Má veselá jitra – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Má veselá jitra

Autor: Ivan Klíma

Přidal(a): Peckovka

 

 

 

 

Stručně o autorovi: (v současné době nejpřekládanější žijící český autor)

Narozen 14.9.1931, český spisovatel a dramatik s židovskými kořeny. Za druhé světové války strávil něco přes 3 roky v koncentračním táboře Terezín (dostal se z něj ve 14 letech). Vystudoval gymnázium a FF UK. Redaktor časopisu Květy (1959-1963). Později přispíval do Literárních novin, Literárních listů a do časopisů Kveten, Orientace, Plamen. V roce 1953 vstoupil do KSČ odkud byl roku 1967 vyloučen. V roce 1968 vstupuje do strany znovu, ale dva roky na to je opět vyloučen. Mezitím v roce 1969 odjíždí do USA, kde působí jako hostující profesor na Michiganské univerzitě. V roce 1970 se vrací, jelikož mu byl pobyt v Americe cizí a táhlo ho to domu. Zde je již, ale zakázaným autorem. Jeho tvorba vychází samizdatově a exilově, živil se dělnickými profesemi – život po tomto roce popisuje právě v souboru povídek Má veselá jitra.Jeho tvorba je velmi pestrá, píše prózu, dramata, eseje, fejetony a knížky pro děti.

 

Zasazení díla do kontextu české poválečné literatury:

Toto dílo je psané na konci 70. let, kdy měl autor zákaz publikovat. Jeho tvorba z tohoto období se tedy řadí k Neoficiální a samizdatové literatuře 70. a 80. let. Jeho tvorba vycházela exilově či samizdatově. V souboru povídek Má veselá jitra píše především o to  jak se žilo lidem, kteří se odmítali podřídit totalitnímu režimu.

 

Jazyková stránka textu:

Psáno v ich-formě, používá hovorový jazyk, objevuje se ironie, patrná je i inspirace Karlem Čapkem ( líčení všedních situací) on je ale doplňuje oživujícími momenty

 

Děj: (vybraná povídka – V úterý ráno – sentimentální povídka)

 

Celá kniha obsahuje sedm povídek, které jsou nazvány dnem v týdnu s podtitulem, který je charakteristický pro danou povídku. Jednotlivé povídky však mezi sebou mají delší časový odstup než-li jeden den, třeba i několik let. Autor zde hodně čerpá ze svých vlastních osobních zážitků.

 

V úterý ráno – sentimentální povídka

V této povídce se autorovi ozve jeho láska, milenka z dob studií na VŠ, která emigrovala do Ameriky. Nyní se mu ozve, žije v cizině a za manžela má bohatého  obchodníka, nyní je však v Praze a chce se s ním setkat. Autor tedy líčí jejich dřívější poměr, aby uvedl čtenáře do obrazu. Po té co se sejdou, si spolu, povídají a vzpomínají. Chtějí spolu podniknout to co dřív, ale shodou okolností se jim to nepodaří. Ona nedokáže pochopit proč neemigruje do Ameriky, kde by měl volnou ruku, když tady je zakazována  omezován, on jí ale vysvětluje, že právě tady má domov a přátelé.

 

Charakteristika postav povídky:

Vypravěč- sám autor, spisovatel, jež je po návratu z Ameriky zakázán – nesmí publikovat, je sledován a odposloucháván, hodně upozorňuje na to, že jeho domovem jsou Čechy, kde je jeho mateřský jazyk, přátelé…, píše zde o problémech všedního dne

 

Lída- milenka z dob studií na VŠ, emigrovala, žije nadále v cizině se zámožným manželem

Další podobné materiály na webu: