Máj – rozbor díla k maturitě (7)

 

Kniha: Máj

Autor: Karel Hynek Mácha

Přidal(a): Sarzah

 

 

 

DOBA MÍSTODĚJE:

Doba:  pravděpodobně někdy v koncem 18. nebo začátkem 19. století.

Místo: krajina pod Bezdězem u města Doks

HLAVNÍ POSTAVA:

Vilém – loupežník, vůdce bandy, nečestný, zamilovaný do Jarmily, pomstychtivý, nešťastný, žárlivý, bouří se proti společenským konvencím

Jarmila – miluje Viléma, krásná, nešťastná, čekající na návrat svého milence

DALŠÍ POSTAVY:

Otec Viléma – krutý, svede Jarmilu

Hynek (vypravěč příběhu = sám autor) – zamyšlený a depresivní, na konci se ztotožňuje s  Vilémem

Kat – spravedlivý

ZNAKY/CHARAKTERISTIKA:

 • lyrickoepická báseň
 • 4 zpěvy, 2 intermezza
 • námětem 3 tragédie (1. Jarmilina, 2. Vilémova, 3. Obecně lidská)
 • vrchol Máchovy tvorby
 • využití kontrastu („na tváři lehký smích hluboký v srdci žal“) kontrast k lidské krutosti tvoří krása májové přírody
 • Jazyk:
 • 1. a 3. zpěv – typická balada; 2. zpěv – filozofický; 4. zpěv – autostylizace
 • Rýmy jsou střídavé, obkročné a sdružené.
 • dynamické líčení přírody

Objevuje se:

zvukomalba

přirovnání – např. co slzy lásky;

metafora a personifikace – např. bledá tvář luny;

apostrofa – oslovování obláčků;

gradace – např. temná noc, temnější než nastává

metonymie„hrdliččin zval ku lásce hlas“

epiteton (básnický přívlastek) „bělavé páry“, „růžový večer„, „tichý mech“

pleonasmus – „modrý blankyt“

oxymora:

      dávná severní zář, vyhaslé světlo s ní,
zbortěné
harfy tón, ztrhané strůny zvuk,
zašlého
věku děj, umřelé hvězdy svit,
zašlé
bludice pouť, mrtvé milenky cit,
zapomenutý
hrob, věčnosti skleslý byt

 • nepříznivá kritika po 1. vydání (Tyl-špatná volba hrdiny,postrádal vlastenectví) od 2. vydání       velká obliba (obzvášť u mladých)

 

OBSAH:

1.ZpěvtragédieJarmilina
Úvod – líčení májové krajiny kolem jezera. Začíná zde i epický děj. Jarmila sedí na břehu jezera a vyhlíží svého milého Viléma. Nejdříve spatří ne jezeře jen bílý bod. Básník jej přirovnává k bílé vodní lilii. Z loďky vystoupí posel, který oznámí Jarmile, že Vilém byl uvězněn a bude popraven, protože zabil svého otce, když bránil její čest. Nevěděl, že svůdcem je jeho otec, který ho v mládí vyhnal z domu. Jarmila se v zoufalství utopí v jezeře.

2.Zpěv
Začíná motivem padající hvězdy. Básník zavádí do vězení, kde je Vilém – popis chmurného vězení. Vilém přemýšlí o svém životě a o svém mládí. Ptá se sám sebe, čím se provinil, že byl uvězněn.  Dívá se do krajiny a uvědomuje si její krásu. Nevěří, že po smrti něco existuje a lituje, že musí zemřít. Ve svém zoufalství mluví nahlas a jeho monolog zaslechne stráž, která je nešťastná nad osudem Viléma – již nikdy se neusměje.

1.Intermezzo
Sbor duchů se připravuje na přijetí nového odsouzence na popravišti. Ptají se přírody, co dá Vilémovi k pohřbu. Zvířata i rostliny, mraky i vítr slíbí, že mu obstarají hudbu, smuteční závoje i rakev.

3.Zpěv
Obraz probouzející se májové přírody. Lidé spěchají na popravu. Zločinec je vyveden, modlí se, naposled se dívá na kraj, kde žil. Posílá po větru a obláčkách pozdrav své matce – zemi. Potom odchází na popraviště, kde už čeká kat. Vilémovi je useknuta hlava a tělo je vpleteno do kola a lámáno.

2.Intermezzo
Vilémova tlupa loupežníků, kteří truchlí nad Vilémovou smrtí.

4.Zpěv
po letech při toulkách krajem přichází básník na popraviště a poznává Vilémův osud; ztotožňuje se s osudem vyděděnce „ Hynku, Viléme, Jarmilo“

CITÁT KNIHY:

Byl pozdní večer první máj
večerní
máj byl lásky čas.
Hrdliččin
zval ku lásce hlas,
kde
borový zaváněl háj.
O
lásce šeptal tichý mech,
květoucí
strom lhal lásky žel,
svou
lásku slavík růži pěl,
růži
jevil vonný vdech.

AUTOR:

Karel Hynek Mácha:

 • Narozen: v chudé rodině kupce
 • v Praze
 • 1. pol. 19. stol
 • studoval práva na KÚ
 • za studií ochotníkem u Tyla
 • advokátní praxe v Litoměřicích
 • zemřel po těžkém a náhlém onemocnění cholerou, jíž se nakazil ze splaškové vody, kterou hasil požár v Litoměřicích
 • pochován v Litoměřicích v den plánované svatby s Lori
 • 1938 exhumace a tajný převoz jeho ostatků do prahy → pochován na Vyšehradě

Další díla: V svět jsem vstoupil, Cikáni, Obrazy ze života mého, Márinka