Kritický realismus a jeho představitelé v české literatuře

 

 Jméno: Kritický realismus + představitelé

 Přidal(a): Tercek

 

 

 

 

80. léta 19. st.

♦zpočátku měl vědecké tendence,

♦znovuotevřená otázka rukopisů,

♦literatura nahrazuje dostatečně nerozvitý kulturní a politický život,

♦encyklopedické snahy (OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ – 1888),

♦vědecký revue ATHENEUM, realistický časopis ČAS (Jan Herben),

♦na rozvoji vědy se podílí založení České akademie věd (1890, mecenáš – Josef Hlávka),

♦ autoři sledují sociální a krajové prostředí (dialekt),

♦literatura má sloužit národním zájmům,

♦práce Otakara Hostinského (O REALISMU UĚLECKÉM) – upřednostňuje realistický přístup a šíří dílo R. Wagnera,

♦realismus se díky spol. podmínkám plně nerozvinul, v 80. letech stále převažují básnické útvary, nedostatečný rozvoj románové tvorby,

♦vědecká práce T. G. Masaryka (ČESKÁ OTÁZKA, NAŠE OBROZENÍ A NAŠE REFORMACE, JAN HUS)

 

  1. próza: historická (A. Jirásek, Z. Winter)

venkovská (K. V. Rais, T. Nováková, J. Holeček, J. Herben, J. Š. Baar)

  1. drama (L. Stroupežnický, G. Preissová, bratři Mrštíkové)

venkovská tématika: venkov viděn jako místo konfliktu a předmět kritiky: mládá X stará generace, sektaření, pronikání německého kapitálu

 

Teréza Nováková

♠zajímá se o oblast Východních Čech

♠píše venkovskou tématiku

♠práce jsou monografické (sledují osudy jedné postavy, která je v popředí, pozn. red.)

♠dílo: MALOMĚSTSKÝ ROMÁN

  • sleduje osudy dcery Karla Havlíčka Borovského – Zdenky
  • snaha poukázat na společenské předsudky
  • výjimka – zde se neobrací k venkovu

 

JAN JÍLEK, JIŘÍ ŠMATLÁN

NA LIBROVĚ GRUNTĚ, DĚTI ČISTÉHO ŽIVÉHO – problém sektaření

 

Antal Stašek

♠soustředí se na oblast Podkrkonoší

♠dílo:  BLOUZNIVCI NAŠICH HOR – nevzdělanost, spiritismus, sektaření, tři díly

 

Josef Holeček

♠prozaik, žurnalista

♠obdivovatel jihoslovanské tvorby (písní)

♠zajímá se o Jižní Čechy

♠dílo: NAŠI – románový cyklus

 

Alois Jirásek

♠narozen v Hronově (v okolí Hronova se odehrává i dílo)

♠prozaik, historik, profesor v Litomyšli, výtvarně nadaný (přítel -> Mikuláš Aleš)

♠navazuje na Palackého, Pelcla

znaky: téma – historické události

– neprokreslená psychologie postav

– hlavním hrdinou je kolektiv

– ženské hrdinky jsou zastoupeny minimálně

dílo můžeme rozdělit do tří skupin: doba husitských válek (vychází z Palackého), doba pobělohorská (doba temna), doba národního obrození

 

  • doba husitská: trilogie: MEZI PROUDY – počátky husitského hnutí

             PROTI VŠEM – vrchol husitského hnutí

             BRATRSTVO – doznívání husitských ideálů, Slovensko – skupina Bratříků pod vedením Jana Jiskra z Brandýsa

 

HUSITSKÝ KRÁL – nedokončen, o Jiřím z Poděbrad

 

  • doba pobělohorská: SKALÁCI, SKÁLY – zachycují selské bouře na Náchodsku

 PSOHLAVCI – boj Chodů za svá práva, Jan Sladký Kozina a Lomikar

TEMNO – 20. léta 18. st., působení jezuitů v Čechách, pálení zakázaných knih, postava jezuity Koniáše X Machovec, který čte zakázané knihy

  • doba národního obrození: L.VĚK – pětidílný román, předlohou: František Ladislav Hek – byl vlastenec a vzdělanec, který přes nevoli otce odchází do Prahy a do Dobroušky se vrací jako šiřitel vzdělání; zfilmováno Františkem Filipem

U NÁS – čtyřdílná kronika, NO v místě jeho bydliště

FILOSOFSKÁ HISTORIEpovídka, osudy 4 přátel, 1848 – gymnazisti Litomyšl

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ

Z ČECH AŽ NAKONEC SVĚTA – přepracovaná verze, Václav       Šašek z Béžkova

drama: JAN HUS, JAN ROHÁČ Z DUBÉ, JAN ŽIŽKA, LUCERNA – báchorka

 

Josef Svátek

♠konvenční literatura (přizpůsobit se čtenáři)

♠dílo: PAMĚTI KATA MYDLÁŘE – o rodině kata Mydláře

 

Karel Glostermann

♠oblast Šumavy

♠v tvorbě se objevuje průnik německého kapitálu,který ničí naše podnikatele

♠dílo: MLHY NA BLATECH

 

Zikmund Winter

♠historik, prozaik, dějepisec -> střední škola

♠Staré Město -> Rakovník (zajímá se o historii 14.-17. st.)

♠český obchod, vývoj církve, vysoké školy

♠člověk a jeho psychologie, osudy -> určitá historická doba

dílo: nejprve psal povídky

ROZINA SEBRANEC – povídka, nalezené dítě -> snášela ústrky

MISTR KAMPANUS – O Janu Kampanu Vodňanském, humanismus, akademická půda UK -> pobělohorská doba, Kampanus -> snaha zachránit univerzitu před katolizací, koncertuje od Jednoty bratrské, páchá sebevraždu

 

Karel Václav Rais

♠prozaik, novinář

♠dílo: ZAPADLÍ VLASTENCI – doba NO, oblast Podkrkonoší

          ZÁPAD -2. pol. 19. st., Českomoravská vrchovina, kladné vlastnosti venkovských lidí, farář Kalous zasvěcuje celý svůj život službě lidem, umírá při odchodu do důchodu, když opouští svou faru

         VÝMIKÁŘI – vztah starých lidí k mladším, na něž jsou odkázáni

PANTÁTA BEZOUŠEK – vztah venkovana k městu

KALIBŮV ZLOČIN – nešťastné manželství nenasytné ženy a naivního muže

 

Václav Beneš Třebizský

♠dílo: historická próza (doba husitská), V ZÁŘI KALICHA

 

Jindřich Šimon Baar

♠prozaik, básník, sběratel pohádek

♠věnoval se rodnému Chodsku

♠dílo: PANÍ KOMISÁRKA, OSMAČTYŘICÁTNÍCI, LŮSY – historická trilogie, působění B. Němcové na Domažlicku

 

Realistické drama

♠hlavní scéna – Národní divadlo

♠skupina profesionálních herců (Jindřich Mošna, Otýlie Sklenářová)

♠dramatik a režisér – František Adolf Šubert

 

Ladislav Stroupežnický

♦dramatik ND

♦dílo: NAŠI FURIANTI – spor o místo ponocného, vysloužilý voják a krejčí, charaktery lidí – tvrdohlavost, pýcha

ZVÍKOVSKÝ RARÁŠEK, PANÍ MINCMISTROVÁ – M. Dačický z Heslova (zfilmováno pod názvem Cech panen kutnohorských)

 

Gabriela Preissová

♦ženské hrdinky

nářečí – autentičnost

♦dílo: GANZDINA ROBA – hlavní postava Eva, vdaná žena – švadlena se zamiluje do Mánka. K lásce se přiznává a odchází za Mánkem do Rakous. Mánek její cit odmítá a Eva spáchá sebevraždu. Zhudebněno Bohuslavem Foerstem pod názvem Eva.

JEJÍ PASTORKYŇA – příběh mlynářky Kostelničky, která chce uchránit před hanbou svou schovanku Jenůfu – zabíjí její dítě, které Jenůfa porodila jako svobodná matka. Zhudebnil Leoš Janáček.

 

Alois a Vilém Mrštíkovi

♦venkov, zvyky, obyčeje, nářečí

♦dílo: MARYŠA

drama o pěti dějstvích

Maryša Lízalová je mladá žena přinucená vdát se za staršího, bohatého sedláka Vávru. Miluje ovšem Francka. Vávru zabíjí.

ROK NA VSI – próza, venkovská kronika