Májovci a Jan Neruda

rozbor-díla

 

 Jméno: Májovci a Jan Neruda

 Zařazení: Literární období

 Přidal(a): ljansova

 

MÁJOVCI (60. léta 19. století)

 • r. 1854 J. V. Frič vydal almanach LADA-NIÓLA = prvopočátek, vede ke vzniku Májovců; znovu obrodit kulturu, požadavek, aby se literární a kulturní scéna opět oživila
 • Almanach = sborník/soubor, do kterého přispívají jednotliví spisovatelé/autoři
 • Fričův almanach vyprovokoval ke společnému vystoupení nové básnické generace 
 • 1858 almanach MÁJ = generace mladých autorů, v 2. polovině 19. století – usilovali o modernizaci české literatury
 • hl. organizátoři: Vítězslav Hálek a Jan Neruda

 

CHARAKTERISTIKA SKUPINY, POŽADAVKY:

 • 1) prolomit tvorbou „mrtvé období“
 • 2) politické ambice, dát najevo nespokojenost s pol. i kulturním životem, prosazovali demokratické ideály
 • 3) cílem vytvořit novou moderní literaturu, realismus – pravdivě zobrazovat situaci
 • 4) požadavek světovosti literatury – zařadit českou lit. vedle evropské literatury
 • 5) odmítali napodobování, ústní lidová slovesnost/folklór = inspirace 
 • 6) navrací se k odkazu K. H. Máchy – hlásili se k němu, nebál se tvořit svobodně (tabu)
 • 7) určovali charakter literatury do roku 1858–1874

 

Představitelé:

 

Přispěvatelé:

 

JAN NERUDA (1834-1891) 

 • největší osobnost 2. poloviny 19. století
 • prozaik, básník, novinář, fejetonista, dramatik, lit. a div. kritik
 • život spjat s Malou Stranou (dům U Dvou slunců)
 • původ neznáme, matka pracovala jako hospodyně u paleontologa Joachima Barrandeho – podporoval ho ve vědě; chladný vztah s otcem 
 • cestoval a vložil příhody a místa popisoval ve svých fejetonech
 • Nerudovy ženy (milostné vztahy ovlivnily jeho tvorbu):
 • Anna Holinová – nebyl finančně zajištěn a její otec jí vztah zakázal 
 • Karolína Světlá – byla vdaná
 • Kateřina Macháčková – zemřela
 • Anička Tichá – byla velmi mladá a on už v pokročilém věku

 

NERUDA NOVINÁŘ

 • deníky Čas, Hlas,
 • časopis Květy, Lumír
 • Národní listy
 • přispíval formou fejetonů (s vtipem reaguje na každodenní všednosti), příspěvky se symbolem malého trojúhelníčku
 • fejeton z fr. feuilleton = lístek, příloha
 • 5 svazků
  • Studie krátké a kratší (2 svazky)
  • Žerty hravé i dravé
  • Menší cesty
  • Obrazy z ciziny
   • známé jsou fejetony KAM S NÍM (o slámě), PRVNÍ MÁJ 1890
  • Trhani – fejetonistická povídka

 

NERUDA PROZAIK

 • povídky
 • arabesky = forma povídky, jednoduchý, ironický, krátký

Dílo:

