Obsluhoval jsem anglického krále – rozbor textu

rozbor-díla

 

Kniha: Obsluhoval jsem anglického krále

Autor: Bohumil Hrabal

Přidal(a): klaruncicka

 

Výňatek – umělecký text:

Tak jsem jednou k půlnoci nesl minerálky tomu zástupci firmy Berkel, ten, kterej nám dodal váhy skoro lékárnický a ten tenounce řezací strojek na uherský salám, a ani jsem nezaťukal a vešel jsem a tam jsem viděl toho zástupce, jak seděl na koberci, zase jako vždycky, on jak se najedl, tak šel rovnou na pokoj a tam se vysvlékl do pyžama, a tak seděl na bobku a já jsem nejdřív myslel, že si vykládá pasiáns nebo sám sobě karty, ale on se blaženě usmíval, celej zalitej štěstím jako malý dítě, a po celým koberci pomalu kladl jednu stokorunu vedle druhý, už jich měl půl koberce a pořád to bylo málo, protože z aktovky vytáhl další balík bankovek a kladl je pěkně do řady, tak přesně, jako by měl namalovaný na koberci čáry, rastry, vždycky každou stokorunu do jakoby předem namalovanýho obdélníčku, a když dokončil řadu a ty řady byly tak přesně zaříznutý jako včelí plástve medu, zadíval se blaženě na ty stovky, dokonce spráskl tlusté ruce a pak si oběma rukama pohladil tváře plný dětskýho nadšení, a tak si držel tváře v dlaních a kochal se těma bankovkama, a pak zase pokračoval a dál lípal ty stovky na podlahu, a když některá stovka byla obrácená rubem na líc nebo vzhůru nohama, obrátil ji tak, aby všechny byly stejný, a já jsem stál a bál se zakašlat a odejít, ty peníze bylo celý jmění, kachlíčky jedna jako druhá, a hlavně to obrovský nadšení a ta tichá radost mně otevíraly i moje perspektivy, protože já jsem měl ty peníze zrovna tak rád, ale na tohle jsem nepřišel, to se mi objevil i můj obraz, jak všechny peníze, co vydělám, jak ne zatím do stovek, ale do dvacetikorun, a ty dvacetikoruny si budu taky takhle rovnat, pocítil jsem obrovskou rozkoš, když jsem se díval na toho tlustého dětinského muže v pruhovaném pyžamu, a už jsem věděl a viděl, že to bude i můj úkol do budoucnosti, taky takhle jednou se zavřít nebo zapomenout zamknout, a přesto vykládat si na podlaze obraz své moci, své schopnosti, své obrazce, ze kterých je skutečná radost…

 

Rozbor uměleckého textu:

  • Jako umělecký text jsem vybrala úryvek z první kapitoly Sklenice grenadýny (str. 35-36), protože na tomto úryvku můžeme doložit typický Hrabalův styl.  Literární druh knihy je próza, literární žánr román. Pro Hrabala jsou typická velmi dlouhá souvětí a text člení do odstavců pouze výjimečně. Tento úryvek je jedna dlouhá věta.
  • Kniha vznikla v roce 1971, v samizdatu vyšla 1974 a v oficiálním tisku 1989. Kniha je rozdělena na 5 kapitol: Sklenice grenadýny, Hotel Tichota, Obsluhoval jsem anglického krále, A hlavu jsem už nenašel a Kterak jsem se stal milionářem. Každá kapitola začíná: Dávejte pozor, co vám teďka řeknu. Každá kapitola končí: Stačí vám to? Tím dneska končím. Poslední kapitola však končí: Stačí vám to? Tím ale opravdu končím. Autor původně zamýšlel jednotlivé kapitoly jako samostatné povídky, ale příběhově na sebe navazují. Z doslovu se od autora dozvídáme, že byl text psán metodou automatického psaní a podepsal se na něm vliv surrealismu.
  • Hlavním hrdinou a vypravěčem je pikolík Jan Dítě, který začíná jako prodavač párků na nádraží. Kvůli své výšce a společenské nedůležitosti trpí komplexem méněcennosti a snaží se být nejlepší z nejlepších. Nejdříve pracuje v hotelu U zlatého města Prahy a za peníze, které má jako pikolík, chodí do nevěstince k Rajským. Zástupce firmy van Berkel dohodí Dítěte do lepšího hotelu Tichota. Nakonec pracuje v hotelu Paříž pod hlavním vrchním Skřivánkem, který obsluhoval anglického krále. Přijde válka a on, zamilován do Němky, odjíždí z Čech. S Němkou má syna, ale během války o něj i o ženu přijde, ale přijde k majetku. Vybuduje si vlastní hotel a tím se mu splní sen. Stane se milionářem, ale přesto není šťasten, protože o to nejcennější přišel. Během znárodňování svůj hotel V Lomu ztrácí a dostane se do vězení mezi milionáře. Po této zkušenosti odjíždí dělat práci dřevorubce. Nakonec dělá cestáře v zapadlé vísce a je šťastný.
  • Vypravěč: ich forma- autor se ztotožňuje s hlavním hrdinou. Vyskytuje se zde nespisovný jazyk. Místo: různá místa a hotely v Čechách, kde hlavní hrdina pracoval. Čas: život číšníka v průběhu 20.-50. let 20. století – vývojový román.
  •  V knize můžeme vidět mnoho kontrastů, například ošklivost a krása, krutost a něha a podobně. Vyskytuje se zde i erotika (návštěva nevěstince). Autor používá hovorový jazyk, slang a obecnou češtinu (štamgasti). V knize se vyskytují nespisovná slova (těžkej, všecko, vona), přirovnání (,,Strhávat ze sebe šaty jako starý plakát, jako starou tapetu ze zdi…“), oslovení (pane šéf, malej, synáčku, ty moje děťátko), popis (takový krásný červený přístroj, placatá kulatá lesklá pila) a zdrobněliny (stroječek, synáček, maminka, tatínek, ručka, kapsička).

 

Výňatek – neumělecký text

Obsluhoval som anglického krála (Slovensko)

Ich habe den englischen König bedient (Německo)

Öfelsége pincére voltam (Maďarsko)

Drama

Česko / Slovensko / Německo / Maďarsko, 2006, 120 min
Režie: Jiří Menzel
Předloha: Bohumil Hrabal(kniha)
Kamera: Jaromír Šofr
Hudba: Aleš Březina

   

Hrají:

Ivan Barnev, Oldřich Kaiser, Julia Jentsch, Milan Lasica, Marián Labuda st., Martin Huba,Josef Abrhám, Jiří Lábus, Jaromír Dulava, István Szabó, Pavel Nový, Zdeněk Žák, Rudolf Hrušínský ml., Petr Čtvrtníček, Jiří Šesták, Pavel Vondruška, Petr Brukner, Jaroslav Tomsa, Oldřich Vlach, Jiří Knot, Naďa Konvalinková, Ladislav Županič, … (více)

 

Obsah

Tématem Hrabalova slavného románu je životní dráha číšníka, později hoteliéra a nakonec cestáře v době politických zvratů první půle dvacátého století. Mnohokrát v životě pocítí, že jím druzí opovrhují pro malý vzrůst, pro sympatie k Němcům, pro jeho češství, proto, že má původ odloženého dítěte, i pro osobitou životní filozofii. Nikdy však nezatrpkne, neoplácí nenávistí, nemstí se. Touží po bohatství a uznání ve své profesi, touží po milující ženě – ale dostává se mi jich jen krátce. Není uznán ani jako árijec, ani jako milionář…(oficiální text distributora)

(http://www.csfd.cz/film/221330-obsluhoval-jsem-anglickeho-krale/)

  

Rozbor neuměleckého textu:

  • Jako neumělecký text jsem si vybrala informace o filmu Obsluhoval jsem anglického krále z webové stránky www.csfd.cz. Funkce textu je sdělná, protože autor textu nám sděluje informace o filmu. Funkční styl je publicistický.
  • Slohový postup je informační a popisný. Autor uvádí znaky a rysy filmu. Text je členěn do jednoho odstavce. Slohovým útvarem je popis a charakteristika, protože autor popisuje, o čem film pojednává. Autor používá spisovný jazyk, neutrální slovní zásobu a nepoužívá citově zabarvená slova.
  • Horizontální členění textu: text je rozdělen do jednoho odstavce a na začátku si můžeme přečíst název filmu i ve slovenštině, německém jazyce a maďarštině. U těchto názvů jsou i vlajky zmíněných zemí. Dále je zde heslovité shrnutí filmu (žánr, délka, země, režie, předloha, kamera, hudba a herci).
  • Vertikální členění textu: Autor používá tučné a barevné písmo pro lepší přehled.
  • U článku se nachází fotografie obalu DVD a tabulka, kde zjistíme, jak lidé film hodnotili. Celkové hodnocení je 61%.
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.