nejmenší chyby – řídí vesmírnou stanici bez lidského přičinění.

Celou dobu je vlastně chránil, protože oni by takto precizní řízení nedokázali…

 

4) Chyť toho králíka

 • postavy: Greg Powell, Mike Donovan, robot Dave
 • Časoprostor: Planeta Merkur, těžební doly na rudu (navazuje na předchozí povídku)

Další úkol před dvěma členy základny je poladit nastavení a opravit chyby u dalšího nového typu robota, který má na starost 6 „svých prstů“, což jsou další roboti. Problém je v tom, že pokud roboty nikdo přímo nesleduje, jejich chování a pohyby jsou velice divné a nevykonávají důlní práci.

Těžko jejich chování ověřit jinak než pozorováním, když je roboti nebudou vidět. Chodbami se k nim proplíží a zjišťují, že robot Dave přestane pracovat v případě vzniku hrozícího se nebezpečí, jako třeba zával.

Do vedlejší chodby hodí nálož, za účelem robota „odblokovat“, ale místo vedlejšího stropu se sesypal ten za jejich zády, čímž jsou uvězněni. Malým otvorem uvidí roboty, kteří nedaleko poskakují jako blázni. Powell vystřelí na jednoho z robotů. Dave se vzpamatuje a vysvobodí je, protože se u něj aktivoval první zákon.

 

Vliv a přijetí

Z dnešního pohledu Isaac Asimov patří mezi nejlepší autory a průkopníky žánru sci-fi. Na jeho pracích a myšlenkách je napsána řada dalších děl. Za nejlepší dílo se považuje Já, robot a 3 základní robotické zákony. Získal řadu prestižních ocenění.