Psohlavci – rozbor díla

rozbor-díla

 

Kniha: Psohlavci

Autor: Alois Jirásek

Přidal(a): Martina Hladíková

 

 

Alois Jirásek (1851-1930)

 • Český prozaik a dramatik.
 • Je považován za tvůrce českého realistického historického románu.
 • Pracoval jako učitel dějepisu a zeměpisu.
 • Ve své tvorbě se věnoval třem historickým obdobím: husitství, národnímu obrození, době pobělohorské.
 • Psal zejména několikadílné romány, povídky.
 • Je mu vytýkána historická nepřesnost a černobílé vidění.
 • Jeho jméno je spojeno s Litomyšlí, kde učil dějepis.
 • Byl senátorem.
 • Několikrát byl navrhován na Nobelovu cenu za literaturu, nikdy ji však nezískal.

Další díla:

 • Lucerna, Proti všem, Staré pověsti české, Temno, F. L. Věk, Filozofská historie, dramata: Jan Žižka, Jan Hus

 

Obecně kulturní kontext:

 • 80. léta 19. století

Český realismus

 • důraz na skutečnost, realitu
 • autoři se zaměřují na konkrétní fakta
 • postavy jsou ovlivňováni prostředím, odkud pocházejí
 • objevují se nová témata – život nižších vrstev společnosti, sociální problémy
 • typizace postav=autor si vybere určitý typ postavy a na něm zobrazuje všechny její rysy, např. mladý člověk toužící po úspěchu)

Autoři této doby:

 

Rozbor díla: Psohlavci

Literární druh:

 • Epika (na rozdíl od lyriky zachycuje děj)

 

Literární žánr:

 

Literární forma:

 • Próza (text psaný do odstavců a kapitol)

 

Téma:

 • Autor popisuje skutečné historické události, kdy proběhl ostrý střet mezi selským lidem a císařovou šlechtou. Zdůraznění některých lidských vlastností, jako je statečnost, odvážnost či vytrvalost.

 

Motivy:

 • Boj, vzpoura, proroctví, střet kontrastů, neústupnost, hrdina, oběť, smrt.

 

Kompozice:

 • Er-forma
 • Chronologický děj
 • Rozdělení do kapitol

 

Jazykové prostředky:

 • Spisovná čeština
 • Složitý jazyk
 • Chodské nářečí
 • Archaismy (slova zastaralá, jejíž názvy se už aktivně příliš nepoužívají, např. školmistr-učitel, šenkýř-hospodský)
 • Historismy (slova zastaralá, označují věci, které již neexistují – husitské zbraně, staré mince)
 • Přechodníky (např. nesouc, stojíce)
 • Inverze (změna slovosledu, např. „já u pramene jsem“ namísto běžného „jsem u pramene“)

 

Postavy:

 • Maxmilián Lamminger – Zvaný Lomikar. Byl velmi krutý ke svému lidu. Choval se k nim povýšeně, ale bez vojska už tak jistě nepůsobil. Nezajímal se o dobro lidí, myslel jenom sobecky sám na sebe.
 • Jan Sladký – Přezdívaný Kozina. Šlo o obyčejného sedláka, který byl však neobyčejně odvážný a bojoval za svůj lid do posledního konce a obětoval jim svůj vlastní život. Byl vytrvalý, statečný a cítil velkou odpovědnost za osud všech Chodů.
 • Jiskra Řehůřek, Matěj Přibek, Kryštof Hrubý, Adam Ecl – Další z více chodských sedláků přítomných povstání a bojujících proti šlechtě.

 

Časoprostor:

 • století (po bitvě na Bílé hoře)
 • Chodsko (oblast v okolí Domažlic, Plzeňský kraj)

 

Děj:

Chodové měli svoje práva, o která však po bitvě na Bílé hoře přišly. Veškerou moc nad nimi teď drží Lamminger, kterému se říká Lomikar. Chodové ho musí na slovo poslouchat, odvádět mu daně a pracovat pro něj. To se jim samozřejmě nelíbí a vzpírají se. Pošlou skupinu odvážných mužů do Vídně, kde se chtějí přimluvit u samotného císaře. V čele této skupiny je Jan Sladký, kterému všichni neřeknou jinak než Kozina. Bojuje pro svůj lid ze všech sil, ale nakonec je odsouzen za vzpouru k trestu smrti. Krátce před popravou promlouvá k Lomikarovi a slibuje mu, že do roka se setkají. Chodský lid je nucen je podřídit šlechtě. Kozina má však pravdu, do roka Lomikar zemře na mrtvici.