Obsluhoval jsem anglického krále – rozbor díla (2)

 

Kniha: Obsluhoval jsem anglického krále

Autor: Bohumil Hrabal

Přidal(a): Jimhen

 

 

 

• jedná se o epický prozaický text

Román je prozaický epický žánr, smyšlené vyprávění. Vývoj románu je dlouhý, což se výrazně projevuje na proměnlivosti jeho struktury.Na rozdíl od povídky nebo novely je román co do rozsahu delší(40 000 slov, ale nejedná se o závazné pravidlo) a komplikovanější– často rozvíjí příběh několika směry, zachycuje více hlavních postav a mnoho postav vedlejších.

• kniha zachycuje životní dráhu a osobnostní dozrávání číšníka a hoteliéra v okolnostech politických zvratů v průběhu 20. – 50. let 20. století –vývojový román

• psáno ich-formou – autor se ztotožňuje s hlavním hrdinou

• místo děje: různá místa v Čechách – různé hotely, kde hlavní hrdina pracoval

• kniha je dělena na 5 kapitol –  původně to měly být samostatné povídky, ačkoliv na sebe dějově navazovaly (každá kapitola začíná stejnou větou:„Dávejte pozor, co vám teďka řeknu„a končí: „Stačí vám to? Tak tím dneska končím.“ Tím Hrabal vytváří rámec, který drží knihu pohromadě.)

 

• Vypravěč a hlavní hrdina příběhu se jmenuje Jan Dítě.Je celoživotně pronásledován pocitem méněcennosti nejen díky své výšce, snaží se být nejlepší z nejlepších. Dítě nikdy není delší dobu šťasten. Vždy když naplní své přání, přijde na to, že mu to nepřináší trvalé uspokojení, a je to tedy k ničemu. Společnost navíc tímto hrdinou opovrhuje, protože ho vidí jako člověka, který se staví vždy na stranu silnějšího.(sympatie k Němcům za války)

Touží po bohatství a uznání ve své profesi, touží po milující ženě- ale dostává se mu jich jen krátce. Není uznán ani jako árijec, ani jako milionář.

 

• v knize můžeme vidět dlouhá souvětí, což je typický Hrabalův znak. Používá zde metodu koláže, když píše jednotlivé příběhy, které spolu zdánlivě nesouvisí.

Můžeme zde vidět mnoho kontrastů, například ošklivost a krása, krutost a něha a podobně. Hrabal se v díle nevyhýbá se erotice, černému humoru ani groteskním scénám. Používá hovorový, trefný a někdy dokonce až drsný jazyk.

Velkou inspirací při psaní knihy byly autorovi vlastní zážitky, a také postavy mají předlohu ve skutečných lidech, kteří Hrabalovi příběhy vyprávěli.

 

Děj:

Hlavní hrdina již ve 14ti letech pracuje v hotelu Praha, pak přestoupí do hotelu Tichota a nakonec pracuje v hotelu Paříž pod hlavním vrchním Skřivánkem, který obsluhoval anglického krále.

Přijde válka a on, zamilován do Němky odjíždí z Čech. S Němkou má syna. Během války přijde o syna i ženu, ale přijde k majetku. Vybuduje si vlastní hotel a konečně se mu splní sen, stane se milionářem, ale v hloubi srdce není šťasten, protože o to nejcennější přišel. Během znárodňování ztrácí svůj hotel V Lomu a dostane se do vězení mezi milionáře, ke je jim možná lépe než doma. Po této zkušenosti odjíždí dělat práci dřevorubce. Nakonec dělá cestáře v zapadlé vísce a je konečně šťastný.

 

Autor:

Bohumil Hrabal byl český prozaik, jeden z nejvýznamnějších a nejosobitějších spisovatelů druhé poloviny 20. století. Stal se nejpřekládanějším autorem 20. století. Za své dílo byl několikrát oceněn nejen v České republice, ale i v jiných zemích. V jeho dílech je velice zřejmá autobiografičnost, protože hojně čerpal z životních zkušeností.

•Dílo Obsluhoval jsem anglického krále je obecně považováno za vrchol Hrabalovi tvorby a obdržel za něj Národní cenu české republiky. Hrabal knihu dokončil už v roce 1971, ale oficiálně byla v Česku vydána až roku 1989. Za hlavní důvod zákazu byly uváděny příliš otevřené erotické scény, ale Hrabal ve knize zesměšňuje všechny totalitní režimy a striktně odmítá černobílé vidění 2. světové války a jejich následků, což bylo pro dřívější vydání knihy nepřípustné.

– nebyl členem komunistické strany, v 70. a 80. letechměl problémy, kdy nemohly být vydány všechny knihy, které napsal, a proto některé vyšly až v exilu

– v roce 2006 byl natočen,režisérem Jiřím Menzelem, stejnojmennýfilm. Film získal ocenění Český lev jako nejlepší film roku 2006.

 

Dílo:

Perlička na dně– sbírka povídek (v každém člověku je něco krásného (i v tom největším grázlovi). Je velmi důležité tu perličku najít.

Ostře sledované vlaky– novela s tématem okupace

Taneční hodiny pro starší a pokročilé –  novela skládající se z jedné nekonečné věty, literární experiment

Postřižiny, Slavnosti sněženek,Příliš hlučná samota


současníci B. Hrabala:

Próza 70. a 80. let

oficiální: Vladimír Páral (Milenci a vrazi, Soukromá vichřice, Playgirls I., II.)

Ota Pavel (Jak jsem potkal ryby, Smrt krásných srnců, Pohádka o Raškovi)

Radek John (Memento)

sci-fi – Josef Nesvadba, Ludvík Souček

samizdatová a exilová: Milan Kundera (Směšné lásky, Nesnesitelná lehkost bytí,

Jakub a jeho pán)

Josef Škvorecký (Prima sezóna, Zbabělci, Tankový prapor, Mirákl)

Ludvík Vaculík (Rušný dům, Morčata, Český snář)

Ivan Klíma (Má veselá játra, Láska a smetí)

Eva Kantůrková (Přítelkyně z domu smutku, Smuteční slavnost)

 

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.