Kulička – rozbor díla k maturitě

rozbor-díla

 

Kniha: Kulička

Autor: Guy de Maupassant

Přidal(a): spisovatel

 

 

Autor: Guy de Maupassant

 • Francouzský spisovatel
 • Představitel literárního realismu a naturalismu
 • Pocházel ze zámožné rodiny
 • Účastnil se prusko-francouzské války
 • Přestěhoval se do Paříže- námořnický úředník
 • Redaktor- Le Figaro, Le Gaulois
 • Měl syfilis- deprese- pokus o sebevraždu- umírá

Další díla

 • Miláček- román, cílevědomý kariérista využívá k dosažení rychlého vzestupu ženy
 • Povídky- Horla, Slečna Fifi
 • Romány- Petr a Jan, Naše srdce, Silná jako smrt

 

Zařazení do období

 • Francouzský spisovatel 2. poloviny 19. století
 • Naturalismus- přesný, vědecky objektivní záznam skutečnosti
  • zachycení nezkreslené reality
  • pesimismus, surovost
  • zaměření- lidská spodina, drastické scény
 • Émile Zola- Zabiják- líčí strašlivý úpadek lidí postižených alkoholismem
 • F. M. Dostojevskij- Zločin a trest, Bratři Karamazovi, Idiot
 • Gustav Flaubert- Paní Bovaryová

 

Realismus

 • 2. pol. 19. století
 • rozvoj přírodních věd (Darwin, Purkyně); rozvoj průmyslu (dovršování průmyslové revoluce – Z Evropa, USA, železnice, ocel)
 • rozumové poznání se začalo stavět nad fantazii a citovost

 

Rysy literárního realismu:

 • průměrný, typický člověk
 • autor nevstupuje do děje – objektivita, neosobní (pouze poukazuje na určité rysy)
 • člověk – produkt vlivů dědičnosti, prostředí a výuky
 • romány, povídky, drama, fejetony, publicistika
 • na konci 19. stol. se začíná vyskytovat naturalismus
  • přírodopisný výklad života člověka
  • realismus v extrému
  • nevyhýbá se ničemu

 

Rozbor díla: Kulička

Literární druh: epika

Literární žánr: povídka

Datum vydání: 1880

 

Téma a motivy

 • Téma – Lidé z nižších společenských vrstev (prostitutka) mohou morálně převýšit bohatší lidi z vyšších společenských kruhů.
 • Motivy – prusko-francouzská válka, prostitutka, morálka, vydírání, kritika, společenské rozdíly, změna morálních hodnot, dostavník, hostinec, politická situace

 

Kompozice

 • povídka, dělena na odstavce
 • popisný úvod – situace ve válkou zpustošené Francii
 • chronologické vypravování děje, který se odehrává během několika dnů
 • uzavřený závěr – Kulička odsoudí osazenstvo dostavníku

 

Jazyk a styl

 • Slohový postup vyprávěcí a popisný
 • Chronologický postup kompozice
 • Er-forma
 • Satira
 • Hovorová řeč, nářečí
 • Častá přirovnání, kritika, objektivita
 • Realistický pohled na tu dobu
 • Téma- kritika proměnlivosti chování lidí, využívání těch druhých, obětavost

 

Prostředí

 •  Prusko- francouzská válka, 1870, v Normandii

Postavy

 • Alžběta Roussetová – kulička, prostitutka, hodná, má svůj žebříček hodnot, cestující jí opovrhují, bonapartistka, kyprá, sličná
 • Pan Loiseau – majitel obchodu s vínem, vychytralý podvodník, humorný
 • Paní Loiseaová – statná, rázná, vnášela do manželova obchodu řád a počtářského ducha
 • Pan Carré- Lamadon – vážený člověk, s pevným postavením v bavlnářském průmyslu (majitel 3 přádelen), člen městské rady
 • Paní Carré-Lamadonová – mladší, drobná, hezká
 • Hrabě Hubert de Bréville – člen městské rady, majetný, vedoucí představitel strany orleanistů
 • Hraběnka de Bréville – výtečné vystupování, skvělá hostitelka
 • Jeptišky – stará- s jizvami na tváři od neštovic, mladá- hezká, křehká
 • Cornudet – demokrat, hodný, ochotný, alkoholik, zrzavý plnovous
 • Follenvie – majitel hostince, tlustý

 

Děj

Děj se odehrává ve Francii po Prusko-francouzské válce, kdy byla Francie poražena. Po celé Francii se potulují zbytky německých vojsk a ničí vše co jim přijde do cesty.

Jednoho mrazivého zimního rána se tři bohaté a vážené manželské páry setkávají v dostavníku do Le Havre, aby se vyhnuly nebezpečí, které skýtali Němci. Společně s nimi cestu sdílí také dvě jeptišky, demokrat Cornudet a prostitutka Kulička, kterou bohaté paničky opovrhují. Po cestě kočár zapadá v závějích a doba cesty se neustále prodlužuje. Po cestě nikde nemohou narazit na nějaký hostinec a všichni mají hlad, když najednou kulička vytáhne koš plný jídla a začne jíst. Její spolucestující se na ni závistivě dívají, protože oni nemají ani trochu jídla. Kulička se s nimi podělí.
Večer dostavník zastaví skupinka pruských vojáku a všichni cestující jsou nuceni strávit noc v jakémsi hotýlku, kde je ubytován i německý důstojník, který si ještě ten večer Kuličku vyžádal, ale Kulička ho odmítla, protože to je Prušák a ona se cítí jako vlastenka. Ráno zakázal důstojník zapřáhnout koně a vyjet, takže jsou všichni nuceni nadále zůstat v hotýlku. Večer se situace znova opakuje – důstojník si zase vyžádá Kuličku, která ho opět odmítne. Ráno je znova zakázán odjezd. Po několika dnech se situace vyhrotí, protože se cestující chtějí dostát do Le Havru a nakonec se jim pod psychickým nátlakem podaří Kuličku přemluvit, aby se podvolila důstojníkovi. Následující ráno jsou koně zapřaženi a je povolen odjezd. Cestující nasedají do dostavníku. Po cestě si začnou cestující vybalovat jídlo a jíst. Kulička se na ně jen dívá, protože všechno jídlo zapomněla v hotýlku a nikdo se s ní nepodělí, protože s ní zase opovrhují, protože to je jen prostitutka. Příběh končí tím, že se Kulička rozbrečí.

 

Okolnosti vzniku díla

 • Nejslavnější autorova povídka
 • Prvně vydána v roce 1880- autorova prvotina
 • Poukazuje na předsudky vůči prostitutkám, na odlišnost lidí podle bohatství

Další podobné materiály na webu: