Noční let – rozbor díla

rozbor-díla

 

Kniha: Noční let

Autor: Antoine de Saint-Exupéry

Přidal(a): Martina Hladíková

 

Antoine de Saint-Exupéry

 • Francouzský prozaik a publicista.
 • Již od dětství projevoval výtvarné a literární nadání, ale také zájem o letectví.
 • Nechal se zaměstnat u různých leteckých společností, létal do Ameriky i Afriky. Přežil 2 havárie.
 • Do USA odešel na začátku 2. světové války, tam se stal průzkumným letcem.
 • Některé své knihy i ilustroval (včetně Malého prince).
 • Ve svých dílech zmiňuje letectví.
 • Není známo přesné datum smrti, pravděpodobně byl sestřelen ve 2. světové válce ve Středomoří.
 • Získal mnoho ocenění, jak za tvorbu, tak za hrdinské činy během války.

 

Další díla:

 • Malý princ
 • Kurýr na jih
 • Válečný pilot
 • Citadela

 

Literárně-historický kontext

Obecně kulturní kontext:

 • Představitel meziválečné literatury je autor a řadí se do francouzského realismu

 

Meziválečná literatura

 • Válka, ta světová způsobila po celé Evropě hluboký duchovní i společenský otřes, výraznou stopu zanechala i v literatuře.
 • Literatura líčila válečné hrůzy a varování před tím, aby se již tato situace nikdy neopakovala.
 • Převažují často autobiografické prožitky hrůz právě z války, které byly opravdu realistické.
 • Zachycení psychických proměn hrdinů
 • Nenávist k jakýmkoli projevům války a hlavně vlastenecké prvky
 • Autoři často realitu nijak nezkreslují, zobrazují skutečnost, tak jak byla – objektivní.

 

Další autoři tohoto období:

 

Francouzský realismus

 • Do Francie nastoupil v 30. letech 19. století
 • Za zakladatele francouzského realismu je považován Stendhal
 • Důraz je kladen na skutečnost, realitu
 • Nová témata (život nižších vrstev společnosti, sociální problémy)
 • Postavy jsou ovlivňovány prostředím, odkud pocházejí
 • Autoři se zaměřují na konkrétní fakta
 • Přesné a všestranné studium společenského života ve všech jeho problémech
 • Zabývá se všemi společenskými vrstvami ve všech situacích
 • Zobrazení běžného průměrného člověka nebo skupiny lidí – typický člověk, který se vyvíjí
 • Objektivní přístup k tématu

 

Další autoři tohoto období:

 

Rozbor díla: Noční let

Téma:

 • Profesionalita a splnění určených úkolů. Nevyhnutelnost a přijetí lidského osudu. Autor čerpá z vlastních zážitků – pracoval také jako pilot v poštovní společnosti.

 

Motivy:

 • Let, pilot, odpovědnost, morálka, disciplína, lidský život, mezilidské vztahy, myšlenky, smíření se se smrtí, pochybení, smrt.

 

Literární druh:

 • Epika (na rozdíl od lyriky zachycuje děj)

 

Literární žánr:

 • Román (rozsáhlý epický žánr)

 

Literární forma:

 • Próza (text psaný do odstavců a kapitol)

 

Kompozice:

 • Er-forma
 • 2 linie (obě chronologické), které se nakonec spojí v jeden příběh

 

Postavy:

 • Fabien – Poštovní pilot. Létá již dlouho a je velmi zkušený. Klade si za vinu, že se ztratil a zanedlouho zemře, protože mu dojde nad mořem palivo. Myslí na to, co si o něm Riviér a ostatní pomyslí, ale je klidný a smířený se smrtí.
 • Riviére – Ředitel letectva poštovní společnosti. Plánuje lety a koordinuje piloty. Chová se k nim velmi profesionálně, odměřeně a přísně. Myslí si, že je důležité, aby si se svými podřízenými nevytvářel přátelské vztahy. Bere svoji práci velmi vážně, protože si je vědom své odpovědnosti za životy jiných. Fabienovu smrt si vyčítá a považuje ji za svoji chybu. Přesto pokračuje v práci a posílá dalšího pilota na cestu.
 • Robineau – Inspektor. Nejprve si s Riviérem nerozumí, protože oba mají jiné pracovní názory. Robineau je k pilotům přátelský a nevyžaduje po nich tak velkou disciplínu jako Riviére. Po Fabienově smrti se oba muži více sblíží.

 

Časoprostor:

 • Letiště v Buenos Aires (Argentina), nad mořem na cestě mezi Patagonií a Buenos Aires
 • Děj se odehrává v průběhu 1 noci

 

Jazykové prostředky:

 • Spisovný jazyk
 • Časté vnitřní monology (Fabianovy myšlenky)
 • Filozofické a úvahové pasáže
 • Důraz je kladen na popisy pocitů jednotlivých postav
 • Metafory (přenášení podobnosti na základě vnější podobnosti)
 • Personifikace (věci a abstraktní pojmy získávají lidské vlastnosti a jednání – hvězdy se smějí)

 

Děj:

Fabiena při letu s poštou zastihne bouře. Přestože je zkušený pilot, ví, že se nedokáže zachránit, protože díky světlici zjistí, že se nachází nad mořem a nemůže nikde přistát. Letí ke hvězdám a ví, že mu brzy dojde palivo a on zemře.

Mezitím jeho nadřízený, ředitel letectva Riviére plánuje další lety. Je na své podřízené přísný, protože cítí velkou odpovědnost nad jejich životy. Fabienova manželka přijíždí na letiště a čeká s Riviérem na svého manžela. Tomu je však jasné, že Fabien let ve špatném počasí nemohl zvládnout. Fabien je nezvěstný, ale pro Riviéra nic nekončí. Plánuje vzlétnutí dalšího letadla.