 • BYL DAREBÁKEM (autobiografická povídka)
  • bojoval sám se sebou
 • RŮZNÍ LIDÉ 
  • popisuje zajímavé lidi které poznal na cestách (hlavně na Balkán), prvně jako fejeton
 • POVÍDKY MALOSTRANSKÉ (1878)
  • 13 povídek
  • reálně zobrazují malostranský život z dob Nerudova mládí (prezentují tuto část Prahy jako svérázné starosvětské prostředí, klidné a tiché
  • zobrazují ducha Malé Strany se všemi jeho postavičkami, žebráky, honorací,…
  • věrný obraz charakteristických rysů a vlastností
  • v povídkách se střídá ton vážný s humorným až satirickým
  • důkladná charakteristika postav = tzv. drobnokresba
  • důležitá je umělecká a jazyková stránka
 • Týden v tichém domě (nejdelší)
 • Pan Ryšánek a pan Schlegl – U Štejniců
  • Nerudovy vzpomínky na gymnázium, děj v hostinci na Štajniců, setkávali se tam jeho učitelé, 2 nepřátelé, štangasti, pravidelně v 6 večer, 3 piva a dýmka, nepřátelé kvůli ženě, která žila s oběma, seděli u jednoho stolu, ale zády k sobě, hostinský se musel ptát každého zvlášť, jednoho dne pan Ryšánek nepřišel, hostinský řekl, že je nemocný (zápal plic), Schlegl se choval jinak, aby si dokázal, že ho to nezajímá, Ryšánek se uzdravil a došel, zapomněl si tabák a Schlegl mu tabák nabídl, sblížili se 
 • Přivedl žebráka na mizinu
  • žebrák pan Vojtíšek, byl slušný, lidé mu dávali jídlo a čisté oblečení, byl oblíbený, „bába milionová“ (děkovala milionkrát) sedávala před kostelem, nebyla oblíbená, viděla, že jeho mají rádi a začala se mu vnucovat, chtěla se mu vetřít do přízně, on s ní nechtěl mít nic společného, ona ho pomluvila a pomstila se mu tak, prý má 2 domy a provdané dcery, nikdo mu už nic nedával, pochopil, že se něco stalo a odešel na Starou Stranu, nikdo mu nic nedal, umrzl
 • O měkkém srdci paní Rusky – Josef Velš
  • Velš byl obchodník s exotickým zbožím, pohřeb v jeho domě, sešlo se tam hodně lidí, účastníkem byla paní Ruská = profesionální plačka, dala se do řeči s jinou paní, která ho stejně neznala, pomlouvala ho, prý byl zlý, stál tam strážník, který ji slyšel a dovedl ji na stanici, kde ji dal trest – nesmí chodit na pohřby, našla si byt na ulici, kudy jezdily auta s mrtvými a pozorovala je + pomlouvala zemřelé
 • Večerní šplechty
 • Doktor Kazisvět – Heribert
 • Hastrman – Rybář
  • Rybářovi se říkalo Hastrman kvůli oblečení, klobouk nosil pouze v ruce, milý, bydlel u dcery, chodíval na procházky k hradu a lidem kolem říkal, že je smutné, že nemají moře, smyslem jeho života byla krabička s kamínky, které sbíral celý život – myslel si, že je bohatý, a proto ho měla rodina ráda, ukázal je odborníkovi – řekl mu, že nemají žádnou cenu, zhroutil se mu svět, nasadil si klobouk na hlavu, z okna vyhazuje rozzlobeně kamínky a dojde za ním zeť, říká mu, že nemá smysl života, zeť mu říká, že má hodnotu pro rodinou, i když nemá majetek
 • Jak si nakouřil pan Vorel pěnovku
 • U tří lilií
 • Svatováclavská mše
 • Jak to přišlo, že dne 20. srpna roku 1849 o půl jedné z poledne Rakousko nebylo rozbouřeno
 • Psáno o letošních dušičkách – Máry
  • začíná na hřbitově, Máry má 30 let a nemá rodinu, pouze dům po rodičích, hezká a svobodná, byla tělnaté postavy a uzavřená, přichází s holčičkou na hřbitov po dobu 10 let, holčička dávala 2 věnce na hroby;
  • ucházeli se o ní 2 muži – Jan, Vilém, svěřila se kamarádce (vdova a už se nikdy nechtěla vdát), než se rozhodla, muži se o sobě dozvěděli, domluvili se, že se jí oba vzdávají, aby se nerozhádali, Máry to nechápe a než se s tím smíří, oba zemřou, aby neupřednostňovala ani jeden hrob, brala holčičku, která je neznala a dávala na oba hroby bílé věnce, Máry si koupila hrob stejně vzdálený od obou hrobů 
 • Figurky
  • reálně zobrazují malostranský život z dob Nerudova mládí (prezentují jako svérázné starosvětské prostředí, klidné a tich=)
  • zobrazují ducha Malé Strany se všemi jeho figurkami – žebráci, honoráci, …
  • věrný obraz charakteristických lidských rysů a vlastnostmi
  • střídá humor a satiru
  • realistické ztvárnění skutečnosti + důkladná charakteristika postav = drobnokresba
  • důležitá umělecká a jazyková stránka 

 

NERUDA BÁSNÍK

 • autorem 6 básnických sbírek, ty tvoří základ novodobého básnictví

Základní rysy Nerudovy poezie:

 1. i v poezii realismus
 2. srozumitelnost, jednoznačnost
 3. prvek epičnosti (děj), humorný pohled na realitu, sociální cítění
 4. prvky lidové poezie, lehká zapamatovatelnost
 5. jazykově bohatý projev (drobnokresba)
 • Hřbitovní kvítí (1858) 
  • sbírka sociálních básní
  • kritizuje pojímání sociálních postavení (tříd, majetek je důležitý)
  • satirické básně: Na vršíčku dům stál bláznů, Dva červi
 • Knihy veršů (1868) 
  • výbor z Nerudovy tvorby 50. a 60. let
  • sbírka sociálních básní
  • optimističtější,  lepší ohlas
  • Kniha veršů výpravných – b. Dědova mísa
  • Kniha veršů lyrických a smíšených – Otci, Matičce, Anně
  • Kniha veršů časových a příležitostných – báseň Vším jsem byl rád
 • Písně kosmické (1878) 
  • básně rozděleny do 3 cyklů – o hvězdné obloze, o Slunci, o planetách
  • víc pozitivní, optimistická sbírka plná naděje v lepší budoucnost
  • víra v lidský pokrok, vesmír přirovnání ke společnosti, řeší nekonečnost vesmíru souvisí i s technikou a pokroku v ní
  • Básně: Jak lvové bijem o mříže, Seděly žáby v kaluži
 • Balady a romance (1883)
  • básně vydávány časopisecky v 70. letech
  • 18 skladeb, 1/3 romance, 2/3 balady
  • obraz života v celé jeho rozmanitosti, sepětí tradičních látek se současností 
  • člověk a vztahy mezilidské: Balada dětská (smrt dítěte), Romance helgolandská, Balada zimní, Balada horská
  • biblické náměty, inspirace legendami – využití historického motivu, převede ho do moderní současnost = apokryfy, Balada pašijová, Balada o svatbě v Kanaán, Balada tříkrálová, Romance štědrovečerní, Balada májová
  • národní myšlenka a vlast: čerpá z bájí, pověstí a českých dějin, Balada česká, Romance o Černém jezeře, Romance o Karlu IV., Romance o jaře 1848, Balada o duši Karla Borovského, Balada o polce
 • Prosté motivy (1883)
  • 4 díly podle ročních období
  • jakýsi deník stárnoucího básníka, lyrická zpověď, smíření se se stavem
 • Zpěvy páteční (1896)
  • posmrtně (Jaroslav Vrchlický)
  • 10 básní
  • národnostní problematika, obavy o osud národa po jeho smrti
  • básně: Jen dál, Moje barva červená a bílá.