Sophiina volba – rozbor díla k maturitě (2)

rozbor-díla

 

Kniha: Sophiina volba

Autor: William Clark Styron

Přidal(a): Pavla

 

 

William Clark Styron (*1925  –  †2006)

 • Američan, pocházel z Virginie
 • Významný americký prozaik; představitel jižanské prózy (ovlivněn W. Faulknerem)
 • Ve 2. sv. válce vstoupil do americké armády, kde se zúčastnil bojů v Tichomoří
 • Působil pro několik nakladatelství jako nakladatelský redaktor, později se začal věnovat vlastní tvorbě
 • Jeho romány se zabývají otázkami trestu a viny (navazuje na Dostojevského)

 

Díla:

 • Viditelná temnota-autobiografické dílo o Styronových problémech s depresí

 

Období:

 • 2. polovina 20. století
 • Ovlivnění 2. světovou válkou, reakce na ni
 • Na východě (Rusko) panoval násilný patos (nadměrné vychvalování, oslava)
 • Hrůza z války, negativní vliv na psychiku jedince
 • Satirické a humoristické romány
 • Krize v mezilidských vztazích; vzpoura, racionální přístup ke světu
 • Formální experimenty v literatuře (nový román), znovu objev starých mýtů, katastrofické vize
 • Populární literatura
 • Různé literární směry-existencionalismus (N), neorealismus (It), beatnici (USA), rozhněvaní mladí muži (Anglie), absurdní literatura a drama, magický realismus, postmodernismus (USA), sci-fi


Sophiina volba

 • Psychologický protiválečný román (vrací se k událostem 2. světové války) – duševní stav postav
 • Děj se odehrává roku1947 v newyorském Brooklynu (retrospektivně rok 1943 Osvětim)
 • Poválečná próza s tématikou holocaustu
 • Filosofické úvahy o nacismu, koncentračních táborech a varování, že přítomnost a budoucnost souvisí s minulostí,
  že velké viny a zločiny nelze promlčet
 • Odhaluje zrůdnost nacismu, jeho ničivý vliv nejen na fyzické utrpení jedince, ale zejména na destrukci lidské
  psychiky
 • Děj se odehrává v různých časových rovinách
 • Používána retrospektiva, též retrospekce nebo analyse, což je filmový nebo literární postup, při němž je přerušena dějová vyprávěcí linie a příběh se vrací do dřívějšího časového okamžiku

 

Jazyk a styl vyprávění

 • Spisovný jazyk
 • Často se vyskytují cizí slova, vulgarismy
 • Prolínají se zde styly a roviny vyprávění
 • Sophie byla v koncentračním táboře, přestože má árijské rysy, podle nacistické ideologie je krásná, umí perfektně
  německy, má vzdělání a není židovka
 • Pro jazykový projev Sofie jsou charakteristické chyby (v překladu do češtiny především časování a vid sloves), které ilustrují její cizí původ

 

Sophie se projevuje jako nespolehlivý vypravěč – její vyprávění je sice věrohodné, ale od počátku v něm chybí informace o tom, že měla děti; to se čtenář (a Stingo) dozvídají až v průběhu románu

 

Hlavní myšlenka:

 • kritika fašismu a druhé světové války, která přinesla mnoho škod na lidských životech

 

Hlavní postavy:

 • Sophie Zawistovska – přitažlivá a citlivá žena, která se i přes hrůzy, které zažila, snaží žít šťastný a spokojený život
  a není zatrpklá; miluje hudbu a Nathana, přestože jí občas ubližuje a prožila koncentrák,
  nebyla židovkou; nedokáže v sobě utišit pocit viny, a proto v závěru volí smrt=vysvobození
  Stingo – vypravěč příběhu, sám autor, začínající spisovatel, přítel Sophie i Nathana, má rád Sophii, posedlý sexem
  a literaturou, inteligentní, milý, sympatický, hodný, vnímavý, umí naslouchat a poradit
 • Nathan – člověk dvou tváří; inteligentní, sečtělý, vtipný, příjemný a sympatický muž, i krutý tyran a bezohledný despota; schizofrenik a narkoman-podařilo se mu vše před Sophií utajit

 

Děj

Hlavní příběh se odehrává v USA asi dva roky po skončení 2. světové války (1947).
Vypráví ho začínající spisovatel Stingo (sám autor), který se nastěhuje do penziónu v Brooklynu, kde chce napsat svůj první román. Postupně se seznamuje se sousedy, z nichž je nejvýznamnější dvojice Nathan a Sofie.
Stingo se s nimi spřátelí a pomalu proniká do jejich života a začne odhalovat jejich tajemství. Sofie, původem z Polska, začne Stingovi pro inspiraci vyprávět svoji minulost, kdy si prošla peklem koncentračního tábora.

Mezitím se dozvídáme, že Nathan je drogově závislý schizofrenik, což vysvětluje jeho nevyrovnanou, výbušnou povahu. Po jedné hádce Sofii zbije, rozejde se s ní a následně jí vyhrožuje po telefonu. V této situaci Stingo donutí Sofii odjet pryč a začne jim plánovat společnou ideální budoucnost někde na jihu, na farmě, prožijí spolu noc.
Ráno najde Stingo dopis od Sofie, že se vrací za Nathanem zpět do Broklynu, že bez něj nemůže žít.
Nakonec se společně, pod tíhou svých psychických problémů, otráví kyanidem.
Sofiin příběh začal ještě před válkou, kdy se její otec zabývá židovskou otázkou a nutí Sofii, aby mu pomáhala. Sofie má nepříliš vydařené manželství, kde jedinou radostí ze života jsou její dvě děti – mladší Eva a starší Jan. Po plném nástupu nacistů k moci jsou jak její otec, tak manžel zabiti a Sofie odjíždí za milencem do Varšavy. Zde se potkává s jeho sestrou a ostatními členy odboje. Před svou první velkou volbu je Sofie postavena právě Wandou. Ta jí žádá o pomoc, ale Sofie ve strachu o děti odmítá. Přesto je později chycena při pašování šunky a spolu s dětmi odeslána do Osvětimi. Při vstupu do tábora musí volit znovu – které z dětí nechá jít do dětského tábora a které půjde přímo na smrt…. (vybere mladší Evu)

V táboře se díky svému vzhledu a vzdělání dostane na místo sekretářky Rudolfa Hesse, velitele tábora. V tuto chvíli volí potřetí – rozhodne se ho svést, aby získala informace o svém synovi, pomohla mu. Tato snaha však ztroskotává.


Sophiiny volby:

 • 1. Sophiin závěr neangažovat se v okupované Varšavě; i když Sophii Wanda přesvědčuje, aby se stala
  členkou organizovaného odboje, Sophie odmítá, bojí se
 • 2. volba, které z dětí poslat na smrt
 • 3. svést Rudolfa Hosse, aby zachránil jejího syna, chce o něm zprávy, ztroskotává
 • 4. zjištění, že traumata z války jsou na vždy a ani nový život s Nathanem se nezdařil, spáchá sebevraždu

 

Další autoři:

 • Albert Camus -filozof a spisovatel, NC za literaturu-díla: Mýtus o Sisyfovi-o mytologické postavě
 • Alberto Moravia -o válečné a poválečné Itálii-díla: Římanka; Horalka
 • Jack Kerouac -prozaik a tulák-dílo: Na cestě-román, spontánní próza, o znuzených mladých lidech
 • Kingsley Amis -romanopisec-dílo: Šťastný Jim-o nedostatcích anglické vyšší společnosti
 • Václav Havel díla: Audience, Zahradní slavnost
 • Michail Bulgakov -ruský spisovatel-dílo: Mistr a Markétka-prolínání biblického příběhu ukřižování Krista a příběh
  Fausta
 • Dan Brown -americký spisovatel-dílo: Šifra mistra Leonarda-detektivní příběh
 • Joane K. Rowling -anglická autorka-dílo: Harry Potter
 • +Vysockij, Šolochov, Solženicyn, Pasternak, Nabokov, Joseph Heller, Woody Allen