Mezi proudy – rozbor díla

rozbor-díla

 

Kniha: Mezi proudy

Autor: Alois Jirásek

Přidal(a): Jana Plecháčová

 

 

Alois Jirásek (1851 – 1930)

 • rodák z Hronova
 • původem ze selského rodu
 • měl osm sourozenců, byl čtvrtým v pořadí
 • studium – německé benediktinské gymnázium v Broumově, české gymnázium v Hradci Králové a Univerzita Karlova, obor historie
 • v Litomyšli žil čtrnáct let, kde působil jako profesor českého jazyka, dějepisu a zeměpisu na zdejším gymnáziu, to mu později bylo inspirací pro slavné dílo Filosofská historie
 • v Litomyšli se oženil s Marií Podhájskou, dcerou bohatého soukromníka a z manželství vzešlo osm dětí
 • v roce 1988 přesídlil s rodinou do Prahy, kde učil na gymnáziu v Žitné ulici
 • v roce 1917 jako jeden z prvních podepsal Manifest českých spisovatelů, v němž požadovali národní samostatnost
 • byl čtyřikrát nominovaný na Nobelovu cenu za literaturu, zemřel 12. března 1930 na následky různých nemocí

Díla:

 • Psohlavci
 • F. L . Věk
 • Staré pověsti české
 • Proti všem
 • Temno
 • Filosofská historie

 

Literární kontext:

 • Zařazení: 80. léta 19. století (aktivní roky – 1875 až 1930)

Český realismus

 • důraz především na skutečnost a realitu se zaměřením na konkrétní fakta
 • postavy jsou ovlivňovány prostředím, odkud pocházejí
 • obsahuje nová témata – popisuje sociální problémy + život nižších vrstev
 • typizace postav – zvolen konkrétní typ postavy, na které autor zobrazuje její rysy (např. mladý člověk toužící po úspěchu)

Autoři

 

Rozbor díla: Mezi proudy

 • Literární žánr: historický román – tři díly
 • Literární druh: epika
 • Námět: politika, intriky, intriky, církev, antisemitismus, zrada, Hus, Dekret Kutnohorský, svoboda, víra

 

Okolnosti vzniku díla:

 • Jirásek do díla zakomponoval milou vzpomínku na dobu, kdy univerzitně studoval a musel si těžce vydělávat kondicemi. Do Skořepky si chodil pro pomoc ke krajanu Ticháčkovi a tu učinil místem v románu kam postava Martin Tkanička chodil v nouzi do krčmy U bílého jelena, kam chodily i další postavy.

Obsah:

 • V prvním svazku se děj opírá o putování studentů vysokého učení Jana, Martina a Bernáška, kteří se ztratili v křivoklátských lesích.
 • Ve druhém díle postavy z prvního svazku zestárly a přidaly se další.
 • V závěrečné části se do příběhu zapojí Jan Žižka, na kterého je vypsaná odměna.

 

Motivy:

 • Hustiství, církev.

 

Kompozice:

 • Od začátku do konce je psáno dílo chronologicky.

 

Jazyk:

 • Původně klasická forma, v pozdějších letech byl upraven do modernějšího stylu.

 

Jazykové prostředky:

 

Hlavní postavy:

 • Student Jan – Student vysokého učení technického, chce se stát učitelem, aby mohl své vědomosti předávat dál.
 • Student Martin – Student vysokého učení, touží po své Adličce, nechá se svést jinou dívkou, nakonec zamíří za svým strýcem.
 • Student Bernášek – Student vysokého učení, chce se stát duchovním, aby se měl hodně dobře a měl hodně jídla.
 • Šíp – Strýc Jana, podruhé ženatý, má malého syna Jeníka.
 • Šípová – Manželka Šípa, nespokojená na samotě, zamilovaná do arcibiskupa Jana z Jenštejna, nakonec odejde od muže.
 • Jan z Jenštejna – Arcibiskup, jenž se modlí a kaje za své hříchy a lásku k Šípové.
 • Elška Chvalová – Bydlí se dvěma bratry a Jan se Šípem a Jeníkem se u nich ubytují.
 • Ctibor – Mladý pán, který žije s Chvalovými a je zamilovaný do Elšky.
 • Šalun – Žid, který hodil po křesťanském knězi cihlu, za což je uvězněn.
 • Malka – Dcera Šaluna, která přijde orodovat za otce, avšak musí uprchnout.
 • Josef – Nabídne pomoc Malce a společně potom uprchnou.
 • Doktor Osvětla – Ošetří zraněnou Malku, stane se přítelem Jana.
 • Alena – Dcera doktora Osvětla, Jeník je do ní zamilovaný.
 • Jeník – Syn Šípa a Šípové, též student.
 • Žito – Kejklíř, kouzelník, žil u dvora krále Václava IV., pokusí se ho otrávit.
 • Martin Tkanička – Přítel Jana, pomáhá Žitovi.
 • Jan Žižka – Hospodaří s rodinou na trocnovském dvoře, sousedí s nenáviděným rožnberským panstvím.
 • Soused Rožmberk – Usiluje o moc a spolu s dalšími pány unese krále Václava IV.
 • Jan Ohnivec – Pomocník Žižky.
 • Zikmund – Chce převzít pravomoci krále Václava IV., avšak nakonec uprchne.
 • Mikeš – Bratr Jana Žižky, zabit ve rvačce.
 • Jan Hus – Káže o nespravedlnosti Němců nad Čechy.

 

Časoprostor

 • Čas: 14. – 15. století
 • Místo: Čechy.

 

Obsah díla:

Základ díla je o třech studentech vysokého učení – Jan, Martin a Bernášek. Jan odchází domů za strýcem Šípem, jenž je podruhé ženatý a má malého syna Jeníka. Z toho se posléze stane student. Ubytují se u rodiny Chvalů, která se skládá z dvou bratrů, jejich sestry Elišky a mladého pána Ctibora, který Elišku miluje. Ta však po zklamání v lásce odchází do kláštera. Jeník, syn Šípa, se zamiluje do Aleny, dcera doktora Osvětla. Do příběhu vstupuje kouzelník Žito, který má otrávit krále Václava IV. Do závěrečného děje vstupuje Jan Žižka, který s rodinou hospodaří na trocnovském panství, sousedí s rožmberským, s jehož pánem se nesnášejí. Jan Žižka pomáhá osvobodit krále Václava IV., rožmberský pán se mu pomstí tím, že vypálí jeho panství. Jan Žižka mu oplácí tím, že přepadá dostavníky nebo vypaluje jeho panství.

 

Inspirace daným literárním dílem a přijetí díla:

 • Vliv na dané dílo: Nejspíš próza Zikmunda Wintra V lesích křivoklátských a Svátkův výtah ze soupisu křivoklátských manů. Jirásek se opíral o dvě významná díla svého profesora z univerzity W.W.Tomka Dějepis města Prahy a Dějiny pražské univerzity.
 • Inspirace dílem: Nebylo zfilmováno, ani audio verze.

 

Reakce na dílo:

 • Ze strany katolické církve přišla ostrá kritika. U čtenářů však vyvolalo velmi dobrý ohlas. Jiráskova díla obecně se vydávala opakovaně, protože byla mimořádně oblíbená