Jak je důležité míti Filipa – rozbor díla

 

Kniha: Jak je důležité míti Filipa

Autor:  Oscar Wilde

Přidal(a): voldy

 

 

Podtitul:

Triviální komedie pro seriozní lidi

 

Dějinné souvislosti:

Světová literatura na přelomu 19. a 20. století. Konec 19. století je ve znamení velkých změn vedoucích ke katastrofickým představám a chaosu. Rychlé životní tempo, konkurenční boj a růst sociálních problémů vytvářejí společenské klima plné pesimismu a beznaděje. Dochází tak k nejistotě, neklidu a často se mluví o krizi myšlení a kultury vůbec. Další spisovatelé této doby: Walt Whitman, Paul Verlaine (prokletí básnici, umřeli ale o pár let dříve).

 

Autor:

Oscar Wilde (1854-1900) – anglický prozaik, dramatik, básník a esejista irského původu.

 

Život autora:

Jeho otec byl přední irský oční a ušní chirurg. Jeho matka byla úspěšná spisovatelka a irská nacionalistka (politcký směr vycházející z přesvědčení o výjimečnosti a zravidla i nadřazenosti vlastního národa). Studoval filologii v Dublinu a na Oxfordu, kde začal psát své verše a seznámil se s dekadentními názory. Žil svobodně, bez konvencí a bez ohledu na viktoriánskou společnost, čímž často pobuřoval (nosil sametové kalhoty po kolena, hedvábné punčochy se slunečnicí v klopě). Oženil s celkem bohatou ženou, která mu tímto umožnila žít relativně v luxusu. Měl dva syny, které měl velmi rád. Seznámil se s lordem Alfredem Douglasem a 4 roky poté byl obžalován z homosexuality, která byl v Anglii ilegální. Žena se od něj odvrátila a změnila sobě i synům příjmení. Po návratu z vězení se nechal přejmenovat na Sebastiana Melotha a potuloval se po Evropě, převážně ve Francii. Zemřel v bídě s podlomeným zdravím na meningitidu.

 

Dílo autora:

Mezi jeho významná díla patří jediný Wildův román Obraz Doryana Graye, odlišný životní postoj v protikladu k dobové morálce, zdůrazňuje osobitý systém hodnot: cesta ze životní nudy a konvenční společnosti vede přes smyslové prožitky a

cynické soustředění na vlastní život. Také napsal sbírku pohádek – Šťastný princ a jiné pohádky. Mezi známá dramata patří: Ideální manžel, Vějíř lady Windermerové

 

Rozbor literárního díla

Literární druh a žánrové zařazení: drama – komedie (satira – mnoho satirických prvků)

Námět: Jako inspirace stačila autorovi tehdejší společnost.

Myšlenka: nemáme si vše v životě tolik brát, jak různé bezvýznamnosti, tak i horší těžkosti. “Všechny bezvýznamnosti v životě máme brát vážně a všechno vážné máme brát s upřímnou a uváženou lehkovážností.” (Oscar Wilde)

Téma: vymyšlení fiktivní osoby, i lhář může mluvit někdy pravdu

 

Děj:

Dva mladíci, John Worthing (v čr Jack) a Algernon Moncrieff způsobí nedorozumění tím, že si vymyslí fiktivní osoby – Jack přítele Bunburyho a Algernon zhýralého bratra Ernesta (v čr Filipa). Jack se v Londýně vydává za Filipa (fiktivního Algernonova bratra) a uchází se o ruku Algernonovy sestřenice Gwendoliny Fairfaxové. Její matka, lady Bracknellová, však ženicha důkladně zpovídá. Když pátrá po jeho původu musí Jack nakonec přiznat, že je nalezenec (kdosi ho uložil do velké brašny v úschovně londýnského nádraží), čímž jí způsobí šok. Algernon odjede na venkov, kde se zamiluje do Jackovi schovanky Cecilie Cardewové, vydávaje se též za zhýralého bratra Filipa. Jeho tajemné existence Cecilii přitahuje. Když na venkovské sídlo přijede Gwendolina, a setká se s Cecilií dojde k dalšímu nedorozumění. Obě dívky milují Filipa a musí si uvědomit, kterého vlastně. Poté na venkov přijíždí i lady Bracknellová. V Cecíliině vychovatelce slečně Prismové pozná chůvu, jež se kdysi starala o dítě její sestry a zmizela s ním. Vysvětlí si dávný omyl – chůva zaměnila rukopis románu za dítě, jež se tak místo něj ocitlo v nádražní úschovně. Tak vyjde najevo, že Jack je Algernonův starší bratr, opravdu pokřtěný jako Filip. Hra končí zásnubami. Tato rozverná komedie není však pouze hrou, kde nelze nic brát vážně. Ve své podstatě se vysmívá konvenci, omezenosti, puritánskému svatouškovství a sentimentalismu anglické ,,vyšší‘‘ společnosti.

 

Postavy:

Jack Worthing – právník,zodpovědný, trošku zmatkuje, miluje Gwendolinu a je ochoten pro ní udělat vše, jako malého ho nechala na nádraží, celý život si myslí, že je sirotkem, ale na konci zjistí, že je starším bratrem Algernona

Algernon Moncrieff – vtipný, důmyslný muž, který miluje jídlo a Cecílii, kterou těžce hledal, protože její poručník Jack ji měl v utajení na venkově

 Gwendolina Fairfax – dcera lady Bracknellové, stále je trochu dětská, poměrně namyšlená, chytrá, na svou dobu asi i drzá ke své matce, miluje Filipa

Cecílie Cardew – prostořeká, nezajímá se o učení, nepozorná, lákají jí zkažení lidé, miluje Algernona

lady Bracknellová – vypočítavá, povrchní, hodně jí záleží na společenském postavení lidí, velice pečlivě vybírá, koho si její jediná dcera Gvendolína vezme

slečna Prismová – vychovatelka Cecílie, chytrá, vzdělaná, docela tvrdě odsuzuje požitkářský život; líbí se jí doktor Chasuble

 

Kompozice díla:

Děj se odehrává v autorově současném Londýně (byt Algernona) a na venkovském sídle ve Wooltonu. Děj je chronologický a je rozdělen do 3 dějství.

 

Jazyk a styl uměleckého díla:

Celé dílo je psané spisovnou češtinou, bez vulgarismů, ironické dialogy, břitký humor, ironie,epigramy (kritická, vtipná satirická báseň s pointou ostře se vyjadřující k určité události, osobě nebo jevu), sarkasmus, paradoxy, aforismy (krátký literární útvar, který obsahuje krátké pořekadlo, vtip,…)

 

Výrazová forma:

próza – drama

 

Hodnocení díla:

Dílo mi přišlo velice chytrá a docela zábavné, i když sem si myslela číst nějaké pasáže dvakrát, protože zápletka, s kterou autor přišel je opravdu, tak jednoduchá až se nad ní musíme kolikrát dlouho zamýšlet.

Další podobné materiály na webu: