Maryša – rozbor díla k maturitě [10]

 

Kniha: Maryša

Autor: Alois a Vilém Mrštíkové

Přidal(a): barusch

 

 

 

 

Maryša

1)   Obecné informace

autor: Alois a Vilém Mrštíkové
název díla: Maryša
vydáno: 1894

 

2)   Autor
Alois a Vilém Mrštíkové

Alois (1861-1925) – spisovatel a dramatik, vystudoval učitelský ústav

Vilém (1868-1912) – spisovatel, dramatik, překladatel a literární kritik, překladatel ruského realismu (Tolstoj), tragická smrt – špatná psychika → sebevražda (proříznutí hrdla skalpelem a následné bodání do oblasti srdce); Pohádka máje – román o vztahu mezi pohodlným měšťáckým Ríšou a milou venkovskou dívkou Helenou

Společné díloRok na vsi – kronika moravské dědiny

 

3)   Literárně historický kontex
–  český realismus 19. Století
– realismus = kritické poznávání skutečnosti, pravdivé zobrazení lidské osobnosti, zbavení příkras a iluzí, současnost popisují reálně, kriticky
a) český realismus (od 50. let) – zprvu romantický pohled na svět (převážně básnické skladby)
K. H. Borovský – kriticky hodnotí společnost (rakouskou vládu →vypovězen do
Tyrolska); Tyrolské elegie – o svém zatčení a deportaci do Brixenu, Král Lávra – námětem irská pověst
o králi s oslíma ušima
B. Němcová – viz. Babička
b) český kritický realismus – venkovská a historická tématika (zvyky, nářečí, popis krajiny)
›prózy
K. V. Rais – příroda a vesnice, lidské vztahy ovlivněny penězi a touhou po panském
životě; Kalibův zločin – Kaliba je tchýní a ženou uštván; Zapadlí vlastenci – idealizace
venkovské inteligence
A. Stašek – otec I. Olbrachta, básník; Blouznivci našich hor – 3dílný cyklus novel
A. Jirásek – č. historická próza, gymnázium, FF v Praze, později profesor; Staré pověsti
české
– nejstarší dějiny, Psohlavci – konflikt mezi Chody a panstvem; F. L. Věk
drama
L. Stroupežnický – dramaturg NO, Naši furianti – komedie; spor o místo ponocného
G. Preissová – venkovské prostřední, hrdiny jsou ženy; Její pastorkyňa – nesmí být
svobodná matka, Gazdina roba (sedlákova žena) – útěk od muže → obě díla tragédie

 

4)   Dílo
– podle Aloise se původně mělo jednat o román, Vilém ho však přemluvil k napsání dramatu
– jsou zde zobrazeny majetkové rozdíly (Maryša si musí vzít Vávru kvůli penězům), musí uzavřít sňatek i bez lásky (vůle rodičů), rozvod je v této době nepřípustný, falešnost lidí (Lízal slíbí věno, které Vávra nikdy nedostane)
– venkovský život na konci 19. stol.
– 5 dějství

5)   Literární druh, žánr a směr
druh: drama (určené dialogy postav)
žánr: tragédie (končí vraždou)
směr: český kritický realismus (pravdivý obraz vesnického prostředí)

 

6)   Plán jazykový
– popis vesnického života
– nářečí; hanácký, brněnský a slovácký dialekt viz.citace
– dialogy

Citace: Ale chodí za tebó. – Myslíš, že to nevím? Myslíš, že su slepé a hluché? – Šak už temu bude konec. Ať si ide žebrota, odkáď přišla. Ať si hledá žebrotu a neleze na půllán. Vávru si vemeš! Takové statek, takové mlén! Kam dáváš rozum, děvčico, kams dala oči?

 

7)   Plán tématický
– vesnický život v 19. století (krása krajiny x povinnosti)
Hl. postavy:
Maryša – dcera Lízala, chudá, zamilovaná do Francka, nucena do vztahu s Vávrou, poslouchá své rodiče, i když ví, že bude nešťastná, pracovitá, i přes svůj vlastní odpor se nakonec přizpůsobí, nakonec ukončí svůj nespokojený život i přes to, že ví, že za čin bude pykat
Vávra – vdovec se třemi dětmi, pomluvy o tom, že svou bývalou ženu týral, hrubé chování, zájem jen o peníze a ne o lásku, prudký, hrdý, zlý, egoista
Francek – chudý mladík milující Maryšu, musí na vojnu, furiant, slibuje pomstu Lízalce a Lízalovi, paličatý
Lízal – lakomý sedlák, myslí jen na peníze, jsou mu cennější než jeho vlastní dcera, později si uvědomí, že měl dát svou dceru raději Franckovi
Lízalka – myslí na „dobro“ Maryši, nechce, aby žila v chudobě tak jako ona (sama se takto provdala za Lízala)

 

8)   Děj
Vávra se domlouvá s Lízalem na penězích (věno za dceru). Tu chce však Francek, který se otci nelíbí a zanedlouho odchází na tři léta na vojnu. Lízal ho však nenechal rozloučit se s Maryšou, neboť není tolik bohatý. Nechtěl dát Vávrovi hodně peněz, protože měl hodně dluhů a ty mu nechtěl platit. Maryša však na vdavky ještě neměla pomyšlení. A o to více se jí nechtělo vdávat, když zjistila, že si má brát vdovce se třemi dětmi. Minulou ženu dokonce i bil. Pokusila se utéct z domova, s rodiči se domluvila, že až se Francek vrátí, ani si ho nevšimne. Celá rodina ji však donutila vzít si Vávru. Chvilku před sňatkem začal mít otec obavy. Přece jen se mu něco nezdálo na tom, že se Maryša tak brání. Po návratu z vojny potkal Francek Maryšu. Ta ho však odbývala. Vávra zažaloval Lízala, za to, že mu nedal, na čem se domluvili. V tu chvíli mu došlo, že byla velká chyba dát mu svou dceru. Celá vesnice viděla, jak Maryša trpí. Neustále ji bil a chtěl po ní peníze. Litoval, že ji nedal Franckovi. V hospodě se všichni tři hádali. Proti Vávrovi byl Lízal i Francek. Ten se ho nebál a řekl mu, že bude chodit za jeho ženou, kdy se mu zlíbí. Lízal šel pro svou dceru, aby se vrátila domu. Ta odmítla. Její rodiče ji mají na svědomí, ať se u ní doma děje cokoli. Maryša se sice vdala, ale srdce patřilo pořád Franckovi. Avšak na jeho nabídku, odstěhovat se do Brna, nekývla. Začala vést řeči, že tu již stejně dlouho nebude. Když se Vávra dozvěděl, že byl ve mlýně Francek, sebral pušku a chtěl ho jít zastřelit. Nakonec to ale neudělal. Ráno jel na dříví. Když se vrátil, Maryša mu udělala kávu. Měla však jinou chuť než obvykle. Vávra chtěl, aby jeho manželství bylo klidné. Když odešel, nehybně se opřela o zeď. Sousedé přinesli polomrtvého Vávru. Otrávila ho.

 

9)   Plán kompoziční
– chronologická
Expozice – Maryšina láska k Franckovi, rodiče ji však chtějí provdat za Vávru, to odmítá
Kolize – Vávrovi je slíbeno velké věno, dohady o svatbě, Maryša je donucena se vdát
Krize – návrat Francka, Maryša ho stále miluješ, nemůže s ním však být
Peripetie – udání Lízala za nedodržení věna, Lízal zpytuje svědomí
Katastrofa – Vávra se pokusí zastřelit Francka, který chodí za Maryšou, otrávení Vávry

 

10)    Okolnosti vzniku a vliv díla

–          kritika vesnické společnosti, kde se musí žít stále podle pravidel a tehdejší morálky, silní vliv katolické víry

–          motivem byl skutečný soudní případ v Brně

–          vrchol české realistické dramatické tvorby

–    drama se hraje dodnes (Národní divadlo)

Další podobné materiály na webu: