Biblické příběhy – rozbor díla k maturitě

rozbor-díla

 

Kniha: Biblické příběhy

Autor: Ivan Olbracht

Přidal(a): Filipkoz

 

 

Autor díla: Ivan Olbracht

 • 1882 – 1952
 • vlastním jménem Kamil Zeman, syn spisovatele Antala Staška (vl. jm. Antonín Zeman)
 • od roku 1905 pracoval jako redaktor různých socialisticky orientovaných novin, v roce 1921 vstoupil od KSČ a začal působit jako komunistický novinář, zejména v Rudém právu
 • za 1. republiky byl dvakrát vězněn za příliš revoluční komunistické názory
 • celá 30. léta se věnoval problematice chudé Zakarpatské Rusi, kde se usadil v obci Kolčava, toto období bývá považováno za vrchol jeho literární tvorby
 • díky jeho postavám, které se dostávají do vypjatých situací a na nichž zkoumá jejich psychiku, se řadí také k psychologické literatuře

 

Další tvorba:

 • Země bez jména (1932)
  • Reportáže informující o špatné situaci na Zakarpatské Ukrajině, analýza historických událostí a charakteristika zdejšího obyvatelstva
 • Golet v údolí (1935)
  • Povídkový soubor s židovskou tematikou, život v ghettech (nejznámější část: O smutných očích Hany Karadžičové)
 • Biblické příběhy (1939)
 • Nikola Šuhaj loupežník (1945)
  • Příběh o loupežníkovi Nikolovi, jenž bohatým bere a chudým dává. Za tuto činnost je samozřejmě pronásledován četníky a je na něj vypsána velká odměna. Nikola se skrývá u své přítelkyně Eržiky, nakonec ho zradí jeho kamarádi a on je zabit

 

Doba a současníci:

 

Rozbor díla: Biblické příběhy

Charakteristika díla:

Postavy:

 • v každém příběhu jiné kromě Hospodina
 • Adam, Eva, Kain, Ábel, Set (3 synové Adama), Noe (vnuk Seta), Abrahám, Izák (syn Abraháma), Jákob (syn Izáka), Josef a jeho 11 bratrů (synové Jákoba), Mojžíš, Samson, David, Saul, Šalamoun (syn Davida) a mnoho dalších

 

Forma:

 • er-forma (vypravěč)
 • spisovná čeština (mírně knižní – Olbrachtův styl)

 

Obsah:

Příběhy ze Starého zákona; autor vynechal vysloveně náboženské pasáže, bohoslužebné poučky a didakticko-náboženské části. Zaměřil se na kapitoly, které vyprávějí o historii, o společenských a politických poměrech, o politickém zřízení a o způsobu myšlení jednoho ze starověkých národů. Dílo zobrazuje utrpení a pronásledování starožidovského národa. V době okupace Československa nacisty má být výzvou k odporu a ke statečnosti. Starý zákon je delší a starší část Bible. Jedná se původně o sbírku posvátných židovských knih, kterou přejalo z židovství vzniklé křesťanství. Vzhledem k tomu, že tuto sbírku užívají jak židé, tak i různé proudy křesťanství, nepanuje v mnoha otázkách shoda – ani v tak základních, jako je rozsah či název sbírky. Kniha obsahuje známé příběhy jako: O stvoření světa a člověka, Adam a Eva, Vražda Kainova, O potopě světa, Stavění věže a zmatení jazyků, O zničení Sodomy a Gomory, Příběh Josefův, Příběh Mojžíšův, O Samsonovi, David a Goliáš nebo O moudrosti Šalamounově.

Další podobné materiály na webu: