Válka s Mloky – rozbor díla k maturitě (3)

 

Kniha: Válka s Mloky

Autor: Karel Čapek

Přidal(a): Zuziknike

 

 

 

 

Žánr: antiutopický román, prvky sci-fi

Zařazení v rámci směrů a skupin: demokratický proud, konec 30.let 20.století

Datum vydání: 1935, 1935-1936 vydáváno v Lidových novinách

Rozsah: cca 200 stran (+ vysvětlivky)

 

Námět:

– odlidštění společnosti, narážky na nacismus a na vznik další (2.světové) války, alegorie rozpínavosti 3.říše

– varování před zneužíváním levné pracovní síly

– válka lidí s mloky; sami je původně objevili a začali využívat, (dali jim nůž k obraně pře žraloky – 1. narušení koloběhu přírody) tím narušili přírodní zákon a vznikla celková katastrofa

– o hrabivosti, podnikání

– mloci – alegorie nacistů

 

Kompozice knihy:

-je rozdělena do tří kratších knih v er-formě

  • 1.- Andrias Scheuchzeri-vypravování, jak vše začalo

epika, er-forma

zlidšťování mloků

  • 2.- Po stupních civilizace-vypravování doplněno mnohými soubory encyklopedických, studijních, deníkových, novinových článku

využití publicistického stylu

zápisky ze zasedáni rad

rozšiřování mloků po světě

-> účel-> věrohodnost díla (vše je vymyšleno, fikce)

  • 3.- Válka s Mloky – závěrečný konflikt + poslední kapitola-zhodnocení (vidíme přes rameno autorovi, rozmlouvá sám se sebou a snaží se najít řešení)

lítost nad lidstvem

snaha najít způsoby, východiska pro záchranu lidstva

 

Vypravěč: autor

 

Postavy:

kapitán Van Toch- objevitel mloků

Bondy: průmyslník, financoval projekt s mloky

pan Povondra: vrátný (způsobil zvrat- vše dopustil – vpustil kapitána k panu Bondymu

v druhé knize právě on sbírá zápisky, představuje pohled občana

mloci: mořští čerti, Andrias Scheuchzeri – název pro nový druh mloka

Chief Salamander: velitel mloků sám není mlok, začal si klást požadavky pro život mloků – na úkor lidí, alegorie s Hitlerem

 

Místo děje: Tana Masa – zátoka Devil May, Tichomoří, Atlantik, Praha, La Manche, blíže nespecifikovaná místa prostě všude ve světě

 

Hlavní linie příběhu: Objevení – využívání – populační exploze(mloků)- konflikt(expanze mloků)- objev mloků ve Vltavě

 

Přínos pro literaturu: Čapek předběhl  ve své době postmodernu (text doplněn novinovými články,zápisky,…)

Jazyková různorodost: cizí jazyky (angličtina, němčina, francouzština, latina,… vulgarismy- nespisovné tvary

 

Karel Čapek

1890-1938

Překladatel, spisovatel, dramatik a žurnalista.

Narodil se v Malých Svatoňovicích(východní Čechy). Jeho otec na něj měl velký vliv, byl morálně založený,  a tak se na něj v knihách odvolává. Jeho matka sbírala lidovou slovesnost. Byl vyloučen z gymnázia v Hradci Králové (účastnil se tajného spolku), studia ale dokončil a 1915 získal titul doktor filozofie. Tvořil již během studií a byl členem Skupiny výtvarných umělců (kubismus). Nemusel na frontu, měl problémy s páteří.

Pracoval  jako vychovatel v rodině Lažanských, jako redaktor Národních listů i působil i v Lidových novinách.

Roku 1925 byl předsedou československé pobočky PEN klubu. Jeho manželka byla herečka Olga Scheinflugová. Sblížil se s Masarykem, který k němu docházel na pravidelné sezení -> pátečníci, kde debatovali o společenských či uměleckých věcech – kniha Hovory s T.G.M.

V roce 1938 na podzim byl navržen francouzskými spisovateli na Nobelovu cenu. Bohužel o Vánocích 1938 podlehl zápalu plic (uštvali ho fašisti-čeští nacisti říkalo se). Některé práce vytvářel ve spolupráci se bratrem Josefem Čapkem. Díla s Josefem: Zářivé hlubiny, Krakonošova zahrada, Ze života hmyzu (divadelní hra)

jeho díla: romány: Krakatit, Továrna na absolutno, Válka s mloky

dramata: R.U.R.(rozumoví univerzální roboti), Věc Makropulos, Matka, …

povídky: Trapné povídky

a další…

Další podobné materiály na webu: