Ten, kdo stojí v koutě – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Ten, kdo stojí v koutě

Autor: Stephen Chbosky

Přidal(a):  Lneste Giovans

 

 

 

 

Analýza uměleckého textu:

I. část

Druh: epika, próza (= má děj, odstavce, kapitoly)

Žánr: povídka (= kratší příběh s poutavou zápletkou, jednoduchý děj, umění zkratky) formou dopisů

Téma a motiv: dospívání, začlenění se, deprese, vyrovnávání se se ztrátou a traumatem ze zneužívání

Časoprostor: USA, 1991, střední škola

 

Kompoziční výstavba: jak chronologická tak i (= podle časové posloupnosti) retrospektivní kompozice (= vzpomínky nás vracejí zpět do minulosti)

 

II. část

Vypravěč: ich forma, Charlie

Postavy: Charlie, homosexuál Patrick, patrikova nevlastní sestra Sam, učitel Bill, teta Helen, Charlieho mrtví kamarád Michael

Vyprávěcí způsoby: osobní monology (= promluva k sobě samému) převažují nad dialogy (= komunikace mezi postavami)

 

Typy promluv:

Přímá řeč (= úvozovky, citace postav) v retrospektivních okamžicích a nepřímá řeč (= citace jiné postavy)

 

III. část

Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku:

Obecná čeština, vypravování, podrobný popis pocitů, úvahy nad společností, ale i obyčjnými věcmi, krátké věty ale i dlouhá souvětí, slang dospívajících

 

Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku:

Minimální, občasný výskyt zdrobnělin a přirovnáních

 

Literárněhistorický kontext:

Kontext autorovy tvorby:

Autor svým dílem, zaplouvá do hlubších a melancholičtějších vod dospívání a hodnotí společnost. jedná se o jeho doposud jedinou vydanou knihu. Dílo se úzce podobá dílu kdo chytá v žitě od J. D. Salingera.

 

Literární obecně kulturní kontext:

1997, USA, young aldut (= zaměřeno na dospívající, s minimálním výchovným podtextem, neobyčejný příběh z obyčejného života) prvotina tohoto uměleckého směru. mezi autorovi vrstevníky patří: John Green (Hvězdy nám nepřáli, Hlednání Aljašky), Rainbow Rowell (Eleanor a park), Ava Dellaira (Dopisy na konec světa)

Další podobné materiály na webu: