Válka s Mloky – rozbor díla k maturitě (3)

rozbor-díla

 

Kniha: Válka s Mloky

Autor: Karel Čapek

Přidal(a): Zuziknike, MiLh

 

 

Karel Čapek

 • 1890-1938
 • Překladatel, spisovatel, dramatik a žurnalista.
 • Narodil se v Malých Svatoňovicích(východní Čechy). Jeho otec na něj měl velký vliv, byl morálně založený,  a tak se na něj v knihách odvolává. Jeho matka sbírala lidovou slovesnost. Byl vyloučen z gymnázia v Hradci Králové (účastnil se tajného spolku), studia ale dokončil a 1915 získal titul doktor filozofie. Tvořil již během studií a byl členem Skupiny výtvarných umělců (kubismus). Nemusel na frontu, měl problémy s páteří.
 • Pracoval  jako vychovatel v rodině Lažanských, jako redaktor Národních listů i působil i v Lidových novinách.
 • Roku 1925 byl předsedou československé pobočky PEN klubu. Jeho manželka byla herečka Olga Scheinflugová. Sblížil se s Masarykem, který k němu docházel na pravidelné sezení -> pátečníci, kde debatovali o společenských či uměleckých věcech – kniha Hovory s T.G.M.
 • V roce 1938 na podzim byl navržen francouzskými spisovateli na Nobelovu cenu. Bohužel o Vánocích 1938 podlehl zápalu plic (uštvali ho fašisti-čeští nacisti říkalo se). Některé práce vytvářel ve spolupráci se bratrem Josefem Čapkem. Díla s Josefem: Zářivé hlubiny, Krakonošova zahrada, Ze života hmyzu (divadelní hra)

Jeho díla:

 • romány: Krakatit, Továrna na absolutno, Válka s mloky
 • dramata: R.U.R.(rozumoví univerzální roboti), Věc Makropulos, Matka, …
 • povídky: Trapné povídky
 • a další…

 

Rozbor díla: Válka s Mloky

 • Žánr: antiutopický román, prvky sci-fi
 • Zařazení v rámci směrů a skupin: demokratický proud, konec 30.let 20.století
 • Datum vydání: 1935, 1935-1936 vydáváno v Lidových novinách
 • Rozsah: cca 200 stran (+ vysvětlivky)
 • Téma: mloci – objevení nové „člověčí rasy“, střed mloků a lidské civilizace
 • Motiv:  ozbrojování mloků (původně zamyšlená jako ochrana před žraloky)

 

Námět:

 • odlidštění společnosti, narážky na nacismus a na vznik další (2.světové) války, alegorie rozpínavosti 3.říše
 • varování před zneužíváním levné pracovní síly
 • válka lidí s mloky; sami je původně objevili a začali využívat, (dali jim nůž k obraně pře žraloky – 1. narušení koloběhu přírody) tím narušili přírodní zákon a vznikla celková katastrofa
 • o hrabivosti, podnikání
 • mloci – alegorie nacistů

 

Vypravěč:

 • Er-forma, vševědoucí vypravěč, autor
 • chronologické, vyprávěcí postup

 

Postavy:

 • kapitán Van Toch – objevitel mloků
 • Bondy: průmyslník, financoval projekt s mloky
 • pan Povondra: vrátný (způsobil zvrat- vše dopustil – vpustil kapitána k panu Bondymu
 • v druhé knize právě on sbírá zápisky, představuje pohled občana
 • mloci: mořští čerti, Andrias Scheuchzeri – název pro nový druh mloka
 • Chief Salamander: velitel mloků sám není mlok, začal si klást požadavky pro život mloků – na úkor lidí, alegorie s Hitlerem

 

Místo děje:

 • Tana Masa – zátoka Devil May, Tichomoří, Atlantik, Praha, La Manche, blíže nespecifikovaná místa prostě všude ve světě

 

Čas děje:

 • celý svět, období před 2. sv. válkou -> 30. léta 20. st.

 

Hlavní linie příběhu:

 • Objevení – využívání – populační exploze(mloků)- konflikt(expanze mloků)- objev mloků ve Vltavě

 

Přínos pro literaturu:

 • Čapek předběhl  ve své době postmodernu (text doplněn novinovými články,zápisky,…)

 

Jazyková různorodost:

 • cizí jazyky (angličtina, němčina, francouzština, latina,…)
 • vulgarismy, nespisovné tvary, hovorová řeč
 • spisovná mluva,
 • přímá řeč
 •  historismy

 

Tropy a figury:

 • inverze – vizitku kapitánovu
 • řečnické otázky – „Co tu chce?”; kde vlastně je Surabaja?
 • elipsa – Pořád ten starý!

 

Kompozice knihy:

 • je rozdělena do tří kratších knih v er-formě
 • 1. Andrias Scheuchzeri
  • vypravování, jak vše začalo, epika, er-forma, zlidšťování mloků
 • 2.-Po stupních civilizace
  • vypravování doplněno mnohými soubory encyklopedických, studijních, deníkových, novinových článku, využití publicistického stylu, zápisky ze zasedáni rad
  • rozšiřování mloků po světě -> účel-> věrohodnost díla (vše je vymyšleno, fikce)
 • 3.-Válka s Mloky – závěrečný konflikt + poslední kapitola-zhodnocení (vidíme přes rameno autorovi, rozmlouvá sám se sebou a snaží se najít řešení)
  • lítost nad lidstvem, snaha najít způsoby, východiska pro záchranu lidstva

 

Stručný děj jednotlivých knih

Andrias Scheuchzeri

 • Objevení mloků kapitánem van Tochem na ostrově Tana Masa, seznámení se s panem G. H. Bondym, jejich smlouva o mlocích, mloci v zoo, učí se rychle, jachta na laguně, pojmenování druhu mloka, pan Povondra uvidí mloka v Novém Strašecí, vznik společnosti Salamander-Syndicate (prodej mloků do světa – rozdělení mloků do různých tříd)

Po stupních civilisace

 • Pan Povondra čte noviny – chválí se, jak zařídil obchod mloků díky  tomu, že pustil Vantocha k panu G. H. Bondymu; Po stupních civilisace – kniha o dějinách mloků, jejich rozšíření, vývoji a využití lidmi, také útržky odborných komentářů, novinových článků, pan Povondra čte opět noviny – už se ká za to, že pustil Vantocha k Bondymu, bojí se, že to nedopadne dobře

Válka s Mloky

 • Popisuje první konflikty lidstva s mloky na Kokosových ostrovech, piráti měli „právo“ lovit mloky, ale každá pirátská loď měla pouze své území, dále v Normandii, výbuch v kanálu La Manche, W. Meynert – píše dílo, že brzy skončí dějiny lidstva, že se mloci budou chtít rozšiřovat, v podstatě varuje, že válka je „za dveřmi“, pan X. (bůh/autor) varuje, že mloci dobijí svět, Zemětřesení v USA (Louisiana) – roztrhlá země, vyhne se největším městům, mloci potřebují místo k žití, dále výbuch v Asii (Čína), Chief Salamander klade požadavky, VB se distancuje, izoluje se, lidé žijí v chudobě a nemají jak bojovat proti mlokům, konference ve Vaduzu v horách – setkání se zástupci mloků (! lidé – právníci !), postupné útoky na Itálii (Benátky), Francii,  Německo (moře až k Drážďanům), pan Povondra při rybaření v Praze ve Vltavě spatří mloka a vše bere na sebe, že tuto zkázu zavinil on, autor mluví sám se sebou – končí to tak, že mloci budou v blízké budoucnosti válčit mezi sebou

Další podobné materiály na webu